Petőfi Sándor költészete
Kormos Edit
2005/01/26 13:31
21606 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Petőfi Sándor népies költészete

 • ösztönös népiesség
 • népiesség: törekvés a népi életformának, népköltészet hagyományainak ápolására
  => az irodalom tudatos idomulása a népköltészethez
 • ars poetica: Dalaim, A természet vadvirága

Műfajok:

 • népies helyzetdal (beleéli magát egy népi alak helyzetébe, E/1-ben szólaltatja meg) pl. Befordultam a konyhára...
 • népies életkép (kiragadott életszelet, szituáció, jelenet - humoros, szatirikus) pl. Egy estém otthon
 • népies zsánerkép (játékos, kissé idealizált életkép) pl. Megy a juhász szamáron...
 • népies dal pl. Temetésre szól az ének..., Ez a világ amilyen nagy..., Fa leszek, ha...
 • bordal pl. A borozó

Petőfi Sándor tájleíró költészete

Tájlíra a magyar irodalomban

 • XV. század Janus Pannonius Búcsú Váradtól
 • XVIII. század Csokonai Vitéz Mihály Az estve, Konstancinápoly (propozíciós vers)
 • Berzsenyi Dániel A közelítő tél
 • XIX. század Petőfi Sándor A Tisza, Az Alföld, A puszta télen, Kiskunság
 • Vajda János Nádas tavon, Húsz év múlva
 • XX. század Ady Endre A magyar Ugaron, A Hortobágy poétája, Az eltévedt lovas, Góg és Magóg fia vagyok én...
 • Tóth Árpád Körúti hajnal, Hajnali szerenád
 • Juhász Gyula Tiszai csönd
 • József Attila A város peremén, Külvárosi éj, Nyár, stb.

Petőfi felfedezi és elfogadtatja (sőt: szimbólummá emeli!) az alföldi tájat, a PUSZTÁT. Jelentősebb irodalmi előzmények nélkül fedezi fel az alföldet. Tagadja a romantika egzotikus, vadregényes tájait.

 • festőiség
 • láttatás
 • benépesítés
 • magyar táj, magyar népi hősök, magyaros hangulat
 • közösségi mondanivaló
 • perspektívaváltás
 • negatív tájfestés
 • tárgyias leírás, de asszociatív => A puszta télen, A Tisza (forradalmi jelentés)

A válság évei Petőfi költészetében - a "Felhők" ciklus

 • 1845 ősze és 1846 közötti időszak válságos Petőfi életében

Okok:

 1. támadások érik a Honderű hasábjain (erre a bírálatra válaszolt 1844-ben a Természet vadvirága c. versével)
 2. Byront és Heinét olvas => világfájdalom
 3. szerelmi csalódások érik (Mednyánszki Berta)
 4. elégedetlen önmagával
 5. eszményeiben csalódott
 6. 1845-ben lemond állásáról (ellentétek Vahot Imre és közte) => anyagi gondok
 7. holtpontra jut az országgyűlés => kiábrándulás
 • 66 epigrammatikus verse születik ebben az időben
 • valójában nem epigrammák: csattanó nincs a végén, csak a téma lezárása; elégikus hangvétel
 • legtöbbjüket Szalkszentmártonon írja

pl. A bánat? egy nagy óceán...Melyik a legvígabb temető?

A válságból való kilábalását sejtetik: Levél Várady Antalhoz; Sors, nyiss nekem tért! Ezekben a versekben már megújult tettvágyáról ír.

Petőfi Sándor szerelmi költészete

Petőfi szerelmei:

 1. Csapó Etelka (Vahot Imre bátyjának fiatalon - 15 éves korában - elhunyt sógornője)
  => Cipruslombok Etelka sírjára c. ciklus
 2. Mednyánszky Berta (gödöllői földbirtokos lánya; a társadalmi és vagyoni különbség választja el őket)
  => A szerelem gyöngyei c. ciklus
 3. Sass Erzsike (barátjának, Sass Károlynak a húga; hirtelen fellángolás Borjádon)
  => Négyökrös szekér
 4. Szendrey Júlia (Szendrey Ignác, endrődi jószágigazgató lánya; a nagykárolyi megyebálon ismerkednek meg; igazi "kékharisnya"; apja akarata ellenére megszökik Petőfivel, majd hozzámegy feleségül)
 • a szerelem ébredése : Reszket a bokor...; Szerelmes vagyok én...; Álmodtam szépet, gyönyörűt..

 • a szerelem viszontagságai : Szeretlek kedvesem; Minek nevezzelek...; Beszél a fákkal..

 • a hitvesi líra alkotásai : Szeptember végén

- Etelkéhez és Bertához írott versei a reménytelenségről szólnak - romantikus, szentimentális elemek: rajongás, szenvedélyek, reménytelenség, magány
- Szendrey Júlia iránt érzett szerelme viszonozott, bár egyáltalán nem felhőtlen: "se veled, se nélküled" kapcsolat; romantikus fordulat: Júlia titkos válasza Petőfinek a Reszket a bokor... c. versére; romantikus leányszöktetés, Júliát atyja kitagadja; megismerkedésükre egy évvel összeházasodnak, nászút Koltón; sírontúli, nagy szerelem; köz- és magánélet összefonódása)

Prófétai, váteszi és apostoli szerepvállalás Petőfi költészetében és életében

Erről az alábbi oldalunkon olvashatsz...

Petőfi Sándor: Az apostol

Az Apostol c. mű elemző bemutatását itt találod...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten