Sunflower: Atomok és ionok
Főző Attila László
2007/12/20 23:13
1913 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az atomok felépítése nem tartozik a legkönnyebb témák közé. A Sunflower Atomok és ionok egy, az SDT főoldalán elérhető program. Magyar nyelvű, ingyenes alkalmazás és feladatlapokat is kapunk hozzá. A szoftver interaktív táblán is kitűnően használható általános iskolások számára is.

A program kezelése

A Sulinet Digitális Tudásbázis kezdőoldalán olyan tananyagokat is találunk, melyek felépítése és működése kissé eltér a rendszerben található tartalmakétól. Ezek közé tartozik a Sunflower Learning által készített, magyarított, interaktív tananyag. Ennek része az Atomok és ionok nevű modul is.

Az Atomok és ionok használatához, illetve már magának a keretrendszernek az elindításához is elengedhetetlenül szükséges a Shockwave lejátszó, melyet a http://www.adobe.com/shockwave/download/ címről tölthetünk le. A telepítés után elindíthatjuk a programot a http://sdt.sulinet.hu/sunflower/SMS/start.htm címről. Az Atomok és ionok a nyolc kémiai modul közül az egyik, és az oldalsó panelen kattintva indítható el a menüje. A kezelés innen kezdve nem bonyolult.

Atomok

Amikor a diákok először találkoznak az atomokkal, akkor még az elektronokat kis pontocskák formájában ábrázoljuk és a Bohr-Sommerfeld-féle modell alapján magyarázzuk a szerkezetet. A programban egy csúszkán állíthatjuk be, hogy a kívánt atom vagy ion, hány protont, neutront és elektront tartalmazzon (a maximális érték 20). Ezzel a módszerrel egy adott elem bármelyik izotópját is ábrázolhatjuk animáció vagy ábra segítségével. A szerkezetben az elektronhéjakat körök jelölik, míg az elektronokat pontok.

Az animált megjelenítésben rögzíthetjük egy-egy héj elektronjait és így az elektronok egy része marad mozgásban. Fontos megjegyezni, hogy az atomok megjelenítése nagyon messze áll a kvantummechanikai atommodelltől, de jól használható a fogalmak bevezetésekor.

Kapcsolódó tananyag

A Sunflower fejlesztői atomokhoz, izotópokhoz és ionokhoz kapcsolódó segédanyagokat is készítettek. Animációs formában találjuk meg a Példák menüpont alatt a hidrogén izotópjait és néhány iont. Ezek a példák kis ablakokban jelennek meg és jól kombinálhatjuk őket a bemutatásnál.

Az előre gyártott példák mellett órai tevékenységeket is beépítettek a programba három témában. A tanulók a tevékenységeknél írásos segítséget, magyarázatot kapnak az izotópok, elektronszerkezet és az atomok, ionok témájában. A tevékenységek feladatai interaktívak, azaz segítségükkel a diákok a programot kezelve megismerkedhetnek a fogalmakkal, illetve átismételhetik azokat.

A tanárok az Atomok és ionok különböző fázisait, a kapcsolódó tananyagok ábráit feladatok, dolgozatkérdések illusztrálására is használhatják, hiszen ezek képként kivágva behelyezhetők egy szövegbe.

Az órai tevékenységek mellett néhány feladatlapot is találunk az Atomok és ionok tananyagban három nehézségi szinten. Ezek szintén a diákok egyéni, esetleg csoportos munkájára építenek és mélyítik el a kémia alapjaival kapcsolatos tudást. A feladatlapokban tesztkérdések is szerepelnek, miközben mindvégig rendelkezésre áll egy másik Sunflower tananyag, az interaktív periódusos rendszer is.

Animált folyamatok

A Sunflower Atomok és ionok kitűnően alkalmas a tanórai foglalkozások során a magyarázat kiegészítésére, a gyakoroltatásra és a tanulói munkára. Az elkészített szerkezetek nem menthetők, de animációként lejátszhatók. A cél a gyors és látványos, akár interaktív táblán is jól kezelhető segítség kémiaórán vagy tanulás közben. A program on-line módon használható és kiegészíthető olyan tartalmakkal, melyek már a számítógépre mentve offline alkalmazást is lehetővé tesznek.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten