Megtiltható-e a tanár-diák kapcsolat?
Jásper András
2003/07/28 00:25
6961 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Egy olvasónk azt kérdezte szerkesztőségünktől, hogy van-e olyan jogi szabályozás, amely megtiltja a tanár és a diák közti intim kapcsolatot.
Válaszunkban kizárólag a kérdés jogi elemzésére vállalkozhattunk, amit az alábbiakban veletek is megosztunk.


Az első a büntetőjog területe, ahol található olyan szabályozás - természetesen nemcsak a tanár-diák kapcsolatra vonatkozóan -, ami bizonyos életkorhoz kötve tiltja két ember szexuális kapcsolatát.
A megrontás bűncselekményét követi el az a 14. életévét betöltött személy, aki 14. életévét be nem töltött személlyel közösül, illetve az a 18. életévét betöltött személy, aki 14 életévét be nem töltött személlyel fajtalankodik. Súlyosabban büntetendő a megrontás, ha azt olyan személy követi el, akinek a kiskorú felügyelete, nevelése a feladata. Ezért, ha az előzőekben leírtakat tanár követi el a 14 évesnél fiatalabb diákjával, az súlyosabban minősül. Egyébként, ha valaki 14. életévét már betöltött személlyel folytat viszonyt, illetve létesít szexuális kapcsolatot, nem bűncselekmény.

A kérdés elemzésénél szóba jöhet még a tanár fegyelmi felelősségre vonása. Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi. A törvény nem sorolja fel tételesen a fegyelmi vétségeket, hanem csak annyit mond, hogy a kötelezettségszegésnek lényegesnek és vétkesnek kell lennie. A közoktatási törvény szerint a pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben lényeges kötelessége, hogy a nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. A kötelezettség vétkes megszegéséről akkor beszélhetünk, ha a tanár nem olyan magatartást tanúsított, amit az adott körülmények között, munkaköréből adódóan elvárhattak volna tőle. Ezek alapján véleményem szerint előfordulhat olyan helyzet, amikor a tanár a diákjával folytatott intim kapcsolatával veszélyezteti a diák személyiségfejlődését, illetve erkölcsi védelmét, és ezzel fegyelmi vétséget követ el. Fontos kiemelni, hogy ez mindig az adott helyzet körülményeinek vizsgálatával dönthető el. Példával talán úgy lehetne szemléltetni, hogy kevéssé képzelhető el a fegyelmi vétség, ha egy 25-30 év körüli tanár folytat intim kapcsolatot a 18 éves diákjával, mintha mindezt a 15 éves diákjával tenné.

Budapest, 2003. július 25.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten