Néhány szó a matematikáról
Müller András
2002/08/30 09:42
4431 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A köznapi életben sokszor találkozunk a matematika szóval. Talán nem figyeltünk fel arra, hogy milyen sok értelemben, mennyi jelentéssel használjuk ezt a fogalmat. Talán érdemes időt szánni arra, hogy szót ejtsünk erről a témáról.

A Matematika, mint önálló tudomány

A Matematika tudománya a történelmi idők során jelentős változásokon ment át. A Sulinet Történelem és Matematika rovatai az elmúlt tanévben egy cikksorozatot jelentettek meg Matöri címmel. E sorozat cikkeinek áttanulmányozása hasznos tudást adhat a Matematika fejlődéséről. Ha szívesen foglalkoznál ezzel, akkor kattins ide!

Napjainkban a Matematikáról mint önálló tudományáról is többfajta vélekedés látott és lát napvilágot. Sokan nem tudják pontosan megtalálni a helyét a tudományok között. Erről a támáról készült egy - a középiskolák kilencedik osztályában tanítható - tananyag, ha meg akarsz ismerkedni vele, akkor kattints ide!

A matematika fogalomrendszere nagyon speciális, eltér más tudományokétól. Erről szól az előzőekben említett tananyag folytatása. Ha látni akarod ezt, akkor kattins ide!

Talán közismert, hogy a Matematika tudománya mára több tudományterületre szakadt szét. A teljességre törekvés igénye nélkül megemlítünk néhányat:

  • algebra
  • matematikai analízis
  • számelmélet
  • geometria
  • kombinatorika
  • valószínűségszámítás
  • gráfelmélet
  • algoritmuselmélet

A Matematika, mint segédtudomány

A Matematikában kidolgozott módszerek alkalmazása egzaktabbá, könnyebben leírhatóbbá teszi más tudományok anyagát is. Talán ez az oka annak, hogy a matematikai módszerek nagyon sok tudományban alkalmazást nyernek. Az alábbiakban néhány olyan cikkre és web-oldalakra hívjuk fel a figyelmeteket, amelyek az előző kijelentésünkre szolgálnak példaként.

Talán ez a - korántsem teljes - felsorolás is mutatja, hogy a matematikai módszerek napjainkra a természet-, a társadalom- és a műszaki tudományok területén egyaránt fontos szerepet kaptak.

A matematika a hétköznapokban

A köznapi beszédben sokszor a matematikát a fejszámolás képességével azonosítják.
Előfordul az is, hogy a logikusan gondolkodó emberre mondják azt, hogy matematikus elme. A számítógépek megjelenése óta sokan a matematikus és az informatikus, számítógép-tudós vagy számítástechnikus közé tesznek egyenlőségjelet. Az előzőek alapján talán megállapítható, hogy a hétköznapi interpretációk a matematika fogalmának valamilyen szempontból való leszűkítésével jönnek létre.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten