Módszer-tár; Az emberi erőforrás menedzsment
2004/04/26 15:26
3406 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A vállalatok irányításának az egyik legérzékenyebb területe a humánerőforrás-gazdálkodás. A munkaerő számos olyan tulajdonsággal bír, amely alapján egyértelműen az erőforrások közé sorolhatjuk, de rendelkezik néhány olyan jellemzővel is, amely jelentősen megkülönbözteti a többi erőforrástól.

Emberi erőforrás alatt a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak összességét értjük, mely a munkavégzéshez szükséges képességek, a szakismeret és a munkamegosztásban elfoglalt szerep szempontjai alapján épül fel, "áll össze" egy egységes egésszé. A humánerőforrás legfontosabb sajátossága az, hogy önálló, szabad akarattal rendelkezik, amellyel cselekvéseit, s ennek révén a teljesítményét is, képes szabályozni. E tulajdonság az, amely a vállalatvezetés szempontjából a legmeghatározóbb.
A humánerőforrás menedzsment esetében már a stratégia kialakításakor sok speciális szempontot kell figyelembe vennünk, így olyanokat is, amelyek más részstratégiákra kevésbé jellemzőek. Ilyen például, hogy a kitűzött célok emberi cselekedetek sorozatán keresztül valósulnak meg, ami megfelelő szervezést is igényel, hiszen enélkül szinte biztos a kudarc. Fontos szempont az a fent említett tulajdonság is, hogy az emberi erőforrás képes önmaga teljesítményét szabályozni, hiszen e jellemző kiemeli a humánerőforrás menedzsment feladatait vállalat többi tevékenysége közül. Az emberi erőforrás megfelelő motivációjának kialakítása is a stratégia nagyon fontos részét képezi.
Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája szoros összefüggésben van a vállalat szervezeti struktúrájával, ami a szervezet "elemeinek" belső elrendezését (pl.: munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordinációs feladatok) jelenti. Nem elhanyagolható továbbá a tervezés szempontjából az sem, hogy a stratégia a szervezeti kultúra közegében fog megvalósulni (rosszabb esetben meghiúsulni), így az sem mindegy, hogy a vállalatnál melyek a közösen elfogadott értékek, milyenek a hagyományok, szokások...stb.
A stratégiaalkotás nehézségeinek áttekintése után nézzük a humánerőforráshoz kapcsolódó konkrét feladatokat. A munkaerő-gazdálkodás fő tevékenységei az alábbiak:

- az általános teendők (a szükséges munkaerő mennyiségének meghatározása és megszerzése, munkába állítása... stb.);
- a munkakapcsolatok kezelése (pl.: a szakszervezettel való tárgyalások, a munkavállalók bevonása a döntésekbe);
- bér- és jövedelemgazdálkodás, valamint az érdekeltségi rendszer kialakítása;
- a munka megszervezése;
- képzés és továbbképzés.
A fentiek alapján e táblázatban összegezhetjük az emberi erőforrás menedzsment főbb feladatait:

Szint Emberi eröforrás ellátás Bérezés és ösztönzés Értékelés Fejlesztés Karriertervezés
Stratégiai (hosszú táv) A vállalkozás müködéséhez hosszú távon szükséges emberi eröforrások jellemzöinek meghatározása. A jövö igényeit tükrözö szervezetfejlesztés. A juttatások alakulásának hosszú távú trendjei. A küldetésböl következö ösztönzési elvek. A vállalat hosszú távú érdekeinek rögzítése. Az értékelés várható jövöbeni dimenziói, szempontjai. Az emberi eröforrásokkal kapcsolatos jövöbeni követelmények feltárása. A vállalkozáshoz alkalmazkodni tudó tevékenységi rendszerek kialakítása. A szervezeti és egyéni célok hosszú távú kapcsolatának alapelvei a vállalkozásnál.
Taktikai (középtáv) A hosszú távon érvényes kiválasztási szempontok meghatározása. A felvételek marketingje. A pénzjövedelemnek több évre szóló egyénenkénti tervezése. A béren kívüli juttatások tervezése. Az értékel­ rendszerek kialakítása. Az egyes munkavállalók személyes lehetöségeinek feltárása. A szervezetfejlesztés programja. A vezetési rendszer fejlesztésének programja. Az egyéni fejlesztés programja. Az el­meneteli lehetöségek azonosítása. Karriertervezési tanácsadás. A szervezet és egyén kapcsolatainak harmonizálása.
Operatív (rövid táv) Munkaeröellátási terv végrehajtása. Ellenörzö-irányító rendszerek müködtetése A bér és jövedelemtervek végrehajtása. A béren kívüli juttatások rendszerének müködtetése. Az értékelési rendszer müködtetése. Kapcsolattartás a bérezéssel a fejlesztéssel. Oktatás, képzés operatív szervezési feladatok. Az egyén és a munkafeladat egymáshoz rendelése. A karrier következöő állomásának meghatározása.

Az átfogó tervezéstől a konkrét feladatig eljutva nézzük végül meg, hogy egy munkakör meghatározásához milyen alapvető kérdésekre kell választ adnunk.

1. Ki? (...azaz meg kell határoznunk a fizikai és szellemi követelményeket)
2. Mit? (...azaz meg kell határoznunk az elvégzendő feladatokat)
3. Hol? (...azaz meg kell határoznunk a munka végzésének helyét)
4. Mikor? (...azaz meg kell határoznunk a munkaidőt)
5. Miért? (...azaz meg kell határoznunk és össze kell egyeztetnünk a szervezeti és egyéni célokat, továbbá megfelelő motivációt kell biztosítanunk)
6. Hogyan? (...azaz meg kell határoznunk a munkavégzés módszerét)


(Forrás: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó, Budapest, 1997.)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten