Pályaorientáció, szakmai előkészítés (2.)
2003/11/01 15:44
925 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Sorozatunk A szakmai előkészítő oktatás bevezetése című, 2002-ben végzett kutatás eredményeit adja közzé. A kutatás szakmai tanárok kérdőíves és interjús megkérdezésével folyt szakmunkásképzést végző szakképző iskolákban, egy régióra, településtípusra és szakirányra reprezentatív iskolaminta alapján. A kutatás során a 307 megkérdezett tanárból 214-en vettek részt a pályaorientációs tantárgy oktatásában, 228-an szakmai előkészítő képzésben, 135-en pedig mind a két tantárgyat oktatták.

Az 1993-as oktatási törvény azonban az iskolák által foglalkoztatott szakmai gyakorlati tanárok esetében is kötelezővé tette a felsőfokú pedagógiai végzettséget, így az utóbbi tíz év során a gyakorlati tanárok vagy megszerezték ezt a végzettséget (legtöbben a műszaki egyetem szaktanári kiegészítő szakján), vagy kénytelenek voltak kilépni az iskolákból. A korábbi merev foglalkoztatási struktúrát azonban nemcsak a képzettségi szintek nivellálódása, hanem az alábbi, iskolákon belül végbement átalakulási folyamatok is oldották.

A szakközépiskolai osztályok számának növekedése és a szakmunkásképzős osztályok számának csökkenése (ami arra késztette az iskolákat, hogy a szakoktatóktól határozottabban megköveteljék a felsőfokú végzettséget). A szakmastruktúra átalakulása (régi szakmák megszűntek, új szakmákat kezdtek oktatni, ami alkalmat teremtett a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező gyakorlati tanárok "lecserélésére" magasabb képzettségűekkel).

A képzési szerkezet átalakulása (az oktatás első két évében megszűnt a gyakorlati képzés, ami újabb alkalmat jelentett a nem megfelelő képzettségű gyakorlati tanárok kilépésére). A gyakorlati képzés iskolai (iskolai tanműhelyi) koncentrációja, aminek következtében a szakmai gyakorlatot oktató tanárok többsége az iskolák alkalmazottja lett. Mindez lehetővé tette, hogy az iskolák vezetői a korábbinál "rugalmasabban" gazdálkodjanak szakmai tanáraik és szakoktatóik munkaerő kapacitásával. 2002-ben már azt tapasztaltuk, hogy a szakmai tanárok többsége egyaránt tanít szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályokban, a főállásban foglalkoztatott szakmai elméleti tanárok 42%-a részt vesz a gyakorlati oktatásban, és a szakoktatók 72%-a a szakelméleti oktatásban is közreműködik.

Amikor a kerettantervekkel együtt 2001-ben kötelezően bevezették a 9. osztályba a pályaorientáció és a 10. osztályba a szakmai előkészítő tárgyak oktatását, akkor iskolánként, a helyi specialitásoknak (a tantestületek összetételének és az intézményeken belüli munkaerő helyzetnek) megfelelő megoldások születtek. Volt, ahol gyakorlati tanárokra (mert nekik volt éppen szabad kapacitásuk), és volt, ahol szakelméleti tanárokra (mert ők értek inkább rá) bízták ezeknek a tantárgyaknak az oktatását.

A legtöbben, ha nem is nagy lelkesedéssel, de zokszó nélkül vállalták az új feladatot, mert úgy érezték, hogy korábbi tapasztalataik birtokában el tudják végezni, és egyébként is ez biztosította tartós foglalkoztatásukat a munkahelyeiken. A szakmai tanárok általában többféle osztályban és többféle évfolyamon tanítanak. Egyetlen olyan tanárral sem találkoztunk, aki csak pályaorientációt és szakmai előkészítést oktat, tehát, akinek ez a "specialitása".

Mindebből következően a pályaorientációs és a szakmai előkészítő tantárgyak oktatásának minőségét és színvonalát nemcsak a tantervek befolyásolják, hanem az is, hogy éppen milyen felkészültségű és milyen tapasztalatokkal rendelkező tanár kapta meg ezt a feladatot. A sokszínűséghez az is hozzájárul, hogy ezeket a tanárokat sem az alapképzésben, sem továbbképzések keretében nem készítette fel senki az új tantárgyak oktatására. Ez utóbbi ezért is meglepő, mert 2001-ben már régen működött egy olyan országos továbbképzési rendszer, amelynek többek között az volt a funkciója, hogy a tanárokat felkészítse az iskolákban jelentkező új feladatok ellátására.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten