Siena
2004/04/27 19:54
5719 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Cor magis tibi Sena pandit ("Siena jobban megnyitja szívedet") - olvashatjuk Siena egyik kapuján a feliratot, amely Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének is fontos motívuma lett. A varázslatos, középkori város szűk utcácskái minden pillanatban meglepetéseket rejtegetnek. Ismerjük meg közelebbről a dómot, az itáliai gótika egyik remekét.

Bevezetés

A régi sienaiak Romulus ikertestvére, Remus állítólagos fia, Senus utódainak vallották magukat, ezért választották címerül Róma egyik jelvényét, az ikreket szoptató farkast. A XI. századtól kezdve mind jelentősebb kereskedő- és bankárváros. Büszke nemesi város is egyben: Pipin és Nagy Károly idején sok frank lovagi család telepedett le és épített várakat a környéken. Ez a germán beütés valami misztikus északi vonást oltott az etruszk-római törzsbe, aminek bélyegét ma is viseli Siena. Romantikus hajlamú és harcias népe hagyományosan császárpárti, ghibellin érzelmű volt, a guelf Firenze politikai ellenfele, mint ahogy ellenlábasa volt gazdasági téren is. Bankárai versenyeztek a firenzeiekkel, nem egyszer ők kaparintották meg a pápai pénzek kezelését (a cinquecento Rómájának mecénás-bankára, Chigi is sienai).

De alapjaiban ellentétes a két város szemlélete is. Firenze felemelkedésétől kezdve a polgári társadalom bölcsője, racionális, haladó nézetű, materialista; Siena középkori, reakciós, arisztokratikus gondolkodású, misztikus. Firenze a reneszánsz szülőhelye, Siena a gótika fellegvára. Nagy gondolkodókat, előbbre vivő szellemeket nem adott Itáliának, de adott szenteket - köztük Olaszország védőszentjét, Sienai Szent Katalint - és átszellemült, ízig-vérig középkori idealizmust tükröző festőket.Az ellentétek többször háborúskodásba torkolltak, de a harcias város 1260-ban a montaperti csatában legyőzte a terjeszkedő Firenzét, s ezzel 300 évre biztosította függetlenségét. A történelem iróniája, hogy a ghibellin város szabadságát végül a német-római császár semmisítette meg. V. Károly, a Mediciekhez fűződő balkézi sógorsága révén 1555-ben a város ellen indította zsoldosait, akik hősi, elkeseredett ellenállás után bevették azt.

Néhány év múlva a császár átengedte Sienát I. Cosimo nagyhercegnek. 700 patrícius család nem bírta elviselni a comunális szabadság elvesztését és kivándorolt a közeli Montalcinóba. Siena máig is gótikus város maradt. Különös, szigorú és szentimentális északi jelenség a délszaki Itália szívében. Nem érintette sem a reneszánsz, sem a barokk; középkori maradt, nemcsak Itália, hanem egész Európa legegységesebb hangulatú, legnagyszerűbb gótikus városa.Ugyanakkor mégis olasz, e sok nép ötvözetéből alakult nemzet egyik sajátos sarja. Itt beszélik legszebben Dante és Petrarca nyelvét; Siena az olasz nép művészi érzékének is külön úton járó, mégis jelentékeny képviselője. A stilizált kifejezés, a földtől való elvonatkoztatás teljesen megfelelt idealista-misztikus szemléletének.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten