Planetológia - a születő tudomány
Nádori Gergely
2007/12/16 09:33
2620 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az elmúlt évezredek során a földrajz szerepe sokszor változott a bolygónkkal foglalkozó tudományok között. Ezért is érdekes végiggondolni, hogy mit hozhat számára a jövő. A földrajz ugyanis elérte a szökési sebességet, már nem csak a Föld vizsgálatának tárgya, új bolygók megismerését is célul tűzte ki.
A Föld az űrből nézve

A geo+graphia szóösszetétel eredetileg Föld-leírást jelentett s e tudomány első, ókori művelői valóban ezt is csinálták: megpróbálták minél pontosabb jellemzését adni egy vidék, tájegység, ország természeti és társadalmi viszonyainak. Ám a középkor után zajlott nagy felfedezéseket követően a különböző területekről rendelkezésre álló ismeretek mennyisége olyan óriásira nőtt, hogy azokat már nem lehetett egységes rendszerben "művelni", s megkezdődött az egységes földrajztudomány ágakra, ágazatokra tagolódása.

Különvált a természet- és társadalomföldrajz (másként emberföldrajz), valamint megjelent két eltérő szemléleti módszer is: az általános földrajz, amely egy jelenség- illetve folyamatcsoport alapvető törvényszerűségeit vizsgálta, valamint a regionális földrajz, amely pedig igyekezett minél többféle folyamat jellemzőit és kölcsönhatásait tanulmányozni egy kiválasztott területi egységen belül.

Napjainkban azonban - bizonyos szempontból - másként működik a tudomány. Igen gyakori, hogy egymással rokon-, vagy határterületeken dolgozó szakemberek team-ként dolgozva összekapcsolják saját ismereteiket, amely gyakran teremt új eredményeket. A természetföldrajz a legszorosabban más földtudományokhoz kapcsolódik, például a geofizikához, a geológiához, a geokémiához, a meteorológiához vagy a térképészethez. Mindezek eredményeire szükség volt ahhoz, hogy ilyen részletesen megismerhessük a Föld működésének kifinomult részleteit, de természetesen maradtak bőven olyan kérdések, amelyek megválaszolása a jövő feladata.

Sőt, egyre több olyan kérdés merül fel, amelyekre a földtudományoknak kell választ találniuk. Ugyanis 1957-ben elkezdődött az Űrkorszak, s azóta egyre több ember alkotta űreszköz jutott el más bolygók közelébe, hogy keringési pályáról vagy esetleg leszállva azok felszínére tanulmányozzák e távoli világok titkait. Vagyis amikorra szinte már az összes fehér folt eltűnt saját bolygónkról, az űrszondáknak köszönhetően új égitestek tucatjai váltak vizsgálhatóvá a földi szakemberek számára.

Ám ahhoz, hogy egységes képet alkothassunk egy másik bolygóról, szükség van a megszerzett és folyamatosan gyarapodó ismeretek egységes rendszerbe foglalására, szintetizálására, amely a földrajztudomány egyik alapvető célkitűzése és fontos jövőbeli feladata. Ennek során a Földön kidolgozott módszereket kell alkalmazni más égitesteken is, amelyet sokan külön tudománynak tartanak, s planetológiának neveznek. Ez magyarul bolygótudományt jelent, s röviden a Naprendszer szilárd felszínű égitestjeit vizsgálja földi törvényszerűségek alapján, vagyis az űrkutatás eszközeit használja földtudományi vizsgálatok bolygónktól igen távoli elvégzéséhez.

A legtöbb planetológiai ismerettel a Mars bolygóról rendelkezünk, ezért korunk egyik legnagyobb tudományos lehetősége a földrajzi ismeretek kiterjesztése a vörös bolygóra. Ezt pedig az égitest biológiai jellemzőinek, életlehetőségeinek megismerése követi, amellyel szintén egy új tudományág, az asztrobiológia foglalkozik.

Hogy pontosan mennyit is tudunk már a Marsról, azt magad is megtapasztalhatod, ha az alábbi képre kattintasz és körbetekintesz rajta.

Mars térkép

Mivel elég részletesen ismerjük, a Mars kutatása során alkalmazható az összehasonlító planetológiai elv is, amelynek központi gondolata, hogy egy idegen égitest jelenségeinek terepi tanulmányozását helyettesítheti a jelenség körültekintően kiválasztott földi analógiájának megfigyelése, majd a Földön felismert összefüggések alkalmazhatók a másik égitesten is, természetesen a két környezet különbségeinek figyelembevételével. Ez az elv azonban a másik irányban is működhet, vagyis a Marson feltárt törvényszerűségek új ismereteket nyújthatnak saját bolygónkkal kapcsolatban is.

A planetológia napjainkban természetesen még alapkutatás, ám az általa nyújtott ismeretek valamikor a távoli jövőben talán nélkülözhetetlenek lehetnek az emberi civilizáció Naprendszeren belüli terjeszkedéséhez...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten