Nyitott Világ Iskola
Szendrei Judit
2003/10/18 12:30
3818 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Nyitott Világ Iskolát 1993-ban hozta létre a Fővárosi Önkormányzat. Az intézmény elindításának ötletét egy átfogó kutatás adta, miszerint az iskolákban különböző okokból (tanulási, magatartási, beilleszkedési problémák) számos ép értelmű, sőt jónak mondható képességű gyerek képtelen az elvárásoknak megfelelően teljesíteni.

A valamilyen szempontból problémás gyerekek megfelelő nevelése és fejlesztése a mai általános iskolai képzés lehetőségei között megoldatlan. Az átlagosra méretezett módszerek és követelmények lehetetlenné teszik az átlagostól eltérők képzésének lehetőségeit. Az érintett gyerekeknél ez kezdetben sorozatos kudarcokhoz, az iskolába járási hajlandóság csökkenéséhez, hosszú távon azonban súlyos stresszhelyzetekhez, illetve beilleszkedési zavarokhoz vezethet.

A Nyitott Világ Iskola elsődleges céljának a normál általános iskolai körülmények között kudarcot vallott gyermekek befogadását, képességeik fejlesztését, mentális problémáinak orvoslását tekinti. Rendkívüliségét az adja meg, hogy nevelési koncepciójában a gyermekvédelem preventív szándéka ötvöződik azokkal a pedagógiai törekvésekkel, amelyek a fejlesztés, segítségnyújtás lehetőségét a családok közelében, a családokkal együttműködve képzelik el. A Nyitott Világ Iskola tág teret nyújt a szülők segítő, nevelő aktivitásának, akik az iskola keretein belül ellenőrzött körülmények között növelhetik saját szülői lehetőségeiket. Az intézmény ennek érdekében szigorú szülői értekezletek helyett családias légkörű szülői esteket szervez, amelyen a gyerekek is részt vehetnek.

Az intézmény szakmai koncepciója a XX. századi reformpedagógia legismertebb módszereire épül, különösképpen azokra az irányzatokra, amelyek a fejlesztő pedagógia eszköztárát gazdagítják, (Montessori, Waldorf, Jénai terv) és a személyközpontú pedagógia elemeit tartalmazzák.

Programjának hatékonysága egyaránt köszönhető az itt dolgozó pedagógusok türelmének és szakértelmének a fejlesztő pedagógia eszközeinek, valamint a kiscsoportos, családias légkörű oktató-nevelő munkának. Az általános képzettségű szaktanárok és tanítók munkáját napi rendszerességgel gyógy- illetve fejlesztőpedagógusok segítik rugalmas, a gyerekek mozgásigényéhez megfelelőképp igazodó környezetben.

Tapasztalatok bizonyítják, hogy a legtöbb gyermek problémái az általános iskola 4-5. osztályában tetőznek, amikor a sok új tanárhoz és tantárgyhoz való alkalmazkodás igénye még jobban elmélyíti a már kialakult nehézségeket. Az iskola ezért 4. osztálytól vesz fel tanulási problémás, részképességzavarokkal küzdő (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar), és/vagy beilleszkedési, magatartási problémás (nehezen kezelhető) gyerekeket. A tanulócsoportok létszáma maximálisan 10 fő, de a 4. osztály rendszerint 5-6 fővel indul.

A Nyitott Világ Iskola tantárgyrendszerét az általános iskola 4-8. osztályának tantárgyai és a tanórán kívüli tevékenységek alkotják, biztosítva ugyanakkor az átjárhatóságot, az adaptálás lehetőségét. A tantárgyi programok nem térnek el a hagyományos tantervi követelményektől, de kiegészülnek olyan tevékenységekkel, (pl. kertészkedés, könyvtár, agytorna, önismeret) amelyek tanulók speciális fejlesztését teszik lehetővé. A gyerekek valamennyi foglalkozáson kis létszámú tanulócsoportokban, saját haladási ütemük szerint dolgoznak, miközben az évfolyamuknak megfelelő tantárgyi programok mellett lehetőséget kapnak egyéni hiányosságaik kiküszöbölésére, a speciális tanulási zavaraik korrekciójára.

A tanítási napok száma a Nyitott Világban az általános iskola rendjéhez igazodik, a tanévet azonban négy különböző, évszakokhoz kötődő blokkra osztották fel. Minden tanulási blokk vége egy-egy hosszabb szakasz lezárását jelenti, amelyet rendre tanítási szünet követ. A tanulási blokkok közötti szünetekben a gyerekek felfrissülnek, feltöltődnek, táborozáson, kiránduláson, múzeum- és mozilátogatáson vesznek részt. A tanítási hét órarendjének kialakításakor az intézmény vezetői figyelembe vették a heti teljesítőképesség dinamikáját is. Eszerint hétfAz iskola elérhetőségei: ő a tanulásba való belelendülés ideje, a tanulásra legalkalmasabb napok a kedd és a szerda, csütörtöktől a csökkenő tanulási kedvnek köszönhetően kevesebb, míg pénteken már csak minimális megterhelésnek vannak kitéve a gyerekek.

Az intézmény legfontosabb feladatának összességében azt tekinti, hogy a tanulók iskolai teljesítményét olyan szintre hozza, amellyel esélyük lehet az iskoláztatás további fokozatain helytállni. Az eddigi tapasztalatok szerint az iskola minden végzős tanulója továbbtanult, és sikeresen meg is állta helyét a középiskolában.

Az iskola elérhetőségei

  • 1125 Budapest, Diósárok utca 40/D.
  • Tel/fax: 214-1000
  • www.extra.hu/nyivi

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten