Rogerius
Farkas Zoltán
2004/03/12 13:03
3066 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Írásunk a magyar középkor egyik legmegrázóbb eseménysoráról, a tatárjárásról fennmaradt, a mai olvasó szemével is olvasmányos leírást és annak szerzőjét mutatja be.

Életrajzi adatok

IV. Béla menekülése (Képes Krónika)

A tatárjárás (1241-42) a magyar középkor azon eseményeinek egyike, amelyről kortárs szemtanú által írt, s ezáltal nagy forrásértékkel rendelkező tudósítás maradt fenn.

Feladat

Korábbi írásunk segítségével elevenítsd fel a forrásértékről szerzett ismereteidet!

Rogerius, Itáliából származó magyar főpap a szerzője a Siralmas ének (Carmen Miserabile) c. gestának, amely a tatárjárás eseményeinek legfontosabb forrása. Rogerius először valószínűleg 1233-ban, Pecorari Jakab bíboros, pápai legátus kíséretében járt Magyarországon. Jelentős szerepet játszott a beregi egyezmény előkészítésében, és valószínűleg ezen tevékenységének is köszönhetően, Nagyváradon főesperesi javadalmat kapott. Különféle egyházi megbízásai révén gyakran járt Magyarországon, s ennek köszönhetően jól megismerte az ország politikai viszonyait.

A tatárok támadása Nagyváradon érte, 1241-ben nemcsak javadalmát, hanem rövid időre személyes szabadságát is elvesztette: a tatárok fogságába esett. Ennek köszönhetően közvetlen közelről ismerhette meg a tatárok magyarországi módszereit, a tatárjárás fontosabb eseményeit. Személyes élményei alapján 1243-44-ben írhatta meg egyetlen ránk maradt történeti művét, amelynek fontos értéke, hogy benne nemcsak a tatárjárás eseménytörténetét foglalta össze, hanem éleslátó elemzésben tárta fel az 1230-as évek politikai állapotait. Az ország erejének és ellenálló képességének meggyengülését a király és a magyar előkelők között húzódó ellentétekre vezette vissza.A gesta szövege először Thuróczy János 1488-ban Brünnben megjelent krónikájában, annak függelékeként látott napvilágot. A forráskritikai kutatások filológiai eszközök segítségével bebizonyították, hogy e kiadás alapjául nem az eredeti, 13. századi szövegváltozat szolgált, hanem annak valamely későbbi másolata.

Feladatok

  • Elevenítsd fel, hogy melyek a gesta legfontosabb műfaji jellemzői!
  • Frissítsd fel a forráskritikáról szerzett ismereteidet!

Könyvtári kutatómunka:

  • Nézz utána, hogy mivel foglalkozik a filológia tudománya!
  • Keresd meg a könyvtárban Thuróczy János: A magyarok krónikája c. művének modern kiadását (Bp., 1978. Magyar Helikon Kiadó)! A forráskiadással foglalkozó korábbi írásunk segítségével határozd meg, hogy milyen típusú forráskiadványt látsz.
  • Próbáld meg kézbe venni a krónika facsimile kiadását is (Bp., 1991. Helikon Kiadó)

Rogerius a tatárok kivonulása után Sopronban lett főesperes, majd ismeretlen időpontban Zágrábba került, ahol kanonoki javadalomhoz jutott. Toletanus János angol bíboros szolgálatába szegődött, s az ő közbenjárására kapta meg 1249-ben a spalatói érseki széket. Spalatói érsekként halt meg 1266-ban.

Kérdések

  1. Mi biztosítja a Siralmas ének c. gesta kimagasló forrásértékét?
  2. Milyen jelentősebb egyházi méltóságokat töltött be Rogerius?
  3. Rogerius szerint mi volt a legfőbb oka a Magyar Királyság gyengeségének?

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten