Mind map az irodalomórán
Kormos Edit
2003/12/01 20:34
9170 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az önálló tanulás, az önálló jegyzetelés készségei folyamatos fejlesztés eredményeként szoktak kialakulni. Nem könnyű egyéni stílusunkhoz igazodó, hatékony módszert kialakítani. Az itt ismertetett módszer sem csodaszer. A vizuális és logikai emlékezeti típusú tanulóknak, valamint bizonyos tanulási nehézségekkel (dislexia) küzdőknek ajánlják.

Miért nehéz vázlatot írni?

Az irodalomórák tipikus kérdése: "Elég az, ami a vázlatban van?" Tényleg, mennyi az "elég" az összefüggő szövegből, a "lényeges", kiemelésre érdemesnek tartott információkból? Ami irodalomtanárként fontossá teszi ennek a kérdésnek a körbejárását, az, hogy fontosnak tartom az otthoni (egyéni?, önálló?) tanuláshoz egy segítő vázlat, útmutató elkészítését.

Ilyen tömör és informatív szöveget nem könnyű készíteni, különösen nem egy átlagos 15-16 évesnek, aki csak most kezd az elvont gondolkozási műveletekkel alkalmazóképes kapcsolatba kerülni. Nem könnyű a 17-18 éveseknek sem, akik az élet számukra jól ismert területein már jól alkalmazzák a műveleteket, csak éppen a nem teljesen értett anyagon megy nehezen az elvonatkoztatás. Igazi problémát azonban a diszlexiás tanulóknak jelent a vázlatkészítés, és -alkalmazás.

Vázlattípusok

A módszertani kiadványok sokféle mintát kínálnak, tehát a jó vázlat sokféle lehet. Az a funkciója, hogy segítsen az elsajátított anyag lényeges elemeinek, továbbá azok összefüggéseinek felidézésében. Legyen alkalmas a struktúrák és folyamatok leírására. Összegezve: lehet az eredeti szöveg arányos kicsinyítése, lehet az elsajátítás és felidézés gondolati modellje, de mindenképpen téma-, tantárgy-, és személyfüggő.

A szövegszerű

Tipikus forma a bekezdésekre, alpontokra tagolt vázlat, amely leginkább folyamatok leírására alkalmas. Minimális eszközkészlete a hagyományos írásbeli jelölések használata, de bővülhet színekkel, nyilakkal, egyéb jelölésekkel. Jellemző nyelvi formája a teljes, sőt gyakran árnyalt fogalmazású mondatok használata.

A folyamatábra

Tagolt szerkezetű, kevésbé teljes mondatokat, kiemelt kulcsfogalmakat használ, és azok összefüggéseit írja le a folyamatábra. Kiemelten épít a vizualitásra, a fent és lent, a jobbra és balra, a beljebb kezdve, hasábokra tagolva stb. megjelenítésnek már önmagában is értelmező, figyelmet irányító szerepe van. A folyamatokon kívül a struktúrák bemutatására alkalmas. Ennek minimál formája csak a kulcsfogalmakat tartalmazza, sőt esetleg csak azok rövidítését, és az összekapcsolásra, viszonyok kifejezésére vagy szabványos lexikon jelöléseket, vagy saját kódokat használ.

Táblázat

Gyakori megoldás a táblázatba, hasábokba szerkesztés, ezek összehasonlításra, egyidejűség, illetve időbeli változások érzékeltetésére is alkalmasak. A táblázat oszlopainak fejlécei az elemzendő szempontokat jelenítik meg, sorai pedig a megkülönböztető jegyeket.

Aláhúzás, sorkiemelés

Sajátos vázlatforma, tankönyvi megoldás a teljes szöveg, amely azonban valamilyen vizuális kiemeléssel teszi láthatóvá a kulcsszavakat, így azok összeolvasva egy szövegen belüli szövegként adják a vázlatot.

Akkor melyiket?

A jó vázlat tehát egyfajta "természetazonos" alkotóelemeket tartalmazó szövegkivonat, amely elkészítése során nagy szakértelemmel kell ügyelni arra, hogy se az elemek, se az összefüggések ne sérüljenek. Sajátos problémát jelenthet a diákok számára az is, hogy az így elkészített szöveg illeszkedik a tankönyvi szöveg szerkesztettségéhez, vagy más logikát követ.

A vázlatok közös jellemzője, hogy vagy szöveges elemeket tartalmaznak a hagyományos szövegalkotásnál koncentráltabb, eltérőbb szerkesztettséggel, vagy a szövegelemek mellett a téri elrendezésre, vizualitásra fokozottabban építő megjelenítést használnak. További sajátos formát jelentenek a rövidítések, speciális jelek, szabványos vagy saját kódok, kódrendszerek.

Mi az a "mind map"?

A "Gondolatok Térképe" (Mind Map) módszert eredetileg a jegyzetelést, tanulást, emlékezést segítő eszközként dolgozta ki Toni Buzan. Jól használható képzés vagy előadás vázlataként. A módszer a képi és asszociatív működésre épít. Az olvasott anyagot vizuálisan jeleníti meg, így éppen a tanulási zavarokkal küzdők szimultán információfeldolgozási módjának megfelelő formába fordítja át a szöveget.

Az olvasási-írási készséget nem javítja, hanem az olvasott anyag feldolgozását és megjegyzését segíti elő. A "Gondolatok Térképe" elkészítésekor a téma kerül a középpontba, és innen ágaznak el a hozzákapcsolódó altémák vagy gondolatok. Ezekhez újabb elágazások csatlakozhatnak. A jegyzetelés szöveges vagy rajzos formában történik, az egyén igénye és kialakult szokása szerint.

Elmetérkép a irodalomórán?

Az irodalomórán többféle formában, munkamenetben dolgozhatjuk fel az új ismereteket. Ennek kiválasztása függ az anyag jellegétől, az osztály ismeret-, készségszintjétől, a tanár személyiségétől, a taneszközöktől. Az új ismeret közlése során a tanulók önállóan jegyzetelhetnek, és/vagy a tanár által előre elkészített vázlatot rögzíthetik füzetükbe. Az ismeretközlés, -feldolgozás együtt is haladhat a vázlatkészítéssel, el is válhat tőle, külön szakaszt is alkothat. A diák füzetbeli vázlata készülhet táblai vázlat, tanári diktálás, fólia, esetleg más modern médium (prezentáció stb.) alapján. Lehet házi feladat is.

A mindennapi gyakorlatban a sokcsatornás, tanár és diák közös tevékenységével, egy-egy tematikus szakaszt, részösszefoglalást követő azonnali vázlatkészítés bizonyult számomra a leghasznosabbnak. Példaképpen alább a 12. évfolyam egy tájleíró költeményének feldolgozása látható. A középpontba kerülő alapfogalomból az elemzési szempontok szerint ágaznak el az információk. A vázlat természetesen tovább részletezhető.

Az animáció a fentieket foglalja össze.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten