Pincérképzés Esztergomban
2004/10/05 10:33
1408 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában pincér, szakács, cukrász, élelmiszer és vegyi áru-, vas és műszaki, illetve ruházati kereskedő képzés folyik. Jelen cikkünkben kiemelten a pincér szakkal foglalkozunk.

A szakképesítések megszerzése nincs szakmai előképzettséghez kötve. A pincér képzés célja olyan szakemberek munkaerőpiacra bocsátása, akik a különböző típusú, nagyságú vendéglátó gazdálkodó szervezetekben étellel és itallal szolgálják ki a vendégeket, szolgáltatásokat nyújtanak, a tőlük elvárható legudvariasabban és a szaktudásuknak megfelelő hozzáértéssel. Az iskola elméleti és gyakorlati képzést nyújt. A kötelező szakmai tantárgyak között a következők szerepelnek: vendéglátó szakmai alapismeretek, gazdálkodási és élelmiszer alapismeretek, italismeret, szakmai idegen nyelv, pincér ismeretek, pincér gyakorlatok. Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak: kommunikáció, számítástechnika, idegenforgalmi rendezvények szervezése, társadalmi ismeretek, ember és környezete, illetve az iskola helyi tantárgyi programja. Az iskolát elvégzett tanuló képes lesz a vendéglátó tevékenység tárgyi és személyi feltételeit meghatározni; jellemezni a vendégtípusokat és felsorolni a viselkedés legfontosabb szabályait.

Jogszabályi ismeretet kap, a szükséges gazdaságossági, szakmai számításokat és árkalkulációt is el tudja a későbbiekben maga végezni. Az élelmiszerek és italok alkotórészeinek jellemezése, fő csoportjaik felsorolása ugyancsak a tananyag része Előtérbe kerül az értékesítés formáinak felsorolása, az értékesítés folyamatának meghatározása. A végzett diák a pincérrel szemben támasztott követelményeket is képes lesz meghatározni. Az iskolában a vendéglátó üzletek és üzemrészek feladataira, tagolásukra és összefüggéseik meghatározására ugyancsak sor kerül, továbbá az értékesítés szabályait is ismertetik. A felszolgálás lépéseit meghatározzák, megtanítják a terítéséhez szükséges eszközöket kiválogatásának sorrendjét, módját. A konyhatechnológiai műveletek jellemezésével ugyancsak foglalkoznak. A tanagyag része az ételek összetevőinek felsorolása a vendégek igényeinek megfelelően, illetve a legfontosabb étkezési idők és szokások ismertetése, vagy a különleges étkezési szokások jellemezése is.

A pincér szakképesítés az éttermek, vendéglők és más (egyéb) típusú vendéglátó helyek vendégeinek fogadására, étellel és itallal történő kiszolgálásra készít fel. A szakképesítés tartalmát tekintve a pincér szakképesítéssel betölthető munkakörök a következők: főpincér, étkezőkocsi pincér, hajópincér, italmérő, pultos, büféáru eladó, mozgóárus. Rövid ideig tartó átképzéssel a vendéglátó eladói (6 hónap), illetve a bárpincér (2-3 hónap) munkakörök betöltésére is alkalmas. Rokon szakterületek - szakács, cukrász - munkaköreinek ellátására körülbelül egy évig tartó elméleti és gyakorlati képzéssel átképezhető. A képzés struktúrája: az évfolyamok száma: 2 (tanfolyam esetén: 1 év). Elmélet aránya: 40 %, a gyakorlat aránya: 60 %.

  • Cím: Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom 2500, Katona István u. 1., Web: www.keri-egom.sulinet.hu, E-mail: kervend@nic.holop.hu

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten