Sulinet Digitális Tudásbázis
Kovács Barna
2004/03/18 11:02
1369 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A jelenleg is fejlesztés allatt álló SDT-rendszer a műveltségi területeket minden iskolai évfolyamon lefedő elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelési eszköz kombinációja. Az adatbázis minden elemében leképezi az iskola tantervét a különböző műveltségi területeken, és konkrét felhasználási útmutatókat, tananyagokat és újrahasznosítható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a tanulók részére.

A Sulinet Digitális Tudásbázis program részét képezi a Sulinet Expressz Programnak, mely az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával működik.


A Sulinet tartalomfejlesztési stratégia két célterület szerint határozható meg:

Sulinet honlap - A cél a ma is jól működő, napi mintegy 50.000 látogatót kiszolgáló oktatási portál üzemeltetése közoktatásban felhasználható elektronikus oktatási segédanyagok létrehozása és közkinccsé tétele

Az elektronikus oktatási anyagokkal kapcsolatban a cél, egy komplett, a műveltségi területeket minden iskolai évfolyamon felölelő elektronikus tananyag-adatbázis létrehozása. Ennek alapvető feltétele, hogy a létrehozott adatbázis minden elemében leképezze az iskola tantervét a különböző műveltségi területeken, és konkrét óravázlatokat, módszertani segédleteket, tananyagokat és elemi tanulási egységeket nyújtson a pedagógusok és a tanulók számára, amelyeket felhasználhatnak a mindennapi tanításban. Az adatbázis létrehozásánál alapvető szempontunk az, hogy azt az oktatás valamennyi szereplője - tehát pedagógusok, diákok, szülők, szakmai szervezetek stb. - nemcsak a hasznosításban, hanem az előállítás folyamatában is főszerepet kapjon.

A tartalomfejlesztési programot pályázati rendszerben (közbeszerzési eljárás keretében) valósítjuk meg a pedagógusok, szakmai szervezetek, e-learning cégek, könyvkiadók és tartalomfejlesztők-szolgáltatók bevonásával.

A digitális tananyagfejlesztéssel kapcsolatos legalapvetőbb feladataink:

1. A tananyagfejlesztés decentralizálása
2. Partnerek széles körű bevonása a programba
3. Az Európai szabványrendszerek kiépítésében sokkal intenzívebb részvétel
4. Pedagógus-továbbképzések indítása, koordinálása
5. Szakmai és technikai háttér biztosítása a pedagógusok csatlakoztatásához a programba.

Digitális Tudásbázis, LCMS-keretrendszer

A fontosnak tartott megvalósítandó cél egy olyan, teljes tananyag-adatbázis, amely tetszőlegesen testre szabható és fejleszthető. Ennek érdekében a digitális tudásbázis egy olyan keretrendszerrel kerül publikálásra, amellyel szemben támasztott legfontosabb követelmények:

1. A tartalmak széles körben elfogadottak legyenek
2. A tartalmak fejlesztésében minél több pedagógus vegyen részt
3. Az adatbázis ne legyen "zárt", szabadon továbbfejleszthetőek legyenek az egyes tananyagelemek
4. Az egyes elemek szabadon mozgathatóak legyenek, így a különböző tanulási, tanítási stratégiáknak megfeleljenek
5. Az oktatási szoftverekre és az internetes eszközökre vonatkozó európai minőségellenőrző rendszerek elvárásainak megfeleljenek
6. A tananyagelemek, tananyagegységek megfeleljenek az e-learning keretrendszerek nemzetközi szabványainak, így keretrendszerekbe illeszthetőek legyenek
7. A tartalmak kialakítása során gondoskodjunk a megfelelő tudásbázis kialakításáról, tehát a keletkezéskor ki kell alakítani a felhasználók körét
8. A rendszert állandóan felül kell vizsgálni, próbatanítások, felmérések és follow up segítségével.

Együttműködés piaci szereplőkkel, pedagógusokkal, szakmai szervezetekkel

Az adatbázis létrehozásának folyamatában több helyütt is szükséges cégek bevonása. Ideális esetben a piaci szereplők pedagógusok bevonásával (kooperatív tananyagfejlesztés) pályáznak.
A piaci szereplők számára több közbeszerzési pályázat került meghirdetésre, ezek között van/volt olyan, amelyre digitális tananyag előállításával foglalkozó cégek jelentkezhettek/jelentkezhetnek, kellő referenciamunkák felmutatásával; de olyan pályázati kiírás is megjelent, ahol pedagógus közösségek, szakmai szervezetek pályázhattak.
A Digitális tudásbázis pályázataira 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre.


A meghirdetett pályázatok:

 • Digitális tananyagok és taneszközök készítése
  Egy adott tárgyból a 9.-12. vagy 7.-12. évfolyam tantervét lefedő teljes tananyag és a hozzá kapcsolódó taneszköz elkészítése volt a cél a témához ajánlott tanmenettel és óravázlatokkal kiegészítve.
 • Interneten, mindenki számára elérhető formában megjelenő, új fejlesztésű, választható oktatási modulok tananyagainak kifejlesztése, és digitális formában történő elkészítése
  A nyerteseknek az egyes modulok teljes cél-, tananyag- és követelményrendszerét el kellett készíteniük, a témához ajánlott tanmenettel, óravázlatokkal és módszertani útmutatókkal kiegészítve.
 • Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
  Cél volt a pályázat megvalósítása során olyan digitális, az oktatásban használható tartalmak létrehozása és azok adatbázisban (egységes keretrendszerben) való megjelenítése, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanárok és a diákok maguk állíthassák össze a tanításban, illetve a tanulásban segítő szemléltető, kiegészítő tananyagrészeket.
 • A Nemzeti Alaptanterv követelményeihez illeszkedő, az interneten hozzáférhető digitális oktatási segédanyagok forgatókönyveinek elkészítése
  Pedagógusok, szakmai szervezetek pályázhattak digitális oktatási anyagok forgatókönyvötleteivel. A nyertes forgatókönyvek megvalósítását a Sulinet Programiroda végzi, esetleg külső cégek bevonásával.

Képzési programok

A fejlesztés fontos eleme a közoktatás teljes spektrumára kidolgozott képzési program.
Ennek keretében a tanárok készség- és tudatosságszintjének feltérképezése után, az ott körvonalazott IKT oktatás-módszertani alapelveken nyugvó konkrét informatikai és informatika alapú tanár-továbbképzési program tematikájának megvalósítása történik, valamint akkreditációs rendszerének kialakítása a modell-projekt indítása és lebonyolítása a következő célcsoportok szerint:

 • informatika szakos tanárok IKT-továbbképzése
 • nem informatika szakos tanárok, tanítók, óvodapedagógusok IKT-továbbképzése
 • tanulásban akadályozott, illetve részképességzavarral küzdő gyermekekkel foglalkozó fejlesztő és gyógypedagógusok IKT-továbbképzése
 • az alternatív oktatási keretben dolgozó pedagógusok IKT-továbbképzése

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten