Segédlet az iskolai környezeti nevelési programok elkészítéséhez
Ferenczi Anita
2004/02/23 13:55
1474 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény értelmében az iskoláknak - nevelési programjuk részeként - 2004. június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat. Az Oktatási Minisztérium által megjelentetett Segédlet célja, hogy segítse az iskolák környezeti nevelési programjának a közoktatási törvény által megjelölt határidőre történő elkészítését.

A Minisztérium a kiadvány elkészítésével a KFPT - Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóságot2 bízta meg - a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az Országos Közoktatási Intézet közreműködése mellett, összesen 13 közoktatási intézmény (általános iskola és középiskola) bevonásával. A kiadvány négy nagyobb fejezetet ölel fel. Az első részben bemutatásra kerül az egész világot átfogó ENSZ "Nevelés a fenntarthatóságért" évtizede programjától kezdve, a közoktatási törvény 2003. évi változtatásáig ívelő dokumentumsor, amely a környezeti nevelés és a fenntarthatóság érdekében történő oktató-nevelő munka iskolai megjelenésének szükségességét támasztja alá.

Az elméleti alapokkal és a jogi háttérrel megismertető bevezető után a második fejezet gyakorlati megközelítéseket tartalmaz. Abban segíti az olvasót, hogy megtalálja a környezeti nevelési program - a tanintézmények előtt már jól ismert - pedagógiai programban elfoglalt helyét, elkészítésének javasolt lépéseit, ajánlott szerkesztési vázlatát stb.

Bizonyára akadnak olyan iskolák, amelyek egy közvetlenül követhető mintára támaszkodnának leginkább saját környezeti nevelési programjuk elkészítésekor. Számukra a harmadik fejezetben a budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Iskola teljes iskolai környezeti nevelési programját mutatjuk be. Természetesen a közölt mintaprogramból mindenkinek körültekintően kell kiválasztania a számára könnyen értelmezhető, követhető és adaptálható részeket.

További ötletek, javaslatok a környezeti nevelési program egyes fejezeteihez címmel a negyedik fejezet, - noha terjedelmi korlátok miatt nem tartalmazza teljes egészében az összes (pl. falusi, kisvárosi, nagyvárosi-lakótelepi, külvárosi általános vagy középfokú) intézményre kidolgozott környezeti nevelési programot, de azokból - oly módon emeli ki a leghangsúlyosabb, mintaként használható összetevőket, részeket, hogy a programkészítéskor valamennyi iskolának hasznára váljék, s ezzel is érzékelteti a programok sokszínűségét. Így aztán ki-ki megtalálja benne saját iskolája adottságaihoz, jártasságához és felkészültségéhez igazodó részleteket.

Valamennyi beérkezett és a lektorok által elfogadott mintaprogram megtalálható lesz az Oktatási Minisztérium (OM), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság (KöNKomP), a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) honlapján. A kiadvány végén fellelhető irodalomjegyzék, illetve a hasznos honlapok felsorolása még inkább hozzájárul ahhoz, hogy további információkat, segítőket, kiadványokat találjon minden környezeti nevelési programja elkészítésén fáradozó pedagógus.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten