Projektportfólió: A tolerancia kérdése Németországban
2014/02/26 15:50
2548 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Milyen sztereotípiák övezik a törököket Németországban? Mennyire tudják a törökök kultúráját elfogadni Németországban? Mit jelent az interkulturális kommunikáció? Hogyan lehetünk mások és mégis egyformák?

Többek között ezekre a kérdésekre építette saját projekttervét Szűcs Anikó, a Debreceni Egyetem német alapszakos, pedagógia minorszakos másodéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója. A portfólió teljes egészében megtekinthető a Sprechen Sie Deutsch? csoport dokumentumtárában. Megtekintéséhez szükséges a regisztráció és a csatlakozás e publikus csoporthoz, amely elsősorban némettanároknak, németül tanulóknak és a német nyelv és kultúra szerelmeseinek szól. Cikksorozatunkban a Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatóinak az Intel® Teach Essentials képzés keretében készült projektterveiből mutatunk be néhányat. A cikk a sorozat harmadik része.

Interjúnkban néhány a projekttel kapcsolatos kiemelt kérdésre kértünk választ a projektterv szerzőjétől. Szűcs Anikó2 Szűcs Anikó

Igazán motiváló kérdéseket feltenni a tanulók számára nem is olyan könnyű, de ha azok közvetlen kapcsolatban vannak a mindennapi valósággal, akkor biztosan megragadják a tanulók figyelmét.  Milyen előzetes tudással rendelkezhetnek a tanulók a fent említett témakörről? Milyen eszközzel tudod ezt feltérképezni?

Németország 82 millió lakosából körülbelül 7,5 millió rendelkezik migrációs háttérrel, és ennek a számadatnak a legnagyobb hányadát az országban élő törökök képezik. Erre a jelenségre építettem projektemet, melynek címe: A tolerancia kérdése Németországban. A diákok különböző játékos feladatokon, filmrészleten keresztül próbálják átérezni a két nemzet kapcsolatát, valamint blogbejegyzéseken keresztül mutatják be csoportmunkával, hogy ők hogyan értelmezik ezt a jelenséget. A német- és az etikaórát érinti projektem, melyet a középiskola 11. osztálya számára terveztem.

Természetesen eltérő háttértudással érkezhetnek a tanulók óráinkra, így először szükség van az előzetes tudás felmérésére. Erre építettem a projekt első alkalmát, mely során egyéni munkában elkészítenek egy fogalomtérképet, amely középpontjában a sztereotípia szó áll. Ezután Venn-diagram segítségével szavakat, ill. különböző sztereotípiákat gyűjtenek a németekkel és a törökökkel kapcsolatban. A két halmaz keresztezi egymást, és a közös részbe mindkét nemzetiséggel kapcsolatos közös jellemzőket írják.

Ezt páros munkában végzik el. A feladatok ellenőrzése frontálisan történik, azért, hogy megismerjék egymás gondolatmenetét is. A téma feldolgozásához természetesen nélkülözhetetlen az olyan alapfogalmak ismerete, mint tolerancia, migráció, interkulturális kommunikáció, integráció, multikulturalizmus, előítélet és empátia. Erre épül a projekt második alkalma, mely csoportmunkában kooperatív technikával történik.

A blog mint internetes műfaj, mára eléggé ismertté vált. Bárki írhat internetes naplót, bármilyen témában, és ha jól csinálja, olvasótábora is lehet. Az iskolában azonban máig nem szokványos kérés, hogy a tanulók blogbejegyzésekben dokumentálják saját tanulási folyamatukat, vagy ahogy ebben a projektben történik, egy szerepbe bújva, más nevében alkossanak szövegeket. Milyen szerepet tölt be a projektben a blog mint tanulói produktum?

A projekt során a tanulók csoportmunkában létrehoznak egy blogot. Minden csoport más személy helyébe képzeli magát: egy török anya, egy török apa, egy török 17 éves diáklány, egy török 15 éves fiú tanuló, egy német anya, egy német apa, egy német 15 éves diáklány vagy egy német 17 éves fiú tanuló. A szituáció pedig, hogy a német és a török család szomszédok lesznek. A tanulók blogbejegyzéseket írnak arról, hogy hogyan is élhetik meg ezt a szituációt az adott szereplők. Minden bejegyzés egy nap eseményeit írja le. A csoporttagok közösen találják ki a történéseket, azonban minden napért más diák felelős: a bejegyzés megírásáért, megfogalmazásáért, a díszítésért és illusztrálásáért.

A blogírás valóban elterjedt műfaj napainkban, azonban véleményem szerint csak kevés információval rendelkeznek a tanulók arról, hogy hogyan is néz ki egy jól megszerkesztett, valóban kreatív és a tömegből kiemelkedő blog. Ebben nyújt segítséget a projekthez elkészült Hogyan készítsünk jó blogbejegyzést c. dokumentumom, melyet a tanár átbeszél a tanulókkal a blogírás megkezdése előtt.

Úgy gondolom, hogy számos készséget fejleszthet a blogírás a projekt során, amennyiben figyelembe vesszük a dokumentumban megfogalmazott tanácsokat. A tanulók javíthatják vele fogalmazási készségüket, gyakorolhatják a szövegszerkesztést, a kreatív munkát, szükségük van képzelőerejükre is, valamint a német nyelvtan gyakorlása is kiemelt szerepet kap a folyamat során. A tanár arra is figyel és javaslatokat tesz, hogy a bejegyzések a kulturális különbségekre, esetleges konfliktusokra és azok megoldására éleződjenek ki, hogy a tanulók ezáltal is fejlesszék a problémamegoldó készségüket. Az elkészült bejegyzések alapján a tanulók egy drámajátékot is terveznek. Ezek bemutatása a diákok által meghívott vendégek előtt történik, valamint videófelvétel is készül az eseményről.

A projekt egyik fontos célkitűzése az IKT alkalmazások készségszintű használatának kialakítása és fejlesztése. Hogyan segíthetik elő a kommunikációs és információs technológiák az autonóm nyelvtanulóvá válást?

A sikeres autonóm nyelvtanulás egyik fontos feltétele, hogy a tanulók képesek legyenek az eléjük táruló internetes források tömegéből válogatni és azokat tudatosan értékelni, szűrni. Projektem során próbáltam minél több IKT alkalmazást felhasználni, így a tanulók a későbbiekben már rendelkeznek ezek színes tárházával, és képesek lesznek remélhetőleg válogatni is belőlük. A blogírás mellett, így megismerkednek még a fogalomábra és a Venn-diagram készítéssel, wiki-bejegyzés írással, a multikulturalizmus témájával kapcsolatos filmjelenetekkel és azok elemzésével is.

A tanár is példát mutat oly módon, hogy sok esetben a tanulók értékelése kommentek formájában történik. A projektet segítő dokumentumok között egy német nyelvű napló is található, amelybe a tanulók lejegyzetelik minden alkalom után tapasztalataikat a saját munkájukkal kapcsolatban. A csoportok felosztása is interaktív és látványos módon történik a TeamUp nevű program segítségével, amely nagyban megkönnyíti a tanárok munkáját is. Úgy vélem az IKT eszközök és alkalmazások valóban élvezetes, sokkal örömtelibb és színesebb munkafolyamatot eredményezhetnek, így ezekre építettem projektemet is.

További érdekes oldalak:

Kerek Roland cikke

Maxisport / Shutterstock.com

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten