Pályaorientáció
2003/01/12 10:47
5357 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
"A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzá vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése¸ a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása." (NAT - 2002. Vitaanyag. Új Pedagógiai Szemle, 2002 december.)

A tanulóknak is, és a társadalom érdekeinek is leginkább megfelelő életpálya megtalálásához, az arra való felkészüléshez segítségre van szükség. Ezt a segítséget a diákoknak részint az iskolától, részint pedig iskolán kívüli tanácsadó intézményektől kell megkapniuk, pályaorientációs programok, illetve pályaválasztási és életút-tanácsadásra hivatott szakmai szolgáltatások formáiban.

Míg a pályaorientációs feladatok ellátásának kizárólagos színtere az iskola (és természetesen a család), a különféle tanácsadások lehetőségeit az iskola és a munkaerő-piaci intézmények közösen birtokolják, igénybevételüket leginkább az határozza meg, hogy mely életkorban kerül rá a sor. A tanulóévek alatt ugyanis - ha erre szükségük van - a fiatalok az iskolákban is kaphatnak pályaválasztási és életvezetési tanácsokat, természetesen erre külön felkészített pedagógusoktól (az Európai Unió és Japán gyakorlatában egyaránt találunk erre példákat); munkavállalóként vagy munkanélküliként azonban mindezekért a munkaerő-piaci szolgáltató intézmények speciális hálózatát kell igénybe venniük az érdeklődőknek.

Az iskolákra háruló pályaorientációs kötelezettségeket elsősorban a mind bonyolultabbá váló gazdasági helyzet rója az intézményrendszer - idők folyamán mind több felelősséget magára vállaló, nemegyszer a család bizonyos funkcióit is teljesítő - szakembereire. Pályaorientációról azonban - a szónak ebben a konkrét formájában - jobbára csak az elmúlt másfél évtizedben beszélhetünk; Európa országai között például Spanyolországban már 1984-ben dolgoztak ki pályaorientációs nevelési koncepciókat , de ezek nevelésben való alkalmazásának a jelentősége csak 1997 után tudatosult az illetékesekben. Franciaországban az 1989-es oktatási törvény fogalmazta meg első ízben a pályaválasztási tanácsadáshoz, valamint a tanulmányi és a szakmai információhoz való hozzájutás jogát; a jogszabályok azóta is mindezeket a tanuláshoz való jog integráns részeként tekintik.

A törvény hatályba lépése után néhány évvel - egészen pontosan az 1996/97-es tanév óta - már minden francia alsó-középiskolai osztály nevelési programjába bekerült a pályaorientáció is, mely elsősorban a következő három kompetencia- és ismereti területet öleli fel:

  • szakmai tevékenység és társadalmi-gazdasági környezet;
  • képzési rendszerek és képzési célok;
  • önismeret.

Ezeket a témákat a francia iskolákban nem új tantárgyi keretben dolgozzák fel, hanem az általános oktatás részeként, a meglévőkbe beépítik; e munka során - a legtöbb esetben - a tanárok külső szakemberek közreműködését is igénybe veszik.

1996-ban - ugyancsak Franciaországban, ezúttal egy oktatási minisztériumi körlevél formájában - a korábbi utasítások érvényességét mintegy az általánosan képző középiskolák felsőbb évfolyamaira is kiterjesztve, az iskolákat arra szólították fel, hogy pályaorientációs programjaikat a helyi pályaválasztási központokkal való egyeztetés után építsék be az oktatás folyamatába.

E tevékenység célja - hangoztatja a körlevél - minden esetben az legyen, hogy az iskolát elvégezve a tanulók a felsőfokú tanulási utak és elhelyezkedési lehetőségek pontos ismeretében képesek legyenek az önmeghatározásra, illetve a megfelelő képzési programok kiválasztására is.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten