Projektportfólió: „The Queen reigns but does not rule.”
2014/03/19 12:05
2460 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Hogyan hat Anglia megítélésére az ország államformája mind kül-, és belföldön? Mi a jelentősége az angol királyi/királynői szerepnek napjainkban? Egy olyan angolos projektet mutatunk be, amelyben a tanulóknak ezekre a kérdésekre kell választ találni. Cikksorozatunkban a Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatóinak az Intel® Teach Essentials képzés keretében készült projektterveiből mutatunk be néhányat.

Kürthy Klaudia Kitti, a Debreceni Egyetem angol szakos, elsőéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója a Mi maradjon a múltból? alapkérdésre építette projekttervét, amihez számos mellékletet, köztük értékelőeszközöket, segédanyagokat, tanulói produktumokat készített el. A portfólió teljes egészében megtekinthető a Her Majesty: Elizabeth II csoport dokumentumtárában. A megtekintéshez a Sulinet.hu-n való regisztráció szükséges, valamint csatlakozás e publikus csoporthoz (Belépés a csoportba).

kurthyklaudia Kürthy Klaudia Kitti

Milyen módon érzékelhetik a tanulók a projektedben a mindennapi élet és az iskolában tanultak kapcsolatát?

Elsősorban a témám kiválasztásánál törekedtem arra, hogy ezt a két dolgot (a mindennapi életet és az iskolában tanultakat) összekapcsoljam, és közelebb hozzam őket egymáshoz a tanulók közreműködésével. Így döntöttem el végül, hogy a II. Erzsébet angol királynő uralkodása és magánélete köré csoportosuló kérdésköröket, problémákat helyezem a középpontba. Az évfolyam, akiknek ezeket a feladatokat elsősorban szánnám, a kilencedikes nyelvi előkészítős diákok, mivel ők azok, akiknek az órák keretein belül nem csak az angol nyelv elsajátítására van lehetőségük, hanem az adott nyelv hátterében álló ország(ok) kulturális, történelmi hátterének a megismerésére is.

II. Erzsébet királynőre tehát nem csak azért esett a választásom, mert ő az Egyesült Királyság jelenlegi királynője, hanem azért is, mert hosszú uralkodásának köszönhetően számos történelmi eseményhez köthető, korában jelentős kulturális változások mentek végbe Angliában, és nem utolsósorban aktuális a diákok számára is: láthatnak róla videókat az interneten, filmeket a TV-ben, különböző újságokban olvashatnak róla cikkeket.

A téma aktualitása mellett az összetett feladattípusoknak köszönhetően a tanulók érzékelhetik, hogy az általuk végzett tevékenységek szorosan kötődnek a szűkebb értelemben vett mindennapjainkhoz: a különböző internetes oldalak (pl. vitára való felkészülésben), a Skype (interjú készítésekor), a diktafon, videokamera, fényképezőgép (drámajáték előadásának rögzítésére) mind-mind olyan eszközök, amikkel a diákok könnyen és jól elboldogulnak, mivel többnyire napi szinten találkoznak ezekkel.

Fontosnak tartom azt, hogy ezeket az elemeket beemeljük az oktatás világába is, mivel ösztönzőleg hatnak a mai gyerekekre, és jó lenne, ha ösztönzőleg hatnának a tanárokra is, mivel ha elfogadjuk, ha nem, a jövőnk ebben áll. Persze, nem kell „behódolni” teljes mértékben a 21. századi technikáknak, de véleményem szerint pozitív eredményeket válthatunk ki a diákokból azáltal, ha nem csak mi mutatjuk meg a világunkat számukra, hanem hagyjuk, hogy az ő korszerű életfelfogásuk és az ehhez kapcsolódó fejlett eszközeik a mi (tanárok) életünk részévé is váljanak.

A projektben a tanulók interjút készítenek és vitában vesznek részt. Milyen módon segítik elő ezek a tanulói tevékenységek azt, hogy a tanulók maguk szerezzék tapasztalataikat és rendszerezzék tudásukat?

Ennek a két részfeladatnak elsősorban az a célja, hogy a tanulók egyfajta belső késztetést érezzenek a munkára, a teendőkben való részvételre, mivel ezek a tevékenységek egyrészt szabadságot és önállóságot adnak a gyerekeknek a kutatás szintjén, másrészt biztosítják számukra, hogy másokkal együttműködve sajátítsák el a tudást. Emellett az interjúkészítés és a vita kigondolása során arra törekedtem, hogy a diákok alkalmazzák a 21. századi modern technikákat, felhívva a figyelmüket arra, hogy azok az eszközök, amiket nap mint nap használnak, sokat segíthetnek nekik a tanulásban, az órákra való felkészülésben is.

Persze, mint mindenhol, korlátok itt is vannak, pont azért, hogy mindkét feladat során legyen egy olyan személy (tanár), aki ellenőrzi a munkafolyamatokat, és segít a diákoknak abban, hogy például az interjú esetében megfelelő típusú kérdéseket tegyenek fel (vannak a tanár által megadott kérdések, melynek köszönhetően a tanár útmutatást ad nekik az esetleges további kérdéseik megfogalmazásában). Ezek a tanulói tevékenységek nemcsak a 21. századi készségeket fejlesztik, hanem hasznosak lehetnek számos más téren is: a vitára való felkészülésben (szövegértés) szükség van angol nyelv használatára, később pedig mind az interjú, mind pedig a vita során a diákoknak alkalmazniuk is kell az idegen nyelvet a kommunikáció szintjén.

A munkafolyamatok végén mindkét esetben a közös megbeszélésen alapuló tudásrendszerezést helyeztem előtérbe, mivel úgy gondolom, ez a leghatékonyabb és leggyorsabb formája annak, hogy a különböző csoportok tájékoztassák egymást kutatásaik eredményéről vagy éppen megvitassák ellentétes nézeteiket.  Ebből a szituációból kell a tanárnak rávezetnie a tanulókat a kompromisszumkötésre, a közös pontok észrevételére, mely végül egy átfogó, közös kép kialakításával zárul.

A projektterv az info-kommunikációs technológiákat is beépíti a tanórákba. A projekt egy részében a tanulók saját wikin dolgoznak. Miképpen kell ezt elképzelni, és milyen célt szolgál ez a megoldás?

A projektemben a tanulók egyik feladata az, hogy a wiki-oldalon wiki-szócikket kell készíteniük. A wiki-szócikk valójában számomra olyan, mint a régi típusú fogalommagyarázatok sokkal modernebb és ezáltal érdekesebb változata. Elsősorban az oldalt gimnáziumi diákok számára ajánlanám, mert úgy gondolom, az ő korosztályuk az, amelyik felelősségteljesebben és biztosabban tudja használni az oldalt, nem beszélve a wiki-szócikk megírásához szükséges internetes kutatásokról. Elsőre ami igazán bonyolultnak tűnhet az nem is magának az oldalnak a használata, hanem inkább a regisztráció folyamata. Éppen ezért is láttam el a projektemet egy Pbworks útmutatóval, melyben lépésről lépésre, magyar fordítással segítek abban, hogy mindenki, aki belekezd a regisztrációba, gyorsan és egyszerűen Pbworks-taggá váljon. A bejelentkezés után a tanár egy tiszta, kezdetleges munkafelülettel találja szemben magát (alapszintű angoltudás szükséges hozzá), amit kedvére szerkeszthet, alakíthat.

Ahhoz azonban, hogy ebben a munkafolyamatban a tanulók is résztvegyenek, csupán egy-egy email cím szükséges, amivel meghívhatjuk az adott diákokat. Így kezdhetnek el dolgozni a tanulók a wiki-szócikkeken. Ahhoz, hogy a megoldásaikat szinte biztos sikerként éljék meg, elláttam a projektemet egy áttekintő táblázattal (ön- és társértékelés) és egy példafeladattal is. Míg az első abban segít a diákoknak, hogy megértsék, és figyelembe vegyék a főbb szempontokat, addig az utóbbi támogatja a munkájukat azáltal, hogy vizuálisan is reprezentálja előttük a lehetséges helyes megoldások egyikét.  Összességében tehát a wiki-szócikkek különböző fogalmaknak felelnek meg (az én esetemben ezek a politikához kapcsolódnak), csak újabb „köntösben”, melynek kifejtése során a tanulók és az elengedhetetlenné váló 21. századi eszközök kapcsolatát támogatjuk, és megfelelő módon fenntartjuk.

További érdekes oldalak:

  • A projektben a diákok feladata egy interjú készítése Angliában élő személlyel/személyekkel, csoportmunka keretein belül. Az interjú készítésének legfőbb célja az, hogy a tanulók egyrészt merjék használni az idegen nyelvet, másrészt halljanak olyan beszédet is, amelyet napjainkban élő, angliai, hétköznapi emberek fogalmaznak meg. Interjúalanyokat, szakértőket, előadókat találni segíthet az alábbi oldal: People and Events directory

Kerek Roland cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten