Sulinet Digitális Tudásbázis Program - Tananyagelemek, tananyagegységek - általános összefoglaló
2004/03/30 08:00
1396 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Jelen dokumentum a Sulinet Digitális Tudásbázis felépítését tárgyalja, részletezi a tananyagelemekre és -egységekre vonatkozó információkat.

Általános

Jelen dokumentum a Sulinet Digitális Tudásbázis felépítését tárgyalja, részletezi a tananyagelemekre és -egységekre vonatkozó információkat. A teljes dokumentáció megtekinéséhez, illetve letöltéséhez kattintson ide (PDF).

I. Tananyagelem

Tananyagelemnek (Learning Object, RLO) nevezzük az egyes tantárgyak anyagában keletkező vagy ott megtalálható, elemi, újrafelhasználható tartalmakat. Ezek az egyes tantárgyak tananyagában megtalálható, önálló jelentéssel bíró, más összefüggésben, esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi elemek. (A fogalom definiálásakor nem vettük figyelembe más tudományterületek hasonló fogalmait.)

A tananyagelem fogalmának bevezetésére azért van szükség, hogy a tartalmak elemi egységei bármilyen más tantárgy, témakör, választható modul építőelemei lehessenek. Ezért fontos követelmény, hogy a tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkossanak, hogy más összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez bármilyen helyzetben. Az elkészítendő digitális tananyagot tehát nem összefüggő szöveg formájában képzeljük el, hanem elemi egységek szervezett halmazaként, amelyet tananyagegységnek nevezünk. (A tananyagegységek kifejtését lsd. a II. részben)

Egy tananyagelem nem hivatkozhat más tananyagelemre, tananyagegységre vagy más, a rendszerben található objektumra, mert különben sérül a tananyagelemek szabad felhasználhatósága.
Tananyagelem:

  • A legkisebb kereshető tartalom. Ezekből épülhetnek fel a tananyagegységek.
  • Technikai és tartalmi metaadatokkal rendelkezik, ezek köre bővíthető, módosítható.
  • A tananyagelemek kategóriái, típusai átfedés nélküli halmazok (konkrét definíciókat rendelünk a típusokhoz, valamint lehetőséget adunk a felhasználóknak arra, hogy jelezzék a szerintük rossz beosztást, amit időszakonként központilag módosítunk).
  • Az egyes tananyagelemhez sok tulajdonság adható meg, de nem mindegyiket kötelező megadni (pl. a képek méretaránya a térkép esetén fontos, de egyéb esetekben kihagyható).
  • A típus és az altípus tulajdonságok előre megadott értékeiből lehet választani.

II. Tananyagegység

Tananyagegységnek az összetartozó tananyagelemek rendezett halmazát nevezzük, pl.: tanórai anyag, tanítási egység, lecke (gyakorlati példa: a költő munkássága a tananyagegység, ebben az életrajza, egyes korszakai, a művei, ezek elemzései az egyes tananyagelemek).
A teljes tananyagban a szorosan összetartozó tananyagelemeket ilyen egységekbe kell foglalni. Ekkor az egység önmagában nem tartalmat hordoz, hanem a tananyagelemekből mint csomópontokból épített hierarchikus szerkezetet és bejárási útvonalat.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten