Média, etika
Farkas Zoltán
2003/10/02 22:34
3978 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A sajtó, illetve a média nyilvánossága a szólásszabadság elengedhetetlen feltétele, de működésének feltételeit szintén etikai normák szabályozzák.

Jó szerencsét!

Közhírré tétetik!

Az egyik televízió-műsor riportban mutatta be az eddigi legnagyobb hazai lottónyeremény birtokosait, egy kelet-magyarországi középkorú házaspárt. A hírműsor munkatársai két nappal a húzás után találtak rá a nyertesekre, akik a riport szerint az újságíróktól értesülhettek szerencséjükről. A riportban ugyan nem hangzott el a házaspár neve, arcukat is csak eltakarva mutatták, de kilétük nem maradt homályban, mivel a házuk előtt készült riportban jól látszott az utca és a házszám, illetve elhangzott a település neve is.
A Szerencsejáték Rt. vezérigazgatója vizsgálatot rendelt el: arra volt kíváncsi, miként juthatott hozzá a televízió a bizalmasan kezelt adatokhoz. A vizsgálat során végignézték azokat a videofelvételeket, amelyek az öttalálatos szelvény bemutatásakor készültek. Kiderült, hogy akkor rögzíthette a hírműsor kamerája a szelvény hátuljára írt adatokat, amikor a szelvényt a Szerencsejáték Rt. dolgozója felemelte és egy halom tetejére tette. A nagy nyeremény miatt a Szerencsejáték Rt. nem kívánta nyilvánosságra hozni a nyertesek adatait, a hírműsor viszont technikai lehetőségeit kihasználva - a kamera segítségével "elleste" a nevet és a címet - eljutott a nyertesekhez. A vizsgálat a következőket állapította meg. Jogi visszaélés nem történt, hiszen a nyertesek a szelvény hátoldalára ráírták a nevüket és a címüket, ugyanakkor azonban a nyertes nevének közlésével megsértették a Szerencsejáték Rt. belső biztonsági szabályait, valamint a nyertesek személyiségi jogait is, hiszen kiszolgáltatott helyzetbe hozták őket.

Kérdések, feladatok

1. Történt-e jogsértés a Szerencsejáték Részvénytársaságnál?
2. Megsértette-e a hírműsor a nyertesek személyiségi jogait?
3. Megsértették-e a sajtóra vonatkozó etikai normákat?
4. Megsértették-e az emberi együttélés alapvető etikai normáit?
5. Milyen következményei lehettek annak, hogy ez az interjú elhangzott a televízióban?
6. Mit tehetnek a riportalanyok

  • a felvétel elkészítése ellen
  • a riport lejátszása ellen
  • azután, hogy szerepeltek a műsorban?


7. Véleményetek szerint felelősségre vonhatóak-e a műsor készítői? Ha igen, milyen módon?
8. Véleményetek szerint mit tehet (tegyen) az állam annak érdekében, hogy ne kelljen bevezetnie a cenzúrát, de az ilyen jellegű műsorok bemutatását is megakadályozza?
10. Véleményetek szerint mi a feladata és szerepe a sajtónak a társadalom életében?

Levelek

1. Kedves Asszonyom és Uram!

Bocsássanak meg, hogy ismeretlenül zavarom Önöket, de már csak Önök segíthetnek rajtam. A férjem tavaly halt meg hosszú szenvedés után, egyedül maradtam három kiskorú gyermekemmel. A fizetésem nagyon kevés, ezért takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok esténként, de még így sem tudunk megélni. Mivel hónapok óta nem tudjuk kifizetni a számlákat és az OTP-tartozást, ezért 316 ezer forint hátralékunk keletkezett. A díjbeszedő vállalat már elrendelte a villany és a gáz kikapcsolását és kilakoltatással is fenyegetőznek. Többször voltam az Önkormányzatban, ahol kaptunk ugyan kisebb segélyeket, de ott is csak azt mondták, hogy ha továbbra sem fizetünk, akkor elvehetik a lakást is, sőt, még a gyermekeimet is intézetbe küldhetik. Könyörgök, segítsenek rajtam és a gyermekeimen. Nem akarom elveszíteni őket. Ha segítenének kifizetni tartozásomat életem végéig nagyon hálás lennék Önöknek - takarítok, kertet ápolok, bármit megcsinálok, hogy megháláljam a segítségüket. Elküldöm a felszólításokat és a fizetési papíromat is, hogy lássák, nem hazudok. Könyörgök, higgyenek nekem és segítsenek...
Bonczó Józsefné
egy végsőkig kétségbeesett anya


2. Hát idefigyeljenek!

Gondolhatnának már a szegényebbekre is. Tudjuk, mekkora mázlijuk volt, tudjuk, hogy nagyon sok dohányt nyertek. Ha kedves maguknak egyetlen unokájuknak, Misunak az élete, és azt akarják, hogy épen és egészségesen nojön fel, akkor sürgosen fizessenek tíz milliócskát. Hamarosan jelentkezünk, hogy hová vigyék a pénzt. Ha nem fizetnek nagyon megbánják. Figyeljük magukat, ha a rendorséghez fordulnak senkinek nem kegyelmezünk.

Nem riadunk vissza semmitol!!!!

3. A híradóból értesültem a szerencsétekről. Gratulálok! Ilyenkor úgy melegszik az ember szíve, hogy néha jó helyre is megy az a fránya pénz. De ugye nem fogtok hátat fordítani a családnak meg a régi jó barátoknak? Ugye ti nem fogtok más emberek lenni, attól hogy gazdagok lettetek? Ne hagyjátok, hogy a pénz megváltoztasson benneteket! Hiszen tudjátok, a régi jó barátok, meg a család, az az igazi, abban nem csalódhattok. Itt mindig a régi szeretet találjátok. Ha emlékeztek még rá, már évek óta tervezzük, hogy ezt a kis házat felújítanánk, hogy megfelelően tudjunk vendégül látni, ha erre jártok. Nem tudnátok pár milliócskát kölcsönözni abból a sok pénzből, persze csak kölcsönről van szó, hogy mi is megvalósíthassuk szerény terveinket?
Szeretettel csókol és mindig vár: Bélus

Médiaetika

Az Amerikai Újságszerkesztők Társaságának alapelvei

/PREAMBULUM/ Az amerikai alkotmány első kiegészítése, amely a szólásszabadságot védelmezi bármilyen törvény általi korlátozástól, a sajtó által szavatolja a nép egyik alkotmányos jogát, ezért az újságírókat különleges felelősséggel ruházza fel. Emiatt az újságírás a művelőitől nemcsak szorgalmat és tudást követel, hanem azt is, hogy feleljenek meg az újságírók kivételes kötelezettségeivel arányos tisztesség követelményének. E célból az Amerikai Újságszerkesztők Társasága közzéteszi ezen alapelveit mint a legmagasabb etikai és szakmai teljesítményre ösztönző mércét.

/I. CIKKELY - Felelősség/ A hírek és vélemények gyűjtésének és terjesztésének elsődleges célja az általános boldogulás szolgálata azáltal, hogy informálja a népet, és képessé tegye a napirenden lévő témák megítélésére. Azok az újságírók, akik önző érdekből vagy ártó szándékkal visszaélnek a szakmai helyzetükkel járó hatalommal, hűtlenül kezelik a köz bizalmát. Az amerikai sajtót nem azért tették szabaddá, hogy éppen csak informáljon vagy éppen csak vitafórum legyen, hanem hogy részletekbe menő vizsgálatnak vesse alá a társadalom hatalmi szerveit, beleértve a hivatalnoki hatalmat a kormányzás minden szintjén.

/II. CIKKELY - Sajtószabadság/ A sajtószabadság a népé. Meg kell védeni bármely - köz- vagy magán- - irányból kiinduló beavatkozástól vagy támadástól. Az újságíróknak éberen kell őrködniük azon, hogy a közügyek intézése a nyilvánosság előtt történjék. Résen kell lenniük mindazokkal szemben, akik a sajtót önös érdekből akarják felhasználni.

/III. CIKKELY - Függetlenség/ Az újságíróknak kerülniük kell a tisztázatlan helyzeteket és a tisztázatlanság látszatát, valamint bármilyen, érdekütközésből fakadó összeférhetetlenséget vagy annak látszatát. Semmit nem fogadhatnak el, sem olyan tevékenységet nem folytathatnak, ami integritásukban kompromittálná őket vagy ami ennek látszatát keltené.

/IV. CIKKELY - Pontosság és hitelesség/ Az olvasó iránti jóhiszeműség minden jó újságírás alapja. Mindent meg kell tenni azért, hogy a hír tartalma pontos, egyoldalúságtól mentes, összefüggéseiben feltárt és minden oldal korrekt módon megvilágított legyen. A szerkesztőségi cikkek, az elemző cikkek és a kommentárok a tényeket illetően ugyanolyan pontosak legyenek, mint a hírközlés.
A lényeges tárgyi tévedéseket, mint ahogy a kihagyásból eredő hibákat is, azonnal és feltűnő módon korrigálni kell./V. CIKKELY - Pártatlanság/ A sajtó pártatlanságának nem feltétele, hogy ne kérdőjelezzen meg dolgokat vagy hogy tartózkodjék a szerkesztőségi véleménynyilvánítástól. Azonban a helyes gyakorlat megkívánja, hogy az olvasó világosan különbséget tudjon tenni a hírközlés és a véleménynyilvánítás között. Azok a cikkek, amelyek véleményt vagy személyes interpretációt tartalmaznak, világosan felismerhetők legyenek.

/VI. CIKKELY - Korrektség (Fair play)/ Az újságíróknak tiszteletben kell tartaniuk a hírben érintett személyek jogait, be kell tartaniuk a tisztesség általános normáit. Hírközlésük korrekt és pontos voltáért felelősséggel tartoznak a köznek.
Azoknak a személyeknek, akiket nyilvánosan megvádolnak, a lehető leghamarabb alkalmat kell adni a válaszadásra.
A hír forrásának tett ígéretet a bizalmas kezelésre minden körülmények között be kell tartani, tehát az ilyen ígérettel nem szabad könnyelműen bánni. Ha nincs világos és nyomós ok a bizalmas kezelésre, az információ forrását meg kell jelölni.

Ezen elveknek az a rendeltetése, hogy megőrizzék, védjék és erősítsék a bizalom és tisztelet szálait az amerikai újságírók és az amerikai nép között - azokat a szálakat, amelyek nélkülözhetetlenek a szabadság megőrzéséhez, amelyet a nemzet alkotmányának megalkotói bíztak rájuk.
(idézi W. L. Rivers- C. Mathews: Médiaetika Bp. 1993.)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten