SDT - újabb tananyagok érhetők el
Abonyi-Tóth Andor
2004/12/13 16:05
3510 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A 2004-es Educatio kiállítás egyik újdonsága volt, hogy az SDT újabb tartalommal bővült. Cikkünkben ötleteket adunk az új tartalmak informatikaórán történő felhasználására vonatkozóan.

Bevezetés

Korábbi cikkünkben megmutattuk, hogy az informatika történetével foglalkozó cikkek és a történelemtananyag megfelelő részei között hogyan teremthetünk kapcsolatot. Most nézzük, hogy az újonnan megjelent tartalmakat milyen vonatkozásban tudjuk felhasználni az informatikaórákon, -szakkörökön, illetve milyen önálló feldolgozásra alkalmas anyagokat ajánlunk a diákoknak.

Kapcsolat a Fizika, Kémia, Matematika tantárgyakkal

Rovatunkban nemrégiben foglalkoztunk a hangmanipulálás témakörével, amelyben használtuk a hangmagasság, hangerő, hangszín, zörej fogalmakat is, azonban rovatunk hasábjain a hang fizikájában nem mélyültünk el, ezért is ajánljuk a fizikatananyag ide vonatkozó foglalkozását is. Az elmúlt években tapasztalhattuk a digitális fényképezőgépek elterjedésének ugrásszerű növekedését. Rovatunkban mi is felhívtuk a figyelmet a digitális gépek előnyeire/hátrányaira. A fizikatananyagban az optikai leképező eszközök foglalkozásban bemutatásra kerül a fényképezőgép képalkotásának módja is, amelyet szintén ajánlunk minden diáknak tanulmányozásra. Maradjunk továbbra is a hardvernél, és nézzük, milyen kapcsolatot találunk a számítógépek felépítésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy a mikroprocesszor egyik fontos része az aritmetika- logikai egység (ALU) amelynek a számítási és logikai műveletek elvégzése a feladata. Itt diákjainknak feldolgozásra ajánlhatjuk a matematika tantárgy matematikai logika témáját, amelyben a logikai műveletek leírásán túl érdekes példákat is találhatnak.

Amikor az algoritmizálás szépségeivel ismertetjük meg diákjainkat, a haladóknak nehezebb, érdekesebb feladatokat is feladhatunk. Pl. írhatunk algoritmust a következő problémára: "Egy fát ültetünk, melynek egyetlen új ága van. Növekedése az alábbi szabályok szerint történik: minden új ág létrejöttét követő évben növekszik, majd ezt követő években egy-egy új ágat hajt. Hány ága lesz a fának az egyes években (az első vizsgált év az ültetés éve)?" (Segítséget a matematika rovat nevezetes sorozatairól szóló témájában találhatunk.) A számítógépek alkalmazásának egy érdekes, izgalmas területe a különböző szimulációk készítése. Igen látványos szimulációkat készíthetünk a kémiai reakciók témakörében is, azonban nem árt feleleveníteni tudásunkat, hogy számítógépes programunk minél jobban megközelítse a valóságot. Ebben sokat segíthet a kémiai reakciók általános jellemzése című téma is.

A számítógépeket különböző mérési feladatok elvégzésére, és azok értékelésére is felhasználhatjuk. A méréssel kapcsolatban a fizika tantárgy módszerek és mérés a fizikában témáját ajánljuk, míg az adatok kiértékelésénél a matematika tantárgy statisztika témája adhat segítséget. Természetesen az éles szemű informatikatanár más tantárgyi kapcsolatokat is találhat, ha egy kis időt rászánva böngészik az SDT fokozatosan bővülő tartalmában. A további felhasználásra vonatkozó ötleteket a fórumban is várjuk. Jó böngészést kívánunk az SDT-ben!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten