Mit nevezünk kompetencia alapú oktatásnak?
Varga Szilvia
2010/03/03 08:00
5881 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Kft. kiemelt feladata, hogy támogassa az iskolák, óvodák szakmai megújulását. Különösen nagy szerepe van annak, hogy segítse a kompetencia alapú oktatás legújabb eszközrendszerének gyakorlati bevezetését. Az egész életet átfogó tanulás egyik fontos feltétele a kompetencia alapú oktatás meghonosítása, melynek során ismeret, készség és a személyiség attitűd oldalának kiegyensúlyozott, rendszerszerű fejlesztése valósítható meg az oktatásban.

Mit nevezünk kompetencia alapú képzésnek?

Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ez a tudás alapozza meg az egész életen át tartó tanulást, ez teszi képessé az egyént életcéljai megvalósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra.

Újszerű taneszközök

A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez, megvalósításához újszerű taneszközökre van szükség. Ezek a kompetencia alapú programcsomagok, melyek bevezetésével a készség -és képességfejlesztés kerülhet a magyar közoktatás középpontjába. A tanítási programok hosszú távon is mozgósítható, alkalmazásképes tudásra felkészítő taneszközök. 

A fejlesztés kulcsfogalmai

Kreativitás/alkotókészség; differenciáltság; együttműködés; empátia; esélyegyenlőség; felelősségvállalás; kommunikáció; konfliktuskezelés; közösségi részvétel; kritikai gondolkodás; önállóság; önreflexió; problémamegoldás; társadalmi szolidaritás.

A háttér

Az utóbbi évek nemzetközi összehasonlításra alkalmat adó mérései, kutatásai azt jelzik, hogy az elsajátított tudás (ismeret) alkalmazásában a magyar gyerekek teljesítménye több területen is (szövegértés-szövegalkotás, matematika, életpálya-építés) elmarad a kívánatostól. Az évtizedek óta használatos pedagógiai, módszertani eszköztár a hatékonyság szempontjából egyre kevésbé igazolható. Az élethosszig tartó tanulás képességének és a sikeres életpálya építésének kialakításához nélkülözhetetlen a tudás újraértelmezése, és a "jó tanuló" hagyományos jellemzőitől eltérő vagy azokat kiegészítő más személyiségjegyek kialakítása, erősítése.

A kompetencia alapú tananyagok újdonsága…

 • teljességre törekvő szemléletmód, komplexitás
 • az ismeretszerzés és a képességfejlesztés arányának megváltoztatása,
 • széles körű tudás birtoklása,
 • a meglévő és az új ismeretekre való tudatos reflektálás,
 • tanulási-tanítási stratégiák sokféleségének biztosítása,
 • az együttműködés előtérbe kerülése
 • hatékony felkészítés a felnőtt szerepekre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre.

Mi gátolhatja a kompetencia alapú oktatás megvalósulását?

 • Ha a pedagógusok, fenntartók, diákok és szülők idegenkednek a változástól.
 • Ha a résztvevők nem motiváltak új módszerek megtanulására és alkalmazására.
 • Ha a résztvevők nem együttműködőek.
 • Ha a bevezetése nem fokozatosan, folyamatosan történik.
 • Ha a résztvevők türelmetlenek, mert gyors és látványos eredményeket várnak el.

Milyen változások várhatók?

Változik a gyerekek…

 • tapasztalata, élményvilága, időbeosztása, terhelése, táskájának tartalma, egymás közötti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése, külső és belső motiváltsága.

Változik az óvodák és iskolák…

 • légköre, hangulata, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösségekkel, valamint munkájukat segítő szakemberekkel.

Változik a pedagógusok…

 • szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája. 

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten