Mesehősök: A táltos
Kormos Edit
2007/10/02 22:56
1760 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A magyar népmesékből ismerős csodaparipa a köznyelvben szinonimájává vált a mesés gyorsaságnak, csodával határos száguldásnak. Ugyanakkor a mesék parázsevő paripája mellett a táltos elnevezéssel találkozhatunk a történelemórákon is, mikor a magyarság őstörténetéről esik szó. Most akkor ki vagy mi is az a táltos?

Hogy tisztázhassuk a táltosok besorolásának fenti problémáit, előbb meg kell világítanunk egy igen fontos különbséget. Míg népmeséinkben a végtelen fantázia és az ősidőktől felhalmozott tapasztalat, bölcsesség öltött testet, addig létezett egy, a meséken túl lüktető, eleven világ is, a magyar mitológia tere. E mítoszok hősei - szemben a mesefigurákkal - valósnak vélt világban élő, valósnak vélt hősök. Míg a mesék realitását a gyerekek teljes egészében elfogadják, addig a felnőtt csak mosolyog rajtuk. A mítoszok valóságalapjában azonban a felnőtt emberek sem kételkedtek egykor - sőt bizonyos mítoszok természetesen ma is élnek.Bár mitológiánkat nem őrizte meg írásban rögzített ősi eposz, mint a sumérek Gilgamese vagy Homérosz hőskölteményei, mégis képet alkothatunk e világ lakóiról. A népmesék általános sajátosságának tekinthető ugyanis, hogy bennük megjelennek a néphit mitikus hőseinek nevei, csakhogy itt más szereppel és tulajdonságokkal bírnak. Ilyen kétlaki lénynek tekinthető a táltos is. A népmesék csodaparipájának neve a mítoszokban is feltűnik, de ott már bölcs öregként, esetleg varázslóként találkozunk vele. Lássuk tehát a népmesék paripáját! A táltos varázserejű lény: képes repülni, és éhségét parázzsal csillapítja. Ráadásul nemcsak fenséges szépségű patás, de a népmesék főhőseinek hasznos segítőtársa, gyakran barátja. A táltosló képes emberi nyelven beszélni, sőt ha kell, a jövőbe tekint.A magyar néphitben a táltos tulajdonképpen a Szibériából ismert sámán magyar megfelelője. Akárcsak a sámánok, a táltosok is egyfajta transzcendens közvetítő szerepet töltöttek be: egy személyben voltak beavatott "papok" és vajákos gyógyítók. A táltos révületben élte át a lélekutazást, melynek során a túlvilágra látogathatott, ahol szellemekkel, démoni és isteni lényekkel társalgott.A táltos maga is emberfeletti erővel bír. Mágus és gyógyító: a néphit szerint jégverést is képes előidézni. Természetesen egy ilyen csodás lénynek már a születése sem lehet hétköznapi. A táltos kiválasztott, s e kiválasztottság élete első pillanatától kísérője. Minden tudásával együtt jön a világra, akárcsak a Kalevala Vejnője. Rendszerint burokban születik, azaz magzatburokkal jön a világra, s "fölös csonttal" rendelkezik, vagyis több ujjperce vagy ujja van a szokványosnál.Zárásként egy érdekesség: irodalmunkban egy "táltosról" biztosan tudunk: nagy tehetséggel és a tisztánlátás bölcsességével érkezett világunkba. Kiválasztott volt, kezén hat ujjal jött a világra. Kiválasztottságának tudatát hűen tükrözik versei is. Ady Endrének hívták.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten