Művészeti képzés a Gábor Áron Szakközépiskolában
2005/01/02 18:32
1733 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Művészeti tagozat 1992. óta működik a miskolci iskolában, képző- és iparművészeti területen. Alkalmazott és elektronikus grafikusnak tanulhatsz, de választhatod a szobrász, bőrdíszműves, textilrajzoló és modelltervező szakokat is.

Az iskola nagy hangsúlyt helyez az általános műveltség kellő szintű elsajátítására, a nyelvi oktatást segíti "Europe at School" nevű program. Kiemelt szerepet kap a szakmai oktatásban a kreatív tervezési rész, megalapozva az elméleti tudással, a hagyományok, a múlt ismeretével /szaktörténet/, kiegészítve a gyakorlati-technikai kivitelezéssel. Ezt a hármas egységet erősítik minden szakon, minden évfolyamon a számítógépes grafikai programok oktatásával /CorelDRAW, Adobe Photoshop, stb./. A képzés párhuzamos, 5 éves, 12. évfolyam után szakközépiskolai érettségi vizsgával (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és egy szakmai előkészítő tantárgyból), 13. évfolyam után művészeti szakmai OKJ vizsgával zárul (művészettörténet, rajz, szakmai elmélet és gyakorlat tárgyakból). Szakmai tantárgyakat és művészettörténetet emelt óraszámban tanulnak a művészeti tagozatos diákok, de gazdasági ismeretekkel is megismerkednek.

A képzés színvonalára garanciát nyújtanak a művészeti főiskolákon végzett alkotóművész-tanárok. A tanulók az évek során saját munkáikkal kiállításokon, bemutatókon vesznek részt. Alkalmazott grafikus szakon olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező művészeti szakembereket képeznek, akik a szakma két fő területén (sokszorosító grafikai illusztráció; reklámgrafikai tervek) készített munkákhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, és ismerik a szakterület technikai eszközeinek (számítógép, fotó, magas- és mélynyomás, síknyomtatás) használatát. A textilrajzoló és modelltervező asszisztens vizuális képzettséggel, rajzi, művészeti alapismeretekkel rendelkezik; a divattervezés területén önállóan, kreativitással old meg szakmai és esztétikai feladatokat. Különböző célra és anyagból készült ruhákat tervez és kivitelez, a divatirányzatokkal, stílusokkal tisztában van, és modellszerkesztés alapján dolgozik. A termékeket kézi műveletekkel készíti el, de gépi eljárásokat is alkalmaz. Szakmai és művészettörténeti ismeretei képessé teszik tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként. Az elektronikus grafikus magas szintű vizuális és rajzi kultúrával rendelkezik, a szakma két fő területén (sokszorosító grafikai illusztráció; reklámgrafikai tervek, plakátok, video) az elkészített munkákhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátította.

Tisztában van a számítógépes tervezés elméleti ismereteivel és gyakorlati eszközeivel, tudja kezelni a számítógépes grafikai programokat (Corel Draw, Adobe Photoshop). Képes alkotóművészeti feladatok elvégzésére önállóan. A szobrász vizuális képzettséggel, rajzi plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező önálló, kreatív szakember. A szobrászatban használatos anyagokból (agyak, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) megmintáz (kifarag, vés, domborít), díszítő formákat és figurális ábrázolásokat. A plasztikai feladatok előtt terveket, vázlatokat készít, a kivitelezésnél sokszorosító formákat, eljárásokat használ. Átfogó művészi, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, s ezek képessé teszik tervezési, kivitelezési feladatok megoldására önálló vállalkozóként.Az iskola a közös, központi írásbeli felvételit választotta. Az első felvételi vizsga időpontja a fenti szakokra: 2005. március 4. 8 óra. A második felvételi vizsga időpontja: 2005. március 11. 8 óra. A jelentkezés módja: az általános felvételi eljárásban használatos jelentkezési lap kitöltésével, melyet az általános iskolákban kell kérni. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. és a 7. osztály év végi összes tantárgyának jegyét. A felvételi alkalmasság feltétele az egészségügyi alkalmasság. A kötelező orvosi alkalmassági vizsga időpontját a felvételi értesítőben írásban közlik.

A felvételi vizsga feladatai: tanulmányrajzok ceruzával (csendélet, emberi alak), festés, plasztikai feladatok, tervezés, rekonstrukciós feladat, műveltségi kérdések. Nagy súllyal számítanak az otthonról hozott munkák. Végül szóbeli beszélgetés. A felvételire hozandó eszközök: A/2 vagy A/3 rajztábla, 10-10 db papír (A/4, A/3), ceruza, radír, rajzszög, 12 színű vízfesték, ecsetek, edény, színes ceruza, olló, ragasztó. A végzett diákok gyakran továbbtanulnak a Magyar Iparművészeti Főiskolán, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, a Soproni Egyetem Művészeti Karán, a Kertészeti Egyetem Tájépítész Karán, a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Gépészmérnöki és Kohómérnöki Karán, illetve tanárképző főiskolákon. Az általános iskolák hetedik osztályos tanulóinak 2005. március 23. - án 8. 00 órától bemutatkozó nyílt napot terveznek. Kollégiumi elhelyezés az iskolával kapcsolatban álló kollégiumokban történik. Továbbítják a jelentkezők nevét, illetve konkrét kollégiumi nevet is megadhat a jelentkező.

  • Cím: Gábor Áron Szakközépiskola és Művészeti Középiskola, 3520 Miskolc, Bolyai Farkas út 10., Tel.: 46/533-253, 46/370-087, E-mail: suli304@miskolc.sulinet.hu, Honlap: www.garon.sulinet.hu, Igazgató: Hanák Miklós

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten