Regénybeugró 3: sztoribeugró
2013/12/02 13:32
1279 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A háromrészes cikksorozat eme záró, harmadik eleme arra mutat példákat, hogyan lehet a Beugró című műsorban megismert improvizációs drámajátékokat epikus műveket összefoglaló feladatként használni.

Történetek hőseinek kavalkádja

Egy végzős diák fejében (optimális esetben) ott kavarog mindenféle történet, amivel az évek során irodalomból foglalkozott. Regények, eposzok, elbeszélő költemények, drámai művek gyűlnek össze tizenkettedikre, és sokszor nem könnyű közöttük rendet csinálni. Ha az idő és az osztály ilyen irányú befogadóképessége lehetővé teszi, egymásra ereszthetjük ezeket a narratívákat, amelyek millió szálon kapcsolódnak egymáshoz. Játsszunk Beugrót, hogy felidézzük a szereplőket, a szereplők körülményeit, a hozzájuk kapcsolódó cselekményszálak logikáját; játsszunk, hogy összehasonlíthassuk a szövegvilágok hőseit, és rájöjjünk új összefüggésekre is!

Az eredeti ötletet, a regényszereplőkkel játszott improvizációs gyakorlatokat kibővíthetjük más műfajokra is, sőt a dráma műnemét is bevonhatjuk a játékba, hiszen a drámai művek is rendelkeznek történettel, sztorival. Ennek megfelelően következzék még három drámajáték, ezúttal eposzok, elbeszélő költemények és drámák szereplőit felvonultatva! (A játékleírások továbbra is a Beugró Wikipedia-oldaláról származnak.)

libikoka-article

Libikóka

Játékleírás: Az adott szituáció egy konfrontáció, ahol kezdetben az egyik fél dominál, míg csengőszóra a szerepek felcserélődnek.

Alkalmazás: Két uralkodó, Szophoklész Antigonéjából Kreón és Shakespeare Hamletjéből Claudius egy mitológiai csúcstalálkozón összeszólalkoznak azon, hogy melyikük a jobb uralkodó. A vitában a játékvezető jelzésére hol az egyik, hol a másik kerül fölénybe. A vita pikantériáját az adja, hogy bár mindkettő előtt ott lebeghet a jó király eszménye, olyan bűnökkel terheltek, amelyek a tragédia logikája szerint menthetetlenül elemésztik őket. Ráadásul Claudius a kezdetektől fogva tisztában van a bűnével (a király- és rokongyilkossággal), Kreón pedig túl későn eszmél rá sajátjára (a hübriszre). Mégis, lehetnek ők jó uralkodók? A vitapartnerük szerint miért nem?

Ördög és angyal

Játékleírás: A színészek közül kettő, az ördög és az angyal próbálja rossz illetve jó irányba terelni egy harmadik cselekedeteit egy adott helyzetben kimondva annak gondolatait. A harmadik színész feladata, hogy a két énjének vitája szerint adja elő szerepét.

Alkalmazás: Szophoklész Antigonéjának Iszménéje arra készül, hogy segítsen nővérének, Antigonénak eltemetni testvérüket, Polüneikészt. Azonban egyik oldalról a Bánk bánból Ottó arra biztatja, hogy gondoljon az életre és a még rá váró élvezetekre (amelyektől a király, Kreón törvényét megsértvén mindörökre elszakad); a másik oldalról a Hamlet Opheliája győzködi, hogy vele ellentétben ne hagyja felőrlődni elméjét és cselekvőképességét, és szánja el magát a tettre. Iszméné karaktere zavarodottságában hasonlíthat Ophéliáéra, míg az élvhajhász Ottó durván ellentételezi az örök isteni-emberi törvények fontosságát.

A per

Játékleírás: Egy színész a per során (melynek vádlottja egy kiválasztott néző) egy személyben játssza el az ügyvéd és az ügyész szerepét, kik között a csengő hangjára vált.

Alkalmazás: Toldi Miklós egy malomkővel megölte bátyja, György egyik emberét; őt az egyik, passzívabb játékos alakítja. Az ügyész és az ügyvéd egy személyben egy másik, aktívabb játékos. Igen ám, de mind az ügyész, mind ügyvéd egy-egy irodalmi figura szerepébe is belebújik: a Toldit támadó figura az Isteni színjátékból Dante, bár pokoljárása alkalmával sok elkárhozottal együtt érzett, mégis elismerte bűnösségüket; a védő pedig Homérosz Akhilleusza, aki Toldihoz hasonlóan nem tűri a hozzá (személyéhez és rangjához) méltatlan bánásmódot, a megaláztatást.

További érdekes ötletek:

  • A Beugró osztálytermi alkalmazásakor figyeljünk arra, hogy a tévéműsorral ellentétben nem képzett színészekkel van dolgunk. A játszóknak nemcsak az improvizáció nehézségével kell megküzdeniük, hanem erőteljesen kell koncentrálniuk egy-egy szereplőre, cselekményre is. Emiatt a drámajáték komoly előkészületeket igényel, amelyek során legalább a szóba jöhető művekkel tisztában kell lennie a csoportnak. Érdemes továbbá előre pontosan megismerkedni a játéktípusokkal, például egy-egy Beugró-játék megtekintésével (a Youtube-on könnyen elérhetőek releváns videók)
  • Ördög és angyal-játék a Beugró egyik adásából

Kerek Roland cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten