Shakespeare színháza
2003/02/05 22:05
27212 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Lebbentsük fel a fátylat az angol reneszánsz fenegyerekéről, William Shakespeare-ről és az ő kis vállalkozásáról, a Globe színházról! Kukkantsunk be a kulisszák mögé, lessük meg, kik voltak a XVI. század híres színházcsinálói és színészei!

A szó színháza

Erzsébet = reneszánsz = önmagára találó ember = életöröm = szenvedély = színház =Shakespeare.

Valahogy így vezetném le a reneszánsz kor egyenletét. Elutasítása mindannak, amit a katolikus egyház hirdetett, a "szent szegénységnek"; a túlvilági célkitűzések helyett az evilági örömök felfedezése kezdett tért hódítani. A dolgok mélyére hatolás, a felfedezés szenvedélye kiszorította a középkor életeszményét - bár ez nem feltétlenül jelentette az egyházzal való teljes szembefordulást. Bölcsője Firenze, édesanyja egész Itália, kamasz -és virágkora a XVI. század, megszelídülése és hanyatlása 1540 után következett be.

Családi állapotok

Shakespeare papája 1564.április 23-án valószínűleg néhány korsó barna sört legurított első fia, William születése alkalmából. Megfogadta, hogy iskolába járatja és kitaníttatja. Az egyetemre azonban már akkoriban is jó sok pénzt kellett a takarékba rakni, és mivel ezt a szülők nem tudták megoldani, William inkább 18 évesen megnősült és megélhetési szándékkal sokféle mesterséget kipróbált. Azonban egy szép tavaszi napon bezötykölődött Stratfordba egy kordé, rajta egy komplett színtársulattal. Egyértelmű, hogy mi történt: William csatlakozott hozzájuk és meg sem álltak egészen Londonig. Nem sokáig tépelődött, hogy kellékes legyen-e vagy drámaíró, és a történelem őt igazolta.

William útja

Első színházi sikereit az 1590-es évek elején érte el: a népszínházak befogadták, darabjaira tódult a közönség, drámái iránt a társadalom minden rétege érdeklődött. Ez a hatalmas publikum nem kis feladat elé állította a drámaírót, az angol reneszánsz színháznak már komoly hagyományai voltak. Az első állandó deszkaszínház, a Theatre, 1576-ban épült - ezt később követte többek közt a Globe színház, amelyet Shakespeare 1599-ben építtetett -mivel 1594-től saját, állandó színtársulata volt. Shakespeare színháza a Globe (földgolyó) nevet viselte. Kör-ill. nyolcszög alakú fedetlen (!) deszkaépület, amely meglehetősen különbözött a mai színházaktól. Bár időnként az az ember érzése, hogy a mai színházak éppen most próbálnak visszatalálni az eredeti felálláshoz: a közönség ugyanis ült vagy állt a nézőtéren.

Az előadásokról általában

Az előadások kora délután kezdődtek kb. 2 és 5 óra között, a színészek pedig megállás nélkül, egyvégtében játszottak. Mivel a próbákra nem nagyon volt idő, ezért a legjobban fizető állás a súgóé volt akkoriban. A színészek kizárólag férfiak voltak, a női szerepeket fiatal fiúk játszották. Jól megfigyelhető az emancipációs mozgalmak és a szereposztó dívány összefonódása, térhódítása ezidőtájt. Shakespeare színpada és az a technika, melyet ez a színpad megkövetelt, közvetlenül a középkoriból fejlődött ki. Az erkélyt magas tető fedte, amely mélyen benyúlt a színpad fölé, hogy védje az eső elől a színészek drága és mutatós jelmezeit. (Meg egy kicsit a színészeket is. A nézők nem számítottak annyira.)

A földgolyó működése

A színpad nagyjából embermagasságú deszkaemelvény volt, hátsó részében ún. öltözőfülke húzódott meg, ami a szobajelenetek helyszínéül is szolgált. Az öltözőfülke tetejét balkonszerűre képezték ki, ahol általában zenészek muzsikáltak az előadás előtt, de ez volt a színhelye pl. Rómeó és Júlia híres erkélyjelenetének is, és itt sétáltak az őrök a Hamlet I. felvonásának kezdetén. És most jön a legjobb rész: miért éppen Globe lett a neve a színháznak?

Először is: a tetőt mennyországnak, a süllyesztőt pedig, amely a színpad közepén helyezkedett el, pokolnak nevezték. Így az előadás a menny és a pokol közt, a földgolyón, tehát a Globe-on játszódott. Ilyen kézenfekvő a válasz. A XVI. századi angliai színjátszásnak a vallásos ismeretterjesztés volt a célja, ami csak kicsit tűnik ellentmondásosnak a reneszánsz ember életörömét, újkeletű szenvedélyességét tekintve. Ebből a kissé politikai indíttatású stílusirányzatból Shakespeare drámái érezhetően kilógnak.

Visszatérve a színpadtechnikára: mivel nem volt függöny és díszlet (csak néhány jelzésszerű kellék), ezért volt szükséges a dráma szövegébe a színhely pontos jelölését és a színtér leírását beépíteni.

És mivel a helyszínek örökösen változtak, ezért alakították ki a különböző színpadtípusokat:
szimultán színpad: kb. 40-50 méternyire elnyúló, 6-8 m széles emelvény. Egymás alatt, mellett és fölött helyezték el a különböző színhelyeket.
processziós színpad: a közönség vándorolt az egyik színpadtól a másikig.
kocsiszínpad: mai modern forgószínpadok őse.

Az aranykor

Shakespeare az akkoriban még busásan jövedelmező üzlet hasznából (drámaírás) előrelátó családapaként földbirtokot vásárol, közben egymás után írja meg nagy tragédiáit. A tragédiában bőven van komikum és politika, a mennyiséget, ill. a tökéletes arányokat pedig a mester adagolja. A tragikus hős az esetek többségében csak rövid ideig él boldogan és a történet végén általában meghal, de pusztulása nemcsak vereség, hanem egyúttal győzelem is. A tragikus hős szerepe nem szerep, hanem maga a való világ - az emberi lét ellentmondásos állapota, s ily módon a tragikus hős azért hős, mert őt a mindennapi ember hétköznapjainak ellentmondásai feszítik.

Volt, vagy nem volt?

Shakespeare 1613 táján, mikor a Globe színház leégett, végleg letelepedett Stratfordban. Fokozatosan vonult vissza a színházi élettől, és egyes oxfordi állítások szerint gabonakereskedelemmel foglalkozott. Sőt, még azt is rebesgetik, hogy írástudatlan, ámde sikeres üzletemberként ténykedett. Azok a művek pedig, amelyeket Shakespeare-nek tulajdonítunk, valójában egy grófnak - Edward de Vere-nek a művei. Hát... akit izgat ez a talány, járjon utána maga. Mindenesetre a halála időpontját tekintve úgy tűnik, bizton állíthatjuk: 1616. április 23-án hagyta itt az ő globe-ját, evilági földgolyóját.

Shakespeare művei

 • 1591 - 1601: királydrámák: II.Richárd, III.Richard, IV-VIII Henrik, János király
  vígjátékok: Makrancos hölgy, Sok hűhó semmiért, Szentivánéji álom,
  Vízkereszt
 • 1601 - 1608: tragédiák kora: Hamlet, Othelló, Lear király, Rómeó és Júlia
 • 1608 - 1611: regényes színművek: Vihar, Téli rege

Kvízkérdések Shakespeare témakörben

1. Melyik századra tennéd a reneszánsz térhódítását?

 1. a XIII. század vége felé
 2. a XVI. század közepe felé
 3. a XX. század végig

2. Ki volt Anglia uralkodója ezidőtájt?

 1. Fülöp herceg
 2. Anna királynő
 3. Erzsébet királynő

3. Hol született Shakespeare?

 1. Stratfordban
 2. Egy londoni fogadó hátsó szobájában
 3. Egy manchesteri kikötőben

4. Hány évesen döntött úgy William, hogy a saját lábára áll?

 1. 30 évesen
 2. 18 évesen
 3. 16 évesen

5. Hogyan került a színház közelébe?

 1. Csatlakozott egy színjátszó csoporthoz, akik Stratfordban léptek fel
 2. Látott egy előadást Londonban és azonnal ott is maradt statisztának
 3. Már régóta írogatott a helyi lapba és felfigyeltek rá

6. Mikortól lett saját társulata?

 1. 1740
 2. 1594
 3. 1564

7. Hogyan hívták Shakespesre saját színházát?

 1. Univerzum
 2. Thalia
 3. Globe

8. Milyen színpadszerkezeteket köszönhetünk a helyszín állandó változásainak?

 1. Perdülő-forduló
 2. Instabil, párhuzamos
 3. Szimultán; kocsi-; processziós színpad

9. Kik játszhatták Shakespeare darabjaiban a női szerepeket?

 1. Mindig valamelyik tehetséges nőrokon
 2. Csakis fiatal fiúk
 3. Azon színészek, akik fogadáson elnyerték a szerepet

10. Milyen műfajokban alkotott maradandót Shakespeare?

 1. A mesék feldolgozásában
 2. A zenés műfajokban
 3. A dráma, komédia és a tragikomédia terén alkotott maradandót

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten