SDT - Sulinet Digitális Tudásbázis
Müller András
2004/08/31 20:13
14119 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Landolj a bázison! A Sulinet Expressz Program legnagyobb tartalomfejlesztési kezdeményezése elkezdte tesztüzemét. Ha az Olvasó veszi a bátorságot, és vet egy pillantást az SDT tartalmi kínálatára, meglepődve tapasztalhatja, hogy a Sulinet Digitális Tudásbázisra nem lehet csupán egyetlen pillantást vetni.

SDT - Landolj a bázison!
A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) a műveltségi területeket számos iskolai évfolyamon lefedő elektronikus tananyag-adatbázis és egyben tartalomkezelő keretrendszer. A Sulinet Expressz Program egyik legfontosabb pilléreként a létrehozott adatbázis elsőként a gimnáziumi történelem és földrajz tananyagával kezdi meg tesztüzemét.
Az SDT nagy mennyiségű digitális tananyagot és újrafelhasználható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a diákok részére, de megbízható társa lehet mindenkinek, aki egyedül vagy csoportosan veti magát a tanulásba.

Tananyagok
Az SDT elektronikus tananyagbázisát kezdetben az e célra kiírt közbeszerzési pályázatok nyomán indult fejlesztőmunka adja. A rendszer szakmai koncepciója egyedi, a magyar oktatási rendszerhez illeszkedő és a digitális pedagógia hazai eredményeire épít, hiszen a szakmai fejlesztésben szerepet kaptak pedagógusok, diákok, szakmai szervezetek, e-learning cégek, tartalomfejlesztők és könyvkiadók.
Az SDT lényegesen több mint komplett tankönyvek digitalizált változata. A korszerű elektronikus tananyagok, így az SDT-ben levő foglalkozások is az informatika eszközeivel, interaktív feladatokkal, szimulációkkal, tesztekkel támogatottak. A rendszer egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-45 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítást kiegészítve vagy talán inkább megváltoztatva.
A felhasználók a jövőben a központilag létrehozott és szakmailag ellenőrzött törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk létrehozott új elemekből saját tananyagokat is készíthetnek, amelyeket a rendszeren belül vagy onnan letöltve használhatnak az órán.

Sulinet Oktatás
A Sulinet Oktatás honlap (oktatas.sulinet.hu) az SDT főbejárata. A honlap nemcsak tanítási segédanyagok gyűjtőhelye, hanem a tanulók és a tanárok egyéni ön(tovább)képződésének színtere. Számos módszertani információ található itt, és a megjelenő anyagok segítséget nyújtanak az SDT keretrendszer használatához a diákok és a tanárok számára.

Kollaboratív tanulás
Az SDT mint tartalommenedzsment rendszer (LCMS) kiegészül egy olyan modullal is, mely hasznos eszköztárat biztosít a számítógéppel segített kollaboratív tanuláshoz és tanításhoz. Fontos, hogy a korszerű digitális pedagógia sokkal több, mint e-tananyagok megtekintése, bemutatása és egyéni használata. A kooperáció, az együttműködés éppen olyan elengedhetetlen a tanulási folyamatban, mint a tartalom. Az SDT kollaboratív modulja lehetőséget nyújt arra, hogy a tanárok közös munkacsoportban fejlesszenek tananyagot akár távol levő kollégáikkal. A csoportokban zajló munka a tanórán és az azon kívüli tevékenységekben is alkalmazható a rendszer által nyújtott üzenetküldés, fórum- és csevegőeszközök segítségével.

Milyen szoftver kell hozzá?
A keretrendszerben a tananyag HTML formátumban tekinthető meg. A használathoz néhány segédprogramon kívül csak egy web böngészőre van szükségünk (pl. Internet Explorer 6.0). Érdemes elolvasni az SDT kezdőlapján a szoftverkövetelményeket. A rendszer kialakításakor és a tananyagok szerkesztésénél azonban figyelmet fordítottunk arra, hogy az SDT tartalmai más felületekre is publikálhatók legyenek, így pl. mobiltelefonokra, kézi számítógépekre.

SDT katalizátor
Pedagógiai szempontból a Sulinet Digitális Tudásbázis katalizátora és egyben színtere egyfajta módszertani változásnak. A World Wide Weben előforduló tananyagokkal kapcsolatban gyakran élhetünk fenntartásokkal, ami a szakmai korrektséget, tudományos hibátlanságot jelenti. Az SDT-be kerülő tananyagok átmennek mind szakmai, mind pedagógiai, mind pedig technológiai ellenőrzésen. Ezen túl a rugalmasan alakítható, átszerkeszthető és újra összefűzhető tananyagok időtállóak a változó tantervekkel szemben és szabadságot biztosítanak a különböző tanulási, tanítási stratégiáknak és alternatív módszereknek.

Tesztüzem
A Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer jelenleg tesztüzemben működik a történelem és a földrajz tananyagokkal. Más műveltségi területek és tantárgyak tananyagai fokozatosan kerülnek be a rendszerbe. A technikai kérdéseket az sdt-tech@sulinet.hu címre várjuk. A tartalmi, pedagógiai hozzászólásokat, észrevételeket pedig a fórumban (http://www.sulinet.hu/tart/forum?fid=4&tid=2004-03-18%2011:19:12.524164) tehetik meg.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten