Száztíz éve született Szabó Pál író
Simon Tamás
2003/04/14 09:56
2754 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Száztíz éve, 1893. április 5-én született Biharugrán Szabó Pál, Kossuth díjas író, szerkesztő. Életéről így vallott: "Születtem, 1893. április 5-én, Bihar megyében, Biharugrán, az Alsósoron, amely csak egy sor házból álló utca...".

Három lánytestvére volt, szülei "amolyan faluszéli, házas, kevéske földdel bíró szegény emberek voltak". Hat elemit végzett, mindvégig osztály elsőként, de már gyermekkorában szünidőben "libász" volt a legelőn, majd napszámosként dolgozott az uraságnál. Tizenhét évesen egy kőművesnél inas, majd felszabadult inas lett. Sokat dolgoztak a környéken, majd Várad környékén vasútépítésnél. Ebben az időben maga művelte magát kezdetben ötletszerű, később igen rendszeres olvasással. "...mi olyan kőművesek voltunk, hogy verseket szavaltunk munka közben az álláson" írta magáról önéletrajzában.

1915-ben katonának vitték, főként az orosz és az olasz fronton harcolt. Az első világháború idején katonaként egy ideig Nagyváradon élt, ahol abban az időben a magyar irodalom egyik fő központja volt. A Tanácsköztársaság alatt falujában részt vett a forradalmi megmozdulásokban, ezért a bukás után két évi helyi internálást kapott. 1922-ben megnősült, egy juhászszámadó lányát, Kiss Etelkát vette el. 1927-ben kezdett el írni, apró kis írásai a Körösvidék című lapban jelentek meg.

Az 1930-ban Emberek címmel megjelent első regényét, a Nyugatban Móricz Zsigmond így üdvözölte:

"Ady Endre: Vér és Arany. Azóta nem volt bennem ilyen izzó és olvadt láz, öröm és meghatottság irodalmi jelenség előtt, mint ma, hogy elolvastam egy új ember új könyvét. Szabó Pál: Emberek. Ennek az embernek az egész világegyetemből egyetlen hold földje van. Ezen a talpalatnyi földön úgy meg tudta vetni a lábát, hogy az egész falu az övé. ...előttem ez a könyv a mai magyar irodalom legnagyobb ígérete: itt megszólalt előttem a néma és könyvet írt a magyar analfabétizmus valami isteni csoda által."

Szabó Pál életművében súlyos kudarcok, de emlékezetesen szép alkotások is találhatók. Talán fölösleges emlegetni az Új föld két kötetét, amely a szocialista realizmus sztálini szabályai szerint - a padlássöprések idején - a politikai vezetés igényei szerint, idealizálva ábrázolta a falu életét.

1941-43-ban íródott regénytrilógiája - Lakodalom, Keresztelő, Bölcső - Talpalatnyi föld címmel jelent meg, amelyből 1948-ban nagy sikert aratott film készült Bán Frigyes rendezésében. Sematikus írásainak alakjaival szemben a Talpalatnyi föld emberei még most is élnek, s korántsem csak Bán Frigyes filmjének, Szirtes Ádám nagyszerű Góz Jóskájának köszönhetően.

1935-ben Sinka Istvánnal és Barsi Dénessel megalapította a Kelet Népét, és 1939-ig szerkesztette. 1938-1944 között szerkesztette a Szabad Szót. 1939-44-ig a Nemzeti Parasztpárt elnöke volt, vezető szerepet vállalt a népi írók mozgalmában. 1945-től országgyűlési képviselő, a Paraszt Újság megszűnése után 1955-ig a Szabad Föld főszerkesztője volt. 1954-től 1956-ig a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és 1954 és 1959 között az Elnöki Tanács tagja. Az írást szolgálatnak fogta fel, a közéleti funkciókat is ezért vállalta. Eszménye a móriczi realista hagyomány, de ösztönös írói alkata a mesemondás naivabb formája, a lírai próza felé vonzotta. Az idill és az anekdota írásaiban költői többlet, humora elpusztíthatatlan létezésélményéről tanúskodott.

Nyugtalan élet című önéletrajza öt kötetben látott napvilágot: Gyermekkor (1954), Legények vagyunk (1955), Nehéz idők (1955), Az írás jegyében (1958), Minden kör bezárul (1968). Életútösszegző az 1956 utáni "török időben" játszódó történelmi regénye az Ahogy lehet (1962), s világképösszegző testamentuma a Szülőföldem, Biharország (1968) című lírai vallomás. 1949-ben Baumgarten-, 1950-ben József Attila-, 1951-ben és 1954-ben Kossuth-díjat kapott.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten