'Ne hagyd magad!' - Antidiszkriminációs program
Érsek Dóra
2008/06/09 14:27
1044 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az antidiszkriminációs program fő célja az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának elősegítése. A "Ne hagyd magad!" program keretében e három marginalizálódott társadalmi csoport kárára történő diszkriminációs eseteket tárják fel és kezelik komplex módon a lakhatási, foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális színtereken.

Az antidiszkriminációs program a sérült emberekkel kapcsolatos emberibb, „egyenlőbb” elbánás és megoldási stratégiák terjedését eredményezheti több szektorban is, mert az antidiszkriminációs program ugyan a civil szervezetek megvalósítási tapasztalatira épül de kihat az önkormányzati, for-profit szektorra is. Ezek a hatások végül közvetve eredményezhetik a célcsoport jobb életminőségét, humánusabb lakó-, munka- és közösségi környezet kialakulását, és – társadalmat elérő antidiszkriminációs programelemeinken keresztül – a tágabb társadalom szemléletét is képes lehet formálni. 

1. A „Ne hagyd magad!” program célcsoportja 
- értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista emberek számára szolgáltató vagy érdekeiket védő szervezetek; azok munkatársai, szakemberei, önkéntesei. 
- értelmi sérült, halmozottan sérült és autista emberek családjai, akik a diszkrimináció áldozatai, és „gondviselőként” sokszor közvetlen elszenvedői. maguk az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek, akiknek kárára szociális, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási ügyekben diszkrimináció történik. gyakorlatilag a teljes hazai „értelmi fogyatékos”- és „autista-szektor”: szakemberek, családok, fogyatékos emberek. 

Összességében az antidiszkriminációs program több tízezer, sőt százezer fő elérését jelenti majd, ám fő értéke hogy olyan célcsoportokat is elérjenek, amelyek egyelőre kevéssé fogékonyak az antidiszkriminációs problémákra. (Ez igaz a nagyvállalatokra üzleti okok miatt és igaz magukra az autista vagy értelmi fogyatékos emberekre, képességeik miatt.) 

2. A „Ne hagyd magad!” program hatóköre és megvalósítói 
Az antidiszkriminációs program hatóköre országos, azaz a legtöbb antidiszkriminációs programtevékenység és –eredmény valóban az ország különböző régióiban valósul meg. (képzések, információs napok; országos jelzőrendszer működtetése; kiadványok országos terjesztése). A antidiszkriminációs programban három szervezet vesz részt megvalósítóként: a Kézenfogva „Összefogás a fogyatékosokért” Alapítvány; a Szimbiózis Alapítvány; az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége. 

Az antidiszkriminációs programot vezető szervezet budapesti székhelyű, de országosan működő alapítvány. A Szimbiózis Alapítvány az Észak-Magyarországi régió területén, regionális jelleggel működő, helyi hálózattal/partnerszervezetekkel rendelkező szervezet; az Autisták Országos Szövetsége az ötödik önálló fogyatékossági ágként elismert autizmus legnagyobb és egyetlen hazai ernyőszervezete, budapesti székhellyel, de országos működéssel. 

3. A teljes antidiszkriminációs program idő 
A programunkat 2007. december 1-től 2008. november 30-ig valósul meg.
Bővebb információ awww.kezenfogva.hu/nehagydmagad/ honlapon található.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten