Projektportfólió: Álmodd meg az otthonod!
2014/03/05 08:00
3684 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Projektpedagógia és IKT eszközök, matematika és német nyelv - újabb izgalmas projektterv, ezúttal általános iskolás korosztály számára. A jó gyakorlatokat bemutató sorozatunk negyedik része. 

Ivancsó Teodóra, a Debreceni Egyetem matematika alapszakos, német minorszakos másodéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója Álmodd meg az otthonod! címmel készített saját projekttervet, illetve kidolgozta a projektterv számos mellékletét, köztük értékelőeszközöket, segédanyagokat, tanulói produktumokat. A portfólió teljes egészében megtekinthető a Sprechen Sie Deutsch? csoport dokumentumtárában. A portfólió megtekintéséhez regisztráció és a csoportba való belépés szükséges.

Megkérdeztük a projektterv szerzőjét a projekt néhány fontos jellemzőjéről. it Ivancsó Teodóra

Az iskolában a tanulással töltött idő hagyományosan tantárgyakra osztott, a projekt azonban ezeket a mesterséges elkülönítéseket igyekszik természetes módon, valós kontextusba ágyazott tanulói tevékenységeken keresztül oldani. Milyen módon ötvöződnek a projektben a német nyelv és a matematika tantárgyak témakörei és követelményei?

Projekttervem – a címből is adódóan – a lakás témáját dolgozza fel, azon belül is annak részeit és berendezéseit, német nyelven. Ez a projekt – a Nemzeti Kerettantervhez igazodóan –  elsősorban a szókincset és a nyelvi készséget, de ugyanilyen módon a számfogalom ismeretét, a matematikai gondolkodást és a becslést is fejleszti. A diákok ugyanis az Otthon témakört többféle irányból közelíthetik meg. Az alapvetően felső tagozatosoknak (5-6. osztály) szánt feladat az, hogy a meglévő otthonuk 3 szobáját vagy annak egyes részeit újítsák fel, mégpedig egy virtuális keretből, nevezetesen 1.000.000 forintból. Így tehát a munka során – azonkívül, hogy folyamatosan fejlesztik a német tudásukat az adott témakörben – mérlegelniük, számolniuk és becsülniük kell milliós számkörben. Megtanulják az átváltást és annak gyakorlati hasznát euró és forint között, valamint a pénzügyi ismereteiket is bővíthetik.

A projektterv azonban a 21. századi készségek fejlesztését sem téveszti szem elől: segíti ugyanis az eredeti és egyéni gondolkodást, előtérbe helyezi a találékonyságot, de ugyanakkor csoportmunkában is részük lehet; tehát akár közvetlen felügyelet nélkül is megtanulhatják egyes feladatok rangsorolását és végrehajtását. Ezen felül pedig még azt is megtanulhatják, hogy hogyan lehet a technológiát – mint eszközt – felhasználni tanulásra, számonkérésre vagy információgyűjtésre.

A projekt holisztikus szemléletű, meglehetősen komplex tanulói produktumok készülnek, ráadásul a Te projektterved általános iskolásoknak készült. Hogyan segíted a tanulók munkáját, hogy színvonalas produktumokat állítsanak elő?

A nyelvi csoportoknál gyakori, hogy akár több osztályból tevődnek össze a diákok, így az előzetes tudás felmérése mindenképpen célszerű. Mivel itt meglehetősen sokféle tevékenység ötvöződik, érdemes a német nyelvi készségen felül informatikai és matematikai felmérést is készíteni a diákokkal. Ezt legkönnyebben a Google Drive segítségével lehet kivitelezni, itt ugyanis sokféle táblázat, kérdőív elkészítésére van lehetőség. Ezután az egyes hetek munkáiról egy vázlatos tervet kapnak a diákok, valamint egy részletes táblázatot arról, hogy a munkájuk a projekt során mikor és milyen formában lesz értékelve. Így tehát már a legelső órán pontosan tudják, hogy mi a cél. Ennek eléréséhez pedig meghatározott keretek között, de alapvetően önálló tempóban dolgozhatnak.

Az egyes hetek során különböző online alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg a diákok, legelsőként a MindMeister-rel, mely alkalmas gondolattérképek látványos, de gyors kivitelezésére, így szókincsgyűjtésre kiváló alkalmazás. Nem sokkal utána a TeamUp alkalmazás következik, melyhez használati útmutatót is készítettem. Ez egy olyan oldal, ami lehetőséget ad az osztályokat online kezelni, és tetszőlegesen csoportokra osztani. Az egyes csoportok munkája folyamatosan figyelhető, a csoportok az egyes fázisokat hangfájlban rögzítik, melyeket a tanár akár otthon is meghallgathat. Az oldal előnye, hogy egy-egy osztályhoz kétféle link tartozik (tanári és tanulói), így utólagos módosításokra csak a tanár képes, viszont folyamatosan ellenőrizhetők mindkét irányból a csoportmunkák. Későbbi felmérés, számonkérés, ellenőrzés vagy akár tanulás során nagyon jó szolgálatot tesz a Quizlet. Működése nagyon egyszerű: szókártyák készítésére alkalmas program, amit a fentebb említett esetekben használhatunk fel. Előnye, hogy (sok más egyéb funkciója között) egy tesztet, egyetlen gombnyomással, akár annyiféle változatban generálhatunk, amennyi az osztály létszáma.

A legkiemelkedőbb program a folyamat során pedig a Prezi, melynek segítségével a végső produktumot, egy nagyon látványos prezentációt készíthetnek a diákok. Ez a program, a sokak által ismert PowerPointtal szemben egy ötletes funkciót is tartalmaz, az ún. zoom technológiát. Így a vizuális gondolkodás leképezése nem lineáris formában, hanem térben történik. Mindegyik programnak nagy előnye, hogy online használhatóak, otthon is megtekinthetőek, bármikor megnézheti a diák és a tanár egyaránt. Ilyen módon ezen feladatok során az ellenőrzés meglehetősen könnyű. A projekt folyamán viszont úgy lehet elérni a diákok minőségi munkáját, hogy minden egyes feladathoz és programhoz egy leírást és egy ellenőrző listát kell nekik biztosítani. Így tehát mindig időben és pontosan tudni fogják, hogy mit is várunk el tőlük, és ami még fontosabb: mi, tanárok is folyamatosan nyomon tudjuk követni és bármikor ellenőrizni tudjuk őket a projekt során.

A projektterv jó példa arra is, hogy a szaktárgyi oktatásban miképpen lehet fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját, a technológiai, a kognitív és a szociális-emocionális dimenziók mentén egyaránt. Tudnál-e példákat hozni a projekttervedből?

Projekttervemben nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a diákok a tanórákon szerzett tudásukat a digitális eszközök sokszínűségének segítségével át tudják ültetni a gyakorlatba; és munkájuk során azt érezzék, hogy hasznos és életszerű feladatokat oldanak meg.

Ahogy korábban is említettem, írathatunk velük online dolgozatot, vagy akár csoportmunkákat is adhatunk nekik internetes programok segítségével. De ami az egyéni munkájukat illeti, nos, úgy gondolom, itt van a legnagyobb szükség az irányításra és segítségre. Elkerülhetetlen ugyanis, hogy a diákok a munkájuk során ne használják az internetet: a projekt végterméke egy olyan prezentáció, melyet a Prezi oldalán kell elkészíteniük a diákoknak. Így tehát a problémamegoldás képessége mindenképpen összefonódik a digitális eszközökkel.  Bár alapvetően minden egyes részfeladat elkészítéséhez összeállítottam egy listát a javasolt weboldalakról és programokról, de nem kizárt, hogy a tanulók máshol is keresgélnek és különbözőbb programokat is használnak.

Természetesen ez önmagában nem rossz, mert így képet kaphatnak egyrészt a valós és virtuális világ közti különbségekről; önállóan dolgozhatnak fel adatokat, valamint eldönthetik, hogy mi számít releváns információnak. Ezen kívül megtanulhatják az adatok rendszerezését, vagy akár grafikonok elkészítését. Például a projektemben a költségvetéshez készítettem az Excelben egy mintasablont, amelyben a folyamatos kiadást és bevételt kell rögzíteni, és diagramon kell ábrázolni. A legtöbb információt azonban a diákok szinte minden esetben az internetről szerzik. Itt viszont mindenképpen fel kell hívni a diákok figyelmét a tudatosságra az internet használata során. Többször kell ugyanis például képeket keresniük és letölteniük a munkájuk során (szókártyák készítése, szókincsbővítés, bútorok stb…).

Ennek azonban vannak szabályai, melyek közül a legfontosabb a szerzői jogok tiszteletben tartása. Ezt mindenképpen meg kell értetni és tanítani a diákokkal. Szerencsére azonban több olyan weboldal is létezik, ahol már lehet a feltöltött tartalmakat licensz szerint is szűrni (pl. Google Képek vagy a Flickr). Ezzel nagyban megkönnyíthetjük a munkájukat. Természetesen nem elég, hogy megfelelő adatokat töltenek le a tanulók, meg kell nekik tanítani azokra pontosan hivatkozni is. A Bitly program segítségével ez a folyamat még egyszerűbbé válhat (használatához útmutatót is készítettem): lehetőséget ad arra, hogy az egyes linkeket lerövidítsük, így tehát egy szabályszerűen hivatkozott link többé nem fogja elrontani a prezentáció látványát.

Munkám során tehát alapvetően egy olyan projektterv elkészítését tűztem ki célul, amely az érdekesnek számító digitális eszközök széles választékát nem csak a tanárok, hanem egyben a diákok munkájának szerves részeként jeleníti meg.

További érdekes oldalak:

A Flickr-ről, a Creative Commonsról valamint a szerzői jogokról az alábbi bejegyzésekben lehet olvasni:

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten