Rátz Tanár Úr Életműdíjas matematikatanárok
2007/10/31 08:00
1944 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

2007. október 29-én adták a természettudományok és a matematika kiváló oktatóinak járó legnagyobb szakmai elismerést. Ebben az írásban az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjas matematikatanárokról szólunk.

A díjazottak tevékenysége olyan sokrétű, hogy teljes egészében való bemutatására nem vállalkozhatunk. Csak néhány – remélhetőleg – jellemző oldalukat szeretnénk felvillantani.

Megosztott díjat vehetett át Dr. Pintér Lajos és felesége, Dr. Pintér Lajosné.

Dr. Pintér Lajos tanár úr a SZTE Bolyai Intézetének címzetes egyetemi tanára. Akiknek abban a szerencsében volt részük, hogy hallgathatták előadásait (Ennek az írásnak a szerzője is ezek közé tartozik.), csodálattal emlékeznek azok hangulatára, érdekességére. Különösen figyelemre méltó volt az, hogy Pintér tanár úr nem elégedett meg a tételek, bizonyítások „leadásával”, hanem mindig foglalkoztatta, hogy milyen módon jöhettek létre ezek az eredmények, sejtések.

Sok könyv és cikk szerzőjeként is tisztelhetjük.
A publikációs listából is látszik, hogy Pintér tanár úr egyetemi oktatóként sem távolodott el a matematika középiskolai oktatásától. (Pályakezdőként a makói gimnázium tanára volt.) Analízis tankönyvet írt a speciális matematika osztályok számára, társszerzőként részt vett más tankönyvek megírásában is.
Hosszú éveken át szakkört vezetett csongrád megyei középiskolások számára, sok emlékezetes feladattal gazdagodtak szakkörösei. Tőle származik például az itt olvasható 5. feladat is.
Fontosnak tartja, hogy a gyerekek olvassanak matematikai témájú írásokat, és írjanak is matematikai témájú dolgozatokat. Ő az egyik elindítója a Bolyai Intézet által kiírt pályázatoknak.
Egyetemi kollégáinak figyelmét is a módszertani kérdések felé irányította. Kosztolányi József kollégájával együtt előadássorozatot szervezett ilyen témákról.

Dr. Pintér Lajosné tanárnő a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának nyugdíjas vezető tanára. Jelentős szerepe volt abban, hogy iskolájának speciális matematika tagozata országos hírnévre tett szert.
Sok ma aktívan dolgozó matematikatanár dicsekedhet azzal, hogy Pintér tanárnő tanárjelöltjeként tőle leshette el a szakma mesterfogásait.
Az egyetem oktató munkájából is kivette a részét, elemi matematika órákat tartott.
Módszertani cikkeket írt, egyik társszerzője a ma is népszerű „sárga feladatgyűjtemény”-nek.
Talán mindennél többet elmond a tanárnő munkájáról, ha idézzük azt, amit egy volt tanítványa írt egy róla szóló levél végére:
„Számomra a gimnáziumi matematika: felfedezések sorozata volt, mindig újabb és újabb izgalmakkal és élményekkel. Ehhez Pintérné tanárnő támogatása és lelkesítő szavai nélkülözhetetlenek voltak. Életem végéig hálás leszek neki azért, hogy nem a tudást öntötte tölcséren keresztül a fejünkbe, hanem ami ennél sokkal több: felcsigázta az érdeklődésünket és kíváncsiságunkat. Elültette bennünk azt az alázatot, hogy ha matematikáról van szó, nincs tekintélyelvűség, csak gondolatok, ötletek, bizonyítások, és hogy ebben egyenrangú lehet tanár és diák, mert a matematikai igazság egy és oszthatatlan, vitathatatlan. Azt hiszem, ha minden gyerek ilyen tanár kezei alatt nőne fel, akkor legkedvesebb tárgya a matematika lenne!”

Rátz Tanár Úr Életműdíjat vehetett át Dr. Katz Sándor.

Dr. Katz Sándor tanár úra bonyhádiPetőfi SándorEvangélikus Gimnázium matematikatanára, aki sikeres tanítványainak eredményire méltán lehet büszke.
A matematika országos szaktekintélye. Több évtizede vezet városi és megyei szakkört általános iskolai és középiskolai tanulók részére.
Az Arany János tehetséggondozó program aktív munkása.
Publikációs tevékenysége széleskörű. A rovatunk szerzőjeként is dolgozott, sok tanulságos írása jelent meg nálunk. Matematikai szakszövegeket tartalmazó CD-romot is megjelentetett.
A Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának titkára, szaktanácsadóként is dolgozott.
Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában is a tehetségek kibontakoztatásán munkálkodik.
A Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának egyik alelnöke.
Rendszeresen tart előadásokat a különböző matematikai és módszertani fórumokon.

Tarcsay Tamás

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten