Rátz Tanár Úr Életműdíjak 2010-ben
2010/11/18 00:00
2947 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Rátz Tanár Úr Életműdíjat három nagyvállalat alapította azzal a céllal, hogy támogassa a hazánkban kevéssé elismert pedagógusszakmát. A vállalatok ezzel a díjjal járulnak hozzá a magyarországi természettudományos oktatásban végzett tanári munka rangjának, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez. A 10. Rátz Tanár Úr Életműdíjakat 2010. november 17-én adták át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

A díj története

2000. december 1-jén három vállalat (az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon) képviselője jelentette be, hogy közös alapítványt hoztak létre a magyar természettudományos oktatás támogatására. Kezdeményezésük célja, hogy tisztelettel adózzanak azon pedagógusok előtt, akik áldozatos szakmai munkával és kiemelkedő eredménnyel képzik a jövő tehetségeit. A Rátz Tanár Úr Díjat az alapítvány kuratóriuma 2001-től évente ítéli oda azon középiskolai és általános iskolai tanároknak, akik kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban a matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén. A négy tantárgy két-két prominens pedagógusát minden évben jelentős pénzjutalommal díjazzák, idén fejenként 1,2 millió forinttal.

"Hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanáraik nevét is ismerjük..." - szól az életműdíj mottója.

Rátz Tanár Úr

ratztanarur Rátz László (1863-1930) a magyar matematikatanítás egyik nagy reformere, a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium legendás hírű tanára volt. Nagy tudása és kifinomult érzéke alapján felismerte a tehetségeket és úgy bánt velük, mintha kollegái, munkatársai lettek volna. Kiváló matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt, az ő keze közül került ki például Wigner Jenő fizikus és Neumann János matematikus.

A soproni Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Tudományegyetemen tanult, ezt követően egy évig a berlini egyetemen filozófiát, a strassbourgi egyetemen pedig természettudományt hallgatott. 1890-től a Budapesti Evangélikus Főgimnázium helyettes tanára, majd rendes tanára, végül 1909 és 1914 között a gimnázium igazgatója volt.

Kik díjazhatók?

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát és kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárokat ajánlhatnak szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, valamint kivételes esetekben magánszemélyek. A kitüntetésre méltó személyek felkutatása az alapítvány munkatársainak segítségével történik, akikhez az adott évi pályázatok beérkeznek, majd szakértő szervezetek bevonásával alakítják ki a pályázati sorrendet. A díjak odaítéléséről végül az alapítvány kuratóriuma dönt.

A 10. Jubileumi Rátz Tanár Úr Életműdíj díjazott tanárai

ratztanarureletmu

A kitüntetéseket idén 2010. november 17-én adták át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

A 2010-es év díjazott tanárai:

  • Somfai Zsuzsa (matematika) - Budapest, Eötvös József Gimnázium
  • Deli Lajos (matematika) - Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium
  • Dr. Vida József (fizika) - Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
  • Várnagy István (fizika) - Tatabánya, Árpád Gimnázium / Bárdos László Gimnázium
  • Dénes Sándorné (kémia) - Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium
  • Dr. Molnár József (kémia) - Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
  • Bán Sándor (biológia) - Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
  • Dr. Mészáros Lukács (biológia) - Szentendre, Ferences Gimnázium

Somfai Zsuzsa matematikatanár a budapesti Eötvös József Gimnázium tanára, aki többek között tankönyveket lektorál és matematikai tantervek kidolgozásában is fontos szerepet játszott. Deli Lajos a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium matematikatanára, akinek a nevéhez a városi tehetséggondozó Deli-szakkör is fűződik. A fizika tantárgy idei díjazottjai Dr. Vida József egri tanár, aki többek között az egri Varázsterem interaktív kísérleteit és eszközeit tervezte; valamint a tatabányai Várnagy István, aki 45 éves pedagógiai pályája alatt generációkkal szerettette meg a fizika világát. Kémiából Dr. Molnár József, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tanára és pályaválasztási felelőse; és a nagykanizsai Dénes Sándorné, a Curie kémia emlékversenyek területvezetője kapta meg a jubileumi elismerést. A biológia tantárgy idei díjazottja két fiatal tanár: Bán Sándor, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára, aki Ázsiában is járt diákjaival a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián; illetve Dr. Mészáros Lukács, a szentendrei Ferences Gimnázium pedagógusa, akinek diákjai országos és nemzetközi versenyeket is nyertek.

A díjátadón Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke kifejtette, hogy a magyar oktatási kultúra ápolása nemcsak az állam, hanem a civil társadalom feladata is. Elmondása szerint a társadalmi felelősségvállaláson túl a cégeket egy jó értelemben vett "üzleti cél" is vezeti. "Ez esetben azonban nem a reklám, a cég image ápolásának célja vezérelt minket - amivel a társadalmi felelősségvállalás szinte mindig összekapcsolódik - hanem egy sokkal közvetlenebb üzleti-sratégiai cél is. Piaci sikereink ugyanis a reklámnál és cég image-nél sokkal közvetlenebbül múlnak azon, hogy mennyire tehetséges fiatal kutatókat, mérnököket tudunk alkalmazni. Ezt a forrást pedig csakis a magyar természettudományos oktatás tudja számunkra biztosítani, ezért tehát alapvető érdekünk ennek ápolásához és fejlesztéséhez erőnkhöz mérten hozzájárulni" - mondta Bojár Gábor.

"Szerencsés helyzetben vagyunk - állítja Bogsch Erik, a Richter Gedeon vezérigazgatója -, hiszen Magyarország jelentős, értékes és több mint egy évszázadot felölelő természettudományos tapasztalatokkal rendelkezik. Ezt a hozzáadott értéket mindenképpen érdemes kihasználni. Annál is inkább, mert a világ országai között zajló gazdasági verseny legfőbb meghatározója és döntnöke a kutatás-fejlesztés, az innováció mértéke. A magas szellemi hozzáadott értékű, a komoly tudásbázis felhasználásával készült termékek előállítása és világpiaci értékesítése kitörési pont lehet Magyarország számára. Hazánk nem bővelkedik nyersanyagokban, ásványkincsekben, sem nagymértékű befektetésre szánt pénzügyi eszközökben. Rendelkezik azonban a fent említett tudással, tapasztalattal, évszázados szellemi potenciállal. E szellemi potenciál, a "magyar szürkeállomány" adta páratlan lehetőségeket azonban aligha lehetne konkrét haszonra fordítani megfelelő szakember-utánpótlás képzése nélkül. A természettudományos oktatás, a képzés magas színvonala, a tanárok szerepe kulcskérdés. A természettudományos tárgyak tanításával foglalkozó szakemberek felelőssége óriási a jövő sikereinek szempontjából. Anyagi, társadalmi, erkölcsi megbecsülésükre áldozatos, odaadó munkájuk okán is kiemelt szükség van."

Prof. Dr. Kroó Norbert, az alapítvány kuratóriumának elnöke is felhívta a figyelmet arra, hogy sajnos egyre kevesebb kiváló tanára van társadalmunknak, ami pedig alapvető feltétele a jövő értékteremtésének. „Éppen az ilyen kiváló tanárok hiányától szenvedő társadalmunkban van rendkívüli jelentősége az olyan kezdeményezéseknek – és ilyen a Rátz Tanár Úr Életműdíj is – amelyek, ha mégoly szerény mértékben is, de ellensúlyozzák ezt a negatív tendenciát. Az pedig, hogy ez az erőfeszítés az Alapítvány és az alapítók lankadatlan tenni akarása következtében már 10. éve folytatódik, talán kisebb csodának is tekinthető” – írja az akadémikus az életműdíj 10. jubileumi évében megjelenő könyv előszavában.

További információk aRátz Tanár Úr Életműdíj honlapján olvashatók.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten