Postatisztek anno
2004/05/21 18:19
1638 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Mikor kezdődött a postatisztképzés? Miből állt a vizsga? Kik voltak a "nyilvános rendes" és a "nyilvános rendkívüli" hallgatók? Mikor alapították a Postaforgalmi Technikumot és mi lett később ennek a neve? Mikortól dolgozhatnak nők a postán? Mindezt megtudhatjátok Kövesdi Miklós Gábor összeállításából.

1888 előtt nem volt egyöntetű postatisztképzés. A postatisztnek csak véglegesítése előtt kellett vizsgát tennie postakezelésből, pénztári és számviteli szolgálatból a postaigazgatóságokon. A vizsgára oktatás nélkül, magánúton kellett felkészülnie, amit az is nehezített, hogy nem volt magyarnyelvű szakirodalom. 1888-ban indult az első egységes posta- és távirdatisztképző tanfolyam. A tanfolyamon számos szakmai tantárgy mellett - mint például a távirdaügy története, vagy a posta, távirda és postatakarék statisztika, - francia, német, és horvát (!) nyelven tanultak a nebulók, és tanultak természettant, vegytant is. A tanfolyam hallgatói kétféle besorolást kaphattak. "Nyilvános rendes" hallgatók voltak azok, akik a tanfolyamra önként iratkoztak be, és az előadásokat az egész tanéven át rendszeresen látogatták. "Nyilvános rendkívüli" hallgatók pedig azok voltak, akik már tényleges posta- és távirdaszolgálatban álltak, s csak ismereteik gyarapítására, vizsga nélkül, egyeztetés szerinti tárgyakat kívántak hallgatni. "Nyilvános rendes" hallgató csak az lehetett, aki: jogi- vagy műegyetemet, illetve ezzel egyenrangú katonai akadémiát, főgimnáziumot vagy főreáltanodát végzett, legalább 18. életévét betöltötte, magyarállampolgár, a magyar nyelvet szóban és írásban tökéletesen tudta, feddhetetlen előéletű volt, posta- és távirdaszolgálatra testileg alkalmas volt, amit orvosi bizonyítvánnyal igazolt. A tanfolyam tíz hónapig tartott, ezután a tanulók saját költségükön három hónap próbaszolgálatra mentek. Csak a próbaszolgálat után tehettek képesítő vizsgát. A postai ismeretek középiskolai szintű oktatása 1954-ben indult meg. Ekkor alapították a Postaforgalmi Technikumot, mely 1996-ban a Gervai Mihály Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola nevet vette fel. Gervai Mihály 1838-tól nyugdíjba vonulásáig, 1887-ig dolgozott a posta kötelékében, melynek 1871-től főigazgatója is volt. Ő tette 1867-ben a magyar nyelvet a posta hivatalos nyelvévé, és ő vezette be a nemzeti szimbólumok használatát. Az ő irányításával dolgozták ki az első osztrák-magyar postaegyezményt, tovább az ő előterjesztésére engedélyezték 1870-től a nők postai munkavállalását. Napjainkban az ország 20 iskolájában folyik postaforgalmi képzés, szinte valamennyi megyénkben, így nem kell feltétlenül Budapestre jönnie annak, akit ez a szakma érdekel.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten