Sulinet Digitális Tudásbázis Program - A keretrendszer rövid leírása
2004/03/30 11:58
782 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A következő oldalakon a Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer alapjául szolgáló keretrendszer rövid leírását olvashatja.

Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer - általános leírás

A rendszer egy elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelő eszköz, amely létrejöttétől fogva minőségileg új lehetőségeket biztosít multimédia tartalmak eléréséhez és felhasználásához az iskolai oktatásban. Lehetővé teszi eddig nem létező elektronikus oktatási anyagok elérését és felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve támogató eszközt biztosít a pedagógusok számára az információgyűjtő, -értékelő és problémamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire való felkészítéshez.

A tananyag-adatbázis - az elérhető tartalom

A rendszerben lévő tartalom kompletten, műveltségi területenként fedi le az egyes évfolyamok törzsanyagait. Az elkészült elektronikus tananyagokhoz tanmenetek, óravázlatok és tanári módszertani útmutatók készültek, illetve készülhetnek újak a jövőben. A létrehozott anyagok a NAT és a kerettantervek követelményeinek megfelelően képezik le a tanterveknek megfelelő törzsanyagokat a pedagógusok és a tanulók részére, amelyeket felhasználhatnak a mindennapi tanítás-tanulás folyamatában.

A rendszerben elérhető tartalmak alapvető fajtái a következők lehetnek:

  • Újrafelhasználható tananyagelemek, melyek a legkisebb, önállóan létező építőkockák, mindazokkal a kiegészítő információkkal, melyek alkalmassá teszik a felhasználásra, további feldolgozásra. Fajtája szerint lehet egy szövegrész, kép, hang, animáció, szimuláció, filmrészlet vagy feladat. Újrafelhasználható, mert több tananyag is hivatkozhat rá.
  • Tematikus tartalmi egységek, az építőkockákból (tananyagelemekből) összeállított tananyagokat reprezentálják, a legmagasabb szintű műveltégi terület, tantárgy, témakörtől a legkisebb foglalkozás- vagy témaegységekig. Ezekhez szorosan kapcsolódóan érhetők el a tanárok számára fontos módszertani ajánlások vagy a tananyag feldolgozására vonatkozó közvetlen információk.
  • Gyűjtemények, a lexikonszerű felhasználást támogató fogalom-, hang-, kép-, film- vagy feladattárak.

A pedagógusok a központilag létrehozott törzsanyagokon kívül a már meglévő és esetlegesen az általuk létrehozott új objektumokból saját tananyagegységeket is készíthetnek, amelyeket a rendszer megjelenítő felületén, vagy abból kinyerve más eszközökkel felhasználhatnak tanóráik megtartásánál.

A tartalomkezelő eszköz

A rendszer tervezésekor alapvető cél volt egy minden tekintetben korszerű oktatási tartalomkezelő eszköz létrehozása és a széles körben elterjedt gyakorlati felhasználás megvalósítása. Ennek érdekében pedagógusok, diákok, szakmai szervezetek, tartalomfejlesztők kaptak szerepet az előállítás folyamatában.

  • Központi tartalom tár - Az újrafelhasználható tananyagegységek tárolása egyetlen központi adatbázisban valósul meg. A nagy mennyiségű adat, állomány kezelését a sokrétű kategorizálás, az elemekhez és egységekhez rendelt technikai és tartalmi metainformációk segítik. A rendszerben történő navigációt támogatandó többszintű keresések érhetők el, lehetőség van a találati listák elmentésére, könyvjelzők elhelyezésére.
  • Széles felhasználói szerepkörök - A felhasználói, tartalomkezelői és adminisztrátori funkciók megvalósítása során létrejöttek a tananyagfejlesztésben részt vevő szerkesztői, szerzői, lektori, publikációs szerepkörök és ezek munkáját támogató munkafolyamatok. Létrejöttek a tartalmi, kollaborációs és kommunikációs adminisztratív funkciók és szerepkörök. Lehetőség van a tartalmak lejátszása, bejárása során tanári vagy tanulói nézetek megkülönböztetésére.
  • Rugalmas felhasználás és újrafelhasználás - A tananyagelemek elérhetőségével, azokkal rugalmasan kialakíthatók új tananyagegységek, vagy önállóan felhasználhatók. A tananyagszerkesztő eszköz alkalmazásával nemcsak saját tananyagok állíthatók elő, de kezdeményezni lehet azok közkinccsé tételét és lektorok általi minősítését is.
  • Változatos tevékenység- és munkaformák - A pedagógusok támogatást kaphatnak olyan oktatási tevékenységekhez, mint a gyűjteménykezelés, különböző médiumok feldolgozása, példamegoldás, mindezt különböző tanulásszervezési munkaformákon keresztül, mint például frontális osztálymunka, egyéni vagy páros munka, kooperatív csoportmunka, projektek szervezése. A csoportos munkaformákat kollaborációs és kommunikációs funkciók segítik.
  • Technikai megvalósítás - Felhasználás során a pedagógus vagy hallgató számára a tallózáshoz és lejátszáshoz való közvetlen hozzáféréshez mindössze Internet kapcsolat és Internet böngésző szükséges. Tananyagok fejlesztéséhez egy ingyenesen letölthető kiegészítő alkalmazás használható, mely képes on-line és off-line üzemmódban működni a felhasználói gépeken.

A tartalombeszállítóktól való függetlenség növelése érdekében és a tartalom hordozhatósága miatt mind a belső adattárolás, mind a publikálás nemzetközi szabványokhoz (SCORM, IMS, LOM, Dublin Core) igazodva történik.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten