Rendhagyó óraterv a siketek világáról
Érsek Dóra
2007/11/07 10:22
1649 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Korunk társadalma az információra épül, mely beszélt és írott nyelven terjed. Kommunikálunk a boltban, az utcán közlekedve, hivatalos ügyeink intézésekor, a munkahelyünkön, otthon, de amikor kikapcsolódunk, filmet nézünk, újságot, könyvet olvasunk, akkor is párbeszédet folytatunk. Az alábbiakban olvasható rendhagyó óraterv vázlata hasznos lehet a pedagógusok számára.

Magyarország lakosságának kb. 10%-a szenved valamilyen mértékű halláskárosodásban. Ebből súlyosan nagyothalló, illetve siket kb. 3-4%. Kommunikációs nehézségeik mindennaposak, nagy részük nehezen, vagy egyáltalán nem képes a társadalomba való beépülésre, integrálódásra, hiszen sérülésük éppen a másik emberrel kialakítandó kapcsolattól fosztja meg őket. Korunk társadalma az információra épül, mely beszélt és írott nyelven terjed.  Kommunikálunk a boltban, az utcán közlekedve, hivatalos ügyeink intézésekor, a munkahelyünkön, otthon, de amikor kikapcsolódunk, filmet nézünk, újságot, könyvet olvasunk, akkor is párbeszédet folytatunk.

A kommunikációs készség kialakításához meghatározott szókincs szükséges, melynek elsajátítása a halló gyerekeknél nem okoz különösebb problémát. A siket és a hallássérült gyerekek számára azonban a hallássérülés mértékétől függően a szájrólolvasás, olvasás és írás megtanulása jóval nehezebb. A siket emberek a jelnyelvet kommunikációjuk fő eszközének tekintik. A jelnyelvet ugyanúgy használják, mint a halló emberek a beszélt nyelvet. Tehát a jelnyelv a legtöbb siket ember elsődleges nyelve. 

Ezt a programot a Szövetség finanszírozza így az iskoláknak csak a lehetőséget kell megteremteni az óra megtartásához (melynek a menetét az alábbiakban részletesen kifejtjük). A rendhagyó óra alsó és felső osztályos tanulók számára egyaránt ajánlott, és ennek fényében került kidolgozásra az óravázlat. Az osztályfőnök mellett egy siket animátor illetve a kommunikáció támogatása érdekében egy szakképzett jeltolmács vesz részt az órán.  Az órán segédanyagként minden gyerek kap a Csimota könyvkiadó által kiadott Beszél a kéz 2. című könyvből olyan lapokat, melyeken siket jelnyelven lerajzolt szavakat találnak, ezeket haza is vihetik, vagy későbbi játékban felhasználhatják, illetve a SINOSZ felajánl az iskolai könyvtár számára Beszél a kéz illetve Beszél a kéz 2 . című könyvekből osztályonként 1-1 példányt ajándékként, melyeket a továbbiakban saját belátásuk szerint használhatnak fel a pedagógusok.

Az óra menete:  

I. Az animátor pár mondattal bevezeti a fogyatékosság, a másság mibenlétét.

A vakok, siketek és a mozgáskorlátozottak rövid bemutatása. (pl.: szemüveg teljesen elfogadott segédeszköz, míg a nagyothalló készülékre rácsodálkozunk… vakokat mindjárt felismerjük az utcán, megpróbálunk segíteni, a kerekesszékesek is láthatók, de a siketről csak beszélgetés kezdeményezésekor derül ki, hogy nem hallanak.) A siket ember nem hall, de ez nem jelenti, hogy néma is lenne, tud hangot adni, de mivel nem hallja a saját hangját sem, így sokkal nehezebb a normál beszéd elsajátítása a számukra. A siketeknek van egy saját nyelvünk, ez a siket jelnyelv. 

II. Játék 1:

(az animátor, a jeltolmács és az osztályfőnök közös közreműködésével) „most mutasd meg”(activity) - szavak nélkül, kézzel lábbal magyarázva kell a gyerekeknek elmutogatni az osztálytársaiknak egy-egy állatot (béka, tigris, majom, tehén, elefánt, nyúl, mókus krokodil) illetve közlekedési eszközt (hajó, metró, busz, daru, motor, mentőautó, markoló, vonat). Mindig aki elsőként kitalálja az mutogatja a társainak a következő szót. A játék célja, hogy érzékeltessük sokszor milyen egyszerűen, vagy éppen fordítva, milyen nehezen lehet egy-egy mozdulatsorból kikövetkeztetni a másik fél mondanivalóját. 

III. A jelnyelv bemutatása:

 • mi a kommunikáció 
 • beszéden kívül, hogyan lehet még egymással kommunikálni
 • kitalálni egy-egy általa mutatott mozdulatot, hogy mit is jelenthet (siket jelnyelvi szlengek is akár, amik a szó szerinti megfeleltetései bizonyos összetett szavaknak – pl. vállalati vezető, csak a gyerekek érdeklődésének megfelelő szavakból) 
 • és éppen fordítva egy-egy fogalomra, tárgyra találjanak ki közösen egy jelet, rámutatni ezzel, hogy ezek a mozdulatok sokszor milyen jellemzőek is az adott tárgyra pl. szoktak-e egymás között kódolt módon, titkos jeleket használva beszélni, és milyen vicces is ez, amikor más nem érti, amit mi igen
 • mindezt nagyon egyszerűen, játékosan megfogalmazva

III. Beszélgetés a siket vendéggel jeltolmács segítségével:

 • hány éves, mivel foglakozik, hogyan lett siket 
 • mennyire nehéz a beszélgetés a hallókkal, szájról olvasás, beszédhang… 
 • megnézik-e az utcán, ha társaival jelel, zavarja-e 
 • milyen napi problémákat jelent számára a fogyatékossága: bevásárlás, közlekedés, iskola, szórakozás (pl. hogyan hallgatnak zenét, tánc…) 
 • családja halló vagy siket, barátai? 
 • írás-olvasás elsajátítása, milyen plusz nehézséget jelent, hogy nem hallják a hangokat, amikből a szavak építkeznek (nagyobbaknak bővebben lehet magyarázni) 

IV:

A gyerekek szabadon tehetnek fel kérdéseket a siket vendégnek. 

V. Játék 2.:

Az animátor kioszt lapokat (10 jármű) a gyerekeknek, melyen a Beszél a kéz 2. című könyv jelelő figurái láthatók. A gyerekeknek, a többieknek nem megmutatva a lapot kell jelelniük, úgy, hogy társaik kitalálják, melyik közlekedési eszközt mutatják.

VI: Zárás: 

A siket vendég segítségével megtanulhatják a legegyszerűbb mondatokat. Pl: Jó napot kívánok! Köszönöm! (Mint ahogy, ha elutazunk külföldre, akkor is megtanuljuk az adott ország nyelvén ezeket a legalapvetőbb mondatokat..) vagy : Szia anyu, szeretlek! – és így talán a gyerekek haza is visznek valamit ennek a különleges órának a tananyagából.  A cél az, hogy úgy találkozzanak ezzel a témával a gyerekek, mint egy érdekes, játékos jelrendszerrel. Nem elrémisztő, sajnálatkeltő célzattal történik a siket jelnyelv, a siketek világának a bemutatása, hanem a megismerésre, másságuk elfogadására.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten