Petőfi Sándor: Az apostol (elemző bemutatás)
Kormos Edit
2005/01/25 18:14
37314 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Petőfi Sándor példázatszerű alkotásának, a sokat támadott, sokat magasztalt és vitatott Apostolnak a tételszerű bemutatását találod meg itt.

Neves irodalmárok Az apostolról...

Illyés Gyula: "a költő eszméinek szótára"
Szegedy-Maszák Mihály: "a lélektani elidegenedés költeménye"

Születésének háttere

1848. augusztus: Jelasics már Pestet fenyegeti - ekkor kezdi el művének írását Petőfi
1948. szeptember: Zugligetre utazik feleségével - ekkor fejezi be
1948 nyara:
- támadások érik a költőt radikális nézeteiért
- szabadszállási képviselőválasztás kudarca
- elülnek az európai forradalmak

Története

- példázatszerű történet
- in medias res kezdés, az 5. résztől visszatekintés, majd visszacsatolás a jelenbe
- az életút ismertetése mozzanatos, hangsúly a belső történéseken
- epikus szál => belső történések - lírai szál => belső történések (meditáció, monológ)
- dióhéjban: (Horvát János) "Hőse, Szilveszter, a költő szócsöve, király- és pap-gyűlöletét könyvben írja meg; emiatt börtönbe kerül, majd hosszú fogság után kiszabadulván, a királyra lő, miért vérpadra kerül."

Műfaja

- elbeszélő költemény
- epikus jelleg: jelenetezés, történetszövés (Szilveszter személyes kálváriájának leírása)
- lírai jelleg: időmértékes verselés, belső monológok, a hős lelki, érzelmi és eszmei rugóinak, motiváló erőinek bemutatása
- elfogult, empatikus narrátor (E/3.) narráció: patetikus és ironikus is egyben (pátosz => a hősről szólva; irónia => az értetlen, "ördögi" külvilágról szólva)

Hőse

- Szilveszter, a főhős, nevét megtalálása napjáról kapta
- neve szimbolikus: az év fordulója, az óév végét és az új kezdetét jelöli - átmeneti, két világ (az eszményi jövő és a valós jelen) között álló szereplő
- érett, "befejezett" hős => nem változik az események folyamán, nincs lélek- és jellemfejlődés a műben - egyedül módszereinek megválasztásában figyelhetünk meg egyfajta fejlődést: egyre drasztikusabb eszközökhöz nyúl
- szentimentális hős - állandó összeütközésben áll környezetével - a számára ellenséges világot nem sikerül átalakítania
- magányos hős (magánya vállalt és kényszerű is egyben => nemcsak a külső körülmények kényszerítik, de saját akaratából sem áll a "sorba")
- vezérelvei: szív és lelkiismeret - az erény megszállottja
- példaképe (akárcsak Petőfinek is): Rousseau (természetesség <=> társadalom látszatértékei)

Szilveszter és Jézus

- "Szilveszter Krisztus tudatosan torzított tükörképe" (Szegedy-Maszák Mihály)
- Szilveszter is feláldozza magát a világért, de tette hiábavaló
- "a hős nem ismeri és egyre kevésbé érti azt az Istent, kitől megbízatását kapta" (Sz.-M.M.)
- prófétának hiszi és tartja magát, de egyre elvakultabb
- alapvető problémája, hogy nem ismeri a népet, s annak gondolkodását, holott érte él, s érte cselekszik => eszméinek így nincs társadalmi bázisa
- bukását elszigeteltsége és a társadalomtól való elidegenedése okozza

Szilveszter és Petőfi

- Petőfi és Szilveszter születésnapja majdnem egybeesik - P. születésnapján keresztelik meg Sz.-t
- Szilveszter, akárcsak Petőfi, nyugtalan vándorlásba kezd
- a kastély öntudatos és lázadó kisasszonya lehetne akár Szendrey Júlia is
- Szilveszter egy ideig másolásból él, akárcsak Petőfi Pozsonyban
- mindkettő apostoli és prófétai jellemvonásokkal rendelkezik
- eszméik azonosak (a költő eszméinek szócsöve Szilveszter)
- "meg nem értett zsenik"
de
Szilveszter mégsem lehet Petőfi ideálja, hiszen:
- Szilveszter nem tud igazi lángoszloppá (XIX. század költői) válni => nem válik vezérré, a nép nem követi őt
- felelőtlen viselkedés a családjával szemben - a kisgyermek halála, család nyomora
- nem képes megtalálni az egyensúlyt magánélete és a közélet között
- elfordul a valóságtól eszményeinek világába, s csodálkozik, hogy a reális világ nem az ő ideáljait követi, nem aszerint működik
- Petőfi maga is tragikus iróniával kezeli hősét - nem azonosul vele maradéktalanul

Források

Gépeskönyv - Petőfi Sándor
Somogyi Tamás: Gondolatok Petőfi Apostoláról
Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény - A felvilágosodás és a romantika
Szegedy-Maszák Mihály- Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván -Szörényi László - Zemplényi Ferenc: Irodalom II. (Gimnázium)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten