Szárny és teher
Varga Szilvia
2010/08/27 11:53
2557 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A kötet metaforikus címe igen plasztikusan fejezi ki a középpontjában álló alapgondolatokat: az országot morálisan romba döntő korrupció olyan súly a társadalomban, melyen csak az oktatás megújítása segíthet, s nyithatna utat a felemelkedésre. A Bölcsek Tanácsa által megfogalmazott helyzetelemzés és ajánlattétel kimondja: eredményt csakis a rendszer teljes újjáépítése hozhat, a kulcs pedig a pedagógus személye.

Utolsó frissítés ideje: 2010. augusztus 27.
 
Javaslatok a nevelés és oktatás rendszerének újjáépítésére

Írásunkban csupán a nevelés-oktatás ügyével foglalkozunk. A kötet ezen része az iskolát, az oktatást, a pedagógusokat állítja középpontjába: az oktatás ügye a válságból való kilábalás egyik legfontosabb hosszú távú eszköze. Az oktatás megújításában valóban érintett és érdekelt a társadalom valamennyi tagja: az iskolába járó gyerekek és szüleik, az őket tanító pedagógusok és intézményvezetők. A tanulmánykötet épp ezért vitaindító ajánlássorozat, mely mindenkinek szól, valódi dialógusra és vitára hívja Olvasóit, legyen az bárki, és ez a párbeszédre invitálás kifejezi egyik legfontosabb gondolatát, hogy a pedagógusok, a tanulók, a szülők egyet akarása, azaz a társadalom konszenzusa nélkül az oktatás és nevelés ügye nem újítható meg.

A kötet felépítése

Háttérelemzés

A tanulmány ebben a részében az elmúlt évtizedek felgyorsult és sokszor értékdevalvációt előidéző társadalmi változásait tekinti át, különös tekintettel az oktatásra, az iskola világára, a gyerekekre és a pedagógusokra  gyakorolt hatását vizsgálja.
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások közül különösen nagy jelentőségű a pedagógus-pálya presztízsének mélyrepülése. Sok tényező együttes jelenléte vezetett idáig: a bérezés hiányosságai, a módszertani megújulás hiánya, a felsőoktatás tömegesedése és kontraszelekciója, a továbbképzések sok esetben nem megkérdőjelezhető szakmai színvonala. Napjainkra mind mennyiségileg, mind minőségileg válságba került a pedagógus utánpótlás.
Az iskola feladata, hogy kövesse a környezet változó elvárásait. Egy értékválságban szenvedő társadalomban egyre sürgetőbb feltétel lenne, hogy az iskola egy olyan sziget legyen, mely igenis megőrzi, biztosítja az értékeket, és szeretetteljes, pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket ad, azaz segítsen a kedvezőtlen társadalmi folyamatok megállításában, visszafordításában.

A nevelés és oktatás legfontosabb területeinek áttekintése és javaslattétel az újjáépítésre

A helyzetelemzés áttekintése után kötet sorra veszi azokat a területeket, ahol  változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az oktatás egész rendszere megújulhasson. Az egyes területek alapos és részletes leírása után az V. fejezetben minden területen konkrét javaslatokat fogalmaznak meg a szerzők. Részmegoldások helyett tehát az egész oktatási rendszer teljes átalakítását tartják célravezetőnek ahhoz, hogy mérhető társadalmi változásokat idézzen elő az oktatás megújítása. A fejezetcímek igen kifejezők, jól mutatják a fejlesztendő területeket:

 • Az iskola értékformáló közössége
 • Az oktatás sikerének kulcsa a megbecsült, motivált, kiváló pedagógus
 • Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok helyett, sikerek a kudarcok helyett
 • A kisgyermekkori nevelés
 • Olvasás, nemzettudat és nyelvtanulás
 • Matematika, természettudományok, informatika
 • A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája
 • Művészeti nevelés, a magyar oktatásügy kiemelt hagyománya és értéke
 • Egészséges életmód
 • A szakképzés helyzete
 • Felnőttképzés. Élethosszig tartó tanulás
 • A kollégiumok helyzete
 • A felsőoktatás helyzete
 • A tanulói és iskolai teljesítmény mérése a közoktatásban
 • Az oktatás finanszírozása, intézményi szerkezete, irányítása és fejlesztése
 • A határon túli magyarság oktatásának segítése

A siker kulcsa: a megbecsült, kiváló, motivált pedagógus

A felsorolásból is látszik: sok sebtől vérzik az oktatás ügye, s a problémákat lehetetlen elválasztani egymástól. Mégis talán érdemes kiragadni a pedagógus személyét.
Az iskolai értékrend javulása nem várható el a pedagógusok társadalmi megbecsülésének és tekintélyének felemelkedése nélkül. A legsikeresebb oktatási rendszerekben a pedagógusok ez egyetemre kerülők legjobb felső egyharmadából kerülnek ki, ehhez szükséges a pálya vonzerejének növelése, erőteljes és célzott szelekció a bekerülésre, valamint nem utolsósorban segítő tartalmak megerősítése mind az alapképzésben, mind a továbbképzésben. A legjobbnak tartott rendszerekben a pedagógus-jelöltek a felsőoktatáson belül egy irigyelt elitcsoport tagjai, ahová csak a legjobbak kerülhetnek be!
A szerzők szerint húszéves távlatban elérhető cél lehet, hogy a magyar iskolákban csakis kiváló, képzett és motivált tanárok tanítsanak.

Értékek a hátrányok helyett, sikerek a kudarcok helyett

A magyar oktatási rendszer igen sok elemében kudarcközpontúvá vált. Egy jól működő oktatási rendszerben nem azt hangsúlyozzák, hogy miben sikertelen egy gyerek, hanem azt, amiben sikeres, jó, amiért szerethető, amiben egyedi és különleges. Az iskola egy egész életre meghatározhatja egy gyerek pozitív vagy negatív én-képét. Egy jól működő iskola minden gyerek számára bebizonyítja, hogy a közösségben számítanak rá, hogy hordoz a közösség számára egyedi, hasznos értékeket, hiszen csakis így tud majd az iskolából kikerülve a társadalomban is hasznos állampolgárként létezni.
Olyan fordulat kell tehát a pedagógiai szemléletben, ami a hátrányok helyett az értékekre kell tenni a hangsúlyt.

Konklúzió

Természetesen minden terület egyaránt fontos problémát takar, a felsorolás nem fontossági sorrendet tükröz. Az elérendő célok megfogalmazása világos, megvalósítható feladatokra épül, melyek a szerzők szerint garantálják az oktatás teljes megújulását, ezzel valóságos kitörési esélyt, teremtve Magyarország számára. Az EU-s  támogatások eddig megfogalmazott alapvető célkitűzései helyeselhetőek, de – felelősségteljes szakmai egyeztetéseket és véleményformálást követően - széleskörű szakmai konszenzus kialakítása szükséges annak érdekében, hogy a továbbiakban rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása az eddigieknél nagyobb fejlesztési potenciált jelenthessen.
Ebből is következik, hogy a kötet mindenkinek és mindenkihez szól, s az oktatás „szárnyalását” valóban az egész társadalom ügyeként, az egész társadalom bevonásával és konszenzusával képzeli el.

A teljes dokumentum letölthető innen.

A szakmai háttéranyagok letölthetők innen.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten