Matematikusok Erdélyből
Tarcsay Tamás
2007/11/08 11:48
4360 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Erdély gyakran és különböző okokból kerül szóba a médiumokban. Nézzük meg, hogy a híres matematikusok közül ki származik erről a szép tájról!

Bolyai János (1802 - 1860)

Bolyai János

Kolozsváron született, hadmérnökként dolgozott, Az abszolút geometria korszakalkotó felfedezését közlő dolgozata, az Appendix 1832-ben jelent meg latin nyelven, atyja Bolyai Farkas Tentamen című műve függelékeként. A Bolyai-Lobacsevszkij geometria tette halhatatlanná, de a matematika legkülönbözőbb területein dolgozott. Ismert a számelméleti munkássága, foglalkozott a komplex számok elméletével, de az algebrai egyenletek megoldhatóságával is.A Bolyai-Lobacsevszkij geometria tette halhatatlanná, de a matematika legkülönbözőbb területein dolgozott. Ismert a számelméleti munkássága, foglalkozott a komplex számok elméletével, de az algebrai egyenletek megoldhatóságával is.

Bolyai Farkas (1775 -1856)

Bolyai Farkas

Bolyán született. a híres és ősi nagyenyedi református kollégiumban tanult. Tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban folytatta, majd hosszabb külföldi tanulmányúton vett részt. Ekkor ismerkedett meg Göttingában Gaussal, akivel barátságot kötött. Erdélybe hazatérve előbb Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen tanít. 1804-ben Marosvásárhelyen a református kollégium matematika, fizika és kémia szakos professzora lett. Emellett drámákat, verseket írt és különböző találmányokon dolgozott. Legfőbb matematikai munkája a TentamenTentamen, 1832-ben jelent meg. Ez Bolyai Farkas tudományos munkáinak gyűjteménye. A Tentamen függelékeként jelent meg az AppendixAppendix, Bolyai János munkája.

Vályi Gyula (1855 -1913)

Vályí Gyula

Marosvásárhelyen született. Tudományos munkássága a kolozsvári magyar egyetemhez kötődik. Projektív geometriával és légcsavarok tervezésének matematikai problémáival foglalkozott. A kolozsvári Bolyai-kultusz egyik fő támogatója volt. A parciális differenciálegyenletek területén elért eredményei Kőnig Gyulát és Kürschák Józsefet is a témakör vizsgálatára ösztönözték. Viszonylag keveset publikált, s így hatása inkább igen gondosan kidolgozott előadásain mutatkozott meg

Wald Ábrahám (1902 -1950)

Wald Ábrahám

A modern matematikai statisztika egyik megalapozója, a játékelmélet továbbfejlesztője. Középiskoláit Kolozsváron végezte. Ezután rövid ideig magánúton tanulta a matematikát, majd a bécsi egyetemre iratkozott be. Közben katonai szolgálatra hívták be a román hadseregbe, így csak 1931-ben végzett. Ugyanekkor doktorált és megjelentek első publikációi is. Bécsben dolgozott, majd. 1938-ban a new-yorki Columbia egyetem hívta meg. Ott tanított tragikus haláláig (repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett Indiában).).

Irodalom

  1. T. Tóth Sándor: Az erdélyi matematika kezdetei
  2. Az erdélyi magyarság hozzájárulása az egyetemes kultúrához
  3. Ponticulus
  4. Filep Lásszló: Magyar matematika Erdélyben a két világháború között
  5. Kiss Elemér: A "Bolyai-ládák" legújabb titkai

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten