Projektportfólió: Szoknya vagy nadrág?
2014/02/19 13:06
3375 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatói az Intel® Teach Essentials képzés keretében a projektpedagógia és az infokommunikációs technológia gazdag eszköztárára építve saját projektterveket dolgoztak ki a múlt félévben. Ezek közül mutatunk be néhány kiemelkedő munkát. A cikk a sorozat második része.

Koszmály Dorottya, a Debreceni Egyetem történelem alapszakos, biológia minorszakos másodéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója a Hogyan leszünk egyenlőek? alapkérdés köré építette történelemmel kapcsolatos projekttervét és projektportfólióját. A portfólió teljes egészében megtekinthető a Titkok és rejtélyek a történelemben csoport dokumentumtárában. Megtekintéséhez szükséges a regisztráció és a csatlakozás e publikus csoporthoz.

Koszmály Dorottya Koszmály Dorottya, a DE tanárszakos hallgatója

Interjúnkban néhány, a projekttel kapcsolatos kiemelt kérdésre kértünk választ a projektterv szerzőjétől.

A 12. évfolyamosoknak szánt projekt alapvetően a történelem tantárgyhoz köthető, de számos ponton érintkezik más műveltségterületekkel. Melyek ezek, és hogyan kapcsolódnak a törzsanyaghoz?

A projektem a nők helyzetének változását mutatja be egészen az őskortól napjainkig. A hangsúly a feminista mozgalom megindulásától a modern nő megszületéséig terjedő időszakra helyeződik, mivel ez az anyagrész megtalálható a középszintű történelem érettségi kötelező írásbeli témakörei között. A projekt folyamán emellett bemutatásra kerül a nők második világháború utáni és a nők rendszerváltás utáni helyzete is, továbbá lényeges szerepet kap a nők mai helyzetének megvitatása is.

Mindent összevetve a tanulók különböző feladatokon keresztül ismerik meg és mutatják be egymásnak a nők egyenjogúsításának folyamatát, korszakról korszakra haladva. A projekt témája a történelem mellett elsősorban a társadalomismeret tantárgyhoz köthető, de emellett kapcsolódik még az ember és társadalom és a magyar nyelv és irodalom műveltségterületekhez is. Látható, hogy bár a projektnek csak egy része képezi a középiskolában megtanítandó kötelező tananyagot, mégis meglehetősen széleskörűen vizsgálja a nők társadalomban betöltött szerepét. Azért tartottam fontosnak, hogy a tanulók mindezzel megismerkedjenek, mert véleményem szerint így könnyebben átlátják a folyamat egészét, és mindez megkönnyíti számukra a lényeges dolgok kiemelését is. Mindemellett így összefüggéseiben tanulják meg nemcsak a nők helyzetének változását, hanem az azt kísérő – a folyamat során fontos szerepet játszó – történelmi eseményeket is.

Ezt szolgálja a számos, kutatással összekötött feladat és tanulói produktum is, amelyeket a tanulóknak el kell készíteniük a projekt folyamán. Mindezen felül fontosnak tartom azt is, hogy a diákok a nők jelenkori társadalmi helyzetével is tisztában legyenek, és ki tudják fejteni véleményüket ezzel a témával kapcsolatban. A történelem és a társadalomismeret mellett a digitális kompetencia fejlesztése is jelentős szerepet kap a projektben, hiszen a tanulóknak a legtöbb feladatnál kreatívan kell használniuk a számítógépet és az internetet. 

A projektben a tanulók buzdító beszédet írnak egy szüfrazsett nevében, korabeli fotókat gyűjtenek, sajtótermékeket tanulmányoznak. A projekt alapú tanítás és tanulás folyamatában lényeges, hogy a tanulói önállóság fokozódik, a pedagógus némiképp háttérbe vonul. Hogyan garantálhatja a tanár mégis, hogy a tanulók a tananyag fontos részeire koncentráljanak és színvonalas tanulói munkákat állítsanak elő?

A projekt idejének leforgása alatt a tanulók folyamatos visszajelzésben, értékelésben részesülnek a tanár részéről. Ez biztosítja azt, hogy a tanulók a tananyag megfelelő részeire koncentráljanak, valamint segítséget nyújthat nekik a tanulói munkák előállításában is. A projekt folyamán a diákoknak számos produktumot kell előállítaniuk tanári koordináció nélkül, a munka többnyire csoportmunkában folyik. Fontos, hogy a csoportban végzett munka is értékelésre kerüljön, hiszen ez segítheti a tanulókat abban, hogy megtanuljanak csoportban együttműködve dolgozni. Minden tanulói produktumhoz értékelőeszköz is társul, amelyeket a tanulók is kézhez kapnak, ezzel ellenőrizhetik, hogy jól dolgoznak-e.

A projekt egyik tanulói produktuma egy prezentáció összeállítása a szüfrazsettekről. Egy prezentáció elkészítése nem egyszerű feladat, és alapos kutatómunkát igényel. Véleményem szerint, ha a tanulók megfelelően elkészítik ezt a produktumot, egyúttal meg is tanulják a tananyagot, hiszen a feladat elkészítése során legalább háromszor végig kell azt venniük (a kérdések megválaszolása, a prezentáció elkészítése és előadása).

Ehhez a feladathoz különféle projekttámogató eszközöket is a kezükbe kapnak a diákok, amelyek segíthetik őket a prezentáció elkészítésében. Az egyik ilyen eszköz egy prezentációsablon, amely az elkészítendő bemutató sémáját tartalmazza, segítő kérdésekkel kiegészítve. A másik projektirányítási eszköz pedig egy power point bemutató, amelyből a tanulók megtanulhatják, hogy hogyan kell kinéznie egy jó bemutatónak, valamint azt is, hogy hogyan kell előadni magát a prezentációt. Ezzel a feladattal kapcsolatban nemcsak a power point bemutató és annak tartalma kerül értékelésre, hanem a szóbeli előadás is. Az ehhez a feladathoz kapcsolódó értékelőeszközök áttekintő táblázatok, melyek segítségével 1-től 4-ig terjedő skálán értékelhető a tanulók munkája. Úgy gondolom, hogy amennyiben a diákok munkájuk során megfelelően követik a fent említett projekttámogató- és értékelő eszközöket, színvonalas munkát fognak tudni előállítani.  Ezen felül a tanulók igényeinek megfelelően közös megbeszéléseket is lehet tartani, amelyek elsősorban arra szolgálnak, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a tanár megválaszolja. 

A projektterv infokommunikációs technológiákat is alkalmaz a tanulási és tanítási folyamat támogatására. Milyen tanulói tevékenységekhez rendeltél IKT eszközöket vagy alkalmazásokat? Milyen hozzáadott értékkel bírnak ezek a hagyományos eszközökhöz és módszerekhez képest?

Igyekeztem úgy összeállítani a projektemet, hogy a lehető legtöbb IKT eszközt és alkalmazást felhasználjam benne, amelyeket a tanfolyam során megismertünk. Véleményem szerint ezek nagyon hasznosak lehetnek, hiszen sokkal jobban lekötik a mai diákok figyelmét, akik eleve a számítógép és az internet – egyszóval a modern technológia – világában nőttek fel.  A tanulóknak a legtöbb feladat és produktum elkészítése során szükségük van számítógépre és internethozzáférésre. Az internetet elsősorban kutatásra kell használniuk; fontosnak tartom, hogy megtanulják felhasználni a világhálót információszerzés céljából, illetve azt is, hogy az adott forrásokat és adatokat megtanulják kritikusan értékelni.

Emellett egyéb internetes alkalmazásokat is beépítettem a feladatok közé, amelyeket a modern nő megszületésével kapcsolatos produktumok elkészítése során használnak a tanulók. A mindmeister felületének segítségével a diákoknak gondolattérképet kell készíteniük a nők munkába állásának főbb lépéseiről. Nagyon hasznosnak tartom a gondolattérképek használatát az oktatásban, hiszen ezek segítségével egy olyan összefoglaló vázlatot – térképet – készíthetünk, amelyek könnyebbé tehetik a tanulók számára a megértést és a memorizálást egyaránt (főként a vizuális tanulási stílusú tanulók számára). Felhasználtam továbbá a formatpixel felületét, amelyet nagyon érdekesnek tartok, mert ezzel az alkalmazással bármilyen újságot meg tudnak szerkeszteni a tanulók, az sem jelenthet számukra gondot, ha egy XIX-XX. századi cikket kell elkészíteniük a nők iskoláztatásának fejlődéséről. A wordle felületének használatával szófelhőt lehet készíteni, jelen esetben a téma a női választójog kiterjesztése. A szófelhők a gondolattérképekhez hasonlóan azért lehetnek hasznosak, mert használatukkal a lényeget kiemelve foglalhatunk össze egy tananyagrészt, ezzel könnyebbé téve a diákok számára a tanulást. Mindemellett a pinterest és a photopeach alkalmazások használatát is beépítettem a feladatok közé. A pinterest felületén a tanulóknak azokat a képeket kell albumokba rendezniük és jellemezniük, amelyeket a századforduló és az 1920-as évek női divatjáról gyűjtöttek össze.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges ehhez a feladathoz is internetet használni? Egyrészt azért, mert a világháló korlátlan hozzáférést biztosít nemcsak a különböző információkhoz, de a képekhez is; a diákok könnyen megtalálhatják a feladathoz szükséges fotókat. Másrészt, a pinterest felületének köszönhetően nem kell a képeket kinyomtatni, könnyedén albumokba lehet őket rendezni, és képaláírásokkal is el lehet látni az adott fotókat. Míg a kinyomtatott fényképek pillanatok alatt elveszhetnek, a pinterest felületén korlátlan ideig tárolhatóak. Összességében véve tehát ily módon a feladat elvégzése sokkal gyorsabb, olcsóbb és könnyebb. A már említett photopeach nevű alkalmazás segítségével a tanulók saját élménybeszámoló videójukat tudják elkészíteni, amit szintén nagyon érdekesnek és motiválónak találok. Mindent összevetve nagyon hasznosnak tartom ezeket az alkalmazásokat, mert használatukkal nemcsak élvezetesebbé, hanem könnyebbé is tehetjük a tanulást.

További érdekes oldalak:

Kerek Roland cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten