SDT-Tipp
Farkas Zoltán
2004/09/19 19:56
2988 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az SDT és a rovatok felhasználásával olyan tananyag-vázlatot állítottunk össze, mely példaként szolgálhat arra, miként is használhatjuk már most is a rendelkezésünkre álló tananyagokat. A vázlat frontális és kooperatív órán egyaránt alkalmazható.

Az alábbi tananyagban az adott téma egy lehetséges óravázlatát és didaktikai segédanyagait rendeztük egybe. Segítségével egy hagyományos - frontális - óra is tartható projektor felhasználásával, de a segédanyagok felhasználásával foglakoztatásra épülő kooperatív óravezetés is kivitelezhető.

Ismétlő kérdések, feladatok:

1. A történelmi atlasz alapján sorold fel, hogy az emberi evolúcióban mely állomások jelentettek zsákutcát!

2. Mikor jelent meg a ma élő ember őse, s mi jellemezte:
a. fiziológiai felépítését
b. életmódját
c. eszközhasználatát
d. szemléletét
A feladat megoldásához az alábbi segítség vehető igénybe:
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/aj/0/9579/osemberk.htm
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/aa/0/12269/1

3. Miért nevezik más néven cro-magnoni embernek? (Állításod igazold a földrajz és történelem atlaszod segítségével!)

4. Az egyetlen emberi faj hány fajtára oszlik, melyek ezek, s a Föld melyik tájékát népesítették be? Mi melyikhez tartozunk?
A kérdés megválaszolását követően ellenőrizd állításod az alábbi oldalon található animáció alapján:
SDT / Történelem / Az őskor és az ókor világa / Az emberré válás / Az emberi rasszok elterjedése.
Kiindulási pont:
http://sdt.sulinet.hu/.../

5. Az alábbi kép segítségével mutasd be, milyen ismeretekre, képességekre volt az ősembernek ahhoz szüksége, hogy elejtsen egy nagyobb testű állatot! Az eszközhasználat alapján melyik evolúciós szint képviselői lehettek a vadászok? Ősemberek vadászata

A paleolitikum és neolitikum jellemzői, egyedi sajátosságai

- korszakolás
- térbeli vonatkozások
- eszközök megmunkálási módja, technikája
- létfenntartási javak előteremtésének módozatai

A két őskori korszakot feldolgoztathatjuk két kisebb diákcsoporttal, s megadott szempontok szerint hol az egyik, hol a másik csoport referál. Az osztály többsége pedig közben kitölti a táblázatot az előre rögzített szempontok figyelembevételével. (A szempontokat előre a két referáló csoport is kialakíthatja, illetve megegyezhetnek a szempontok véglegesítése tekintetében - még a tanóra előtt.)

Lehetséges szempontok:

 • életfeltételek
 • népesség
 • eszközhasználat
 • élelemszerzés hatékonysága
 • társadalmi tagozódás

Felhasználható segédlet:
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/aj/0/9305/1

Élelemtermelő életmód

A zsákmányszerzéssel párhuzamosan kialakuló, majd egyre dominánsabbá váló élelemtermelés vizsgálata.
Mielőtt ezt a problémát feldolgoznánk, lehetőségünk nyílik egy kisebb vita provokálására, melynek témája: Az ember kényszer hatására tért-e át a termelő életmódra, vagy ez pusztán egy forradalmi felismerés eredménye, ami megváltoztatta az emberek életmódját?
A vita során igyekezzünk a nomád, a primitív népek életére, a civilizáció előnyeire és árnyoldalaira is ráterelni a tanulók figyelmét.

A vitát követően rávezető kérdésekkel próbáljuk felismertetni a növénytermesztés kialakulásának lépéseit. (Magok elszórása, megszokásból eredő megfigyelések stb.)

o Gyűjtögetésből kibontakozó növénytermesztés

 • helyszíni adottságok
 • növénykultúrák
 • arató népek és vető népek időszaka

Az adott anyagrész tárgyalásakor használjuk fel a következő SDT-segédanyagot:
SDT / Történelem / Az őskor és az ókor világa / Az emberré válás / A mai élelmiszernövények őseinek elterjedése
SDT / Történelem / Az őskor és az ókor világa / Az emberré válás / A földműves kultúrák terjedése a történelem folyamán
Kiindulási pont:
http://sdt.sulinet.hu/.../

o Vadászat és állattenyésztés

 • az egyes állatfajok elterjedésének folyamata
 • a domesztikáció fogalma
 • vadállatból háziállat
 • a hasznosítás lehetőségei

Az adott anyagrész tárgyalása előtt ismételjük át diákjainkkal a háziasítás kapcsán eddig szerzett ismereteiket, majd az alábbi oldalon található táblázatok és képek segítségével tekintsük át a domesztikációt a fenti szempontok alapján.
Kiindulási pont:
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/aj/0/4496/domeszt.htm
SDT / Történelem / Az őskor és az ókor világa / Az emberré válás / A földműves kultúrák terjedése a történelem folyamán
SDT / Történelem / Az őskor és az ókor világa / Az emberré válás / A mai élelmiszernövények őseinek elterjedése
http://sdt.sulinet.hu/.../

o Élelemtermelés és a mesterségek kapcsolata
Utalunk a termelésből adódó feleslegre, cserelehetőségre, de ezzel már inkább csak előkészítjük a következő óra anyagát.

Az órán tanultak összegzése

o Az eddig használt segédanyagokat ismételten kivetítjük, majd a diákok egy-két mondatban összegzik a következtetéseiket.
o Átismételjük az alapvető fogalmakat, majd ezeket röviden összefüggéssé fűzzük.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten