Személyiségfejlesztő óvodásoknak
2012/06/08 08:00
2951 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A TIT Kossuth Klub Egyesület több mint 10 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv – TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR című pályázati kiírásának keretében. A támogatásból személyiségfejlesztő programokat szerveztek óvodásoknak és iskolásoknak három budapesti és egy dunántúli intézményben, Füzesné Illés Zsuzsanna pszichológus és a K. V. Társulat közreműködésével. A programok 2011 szeptembere és 2012 júniusa között kerültek megvalósításra.

Az óvodások képzeletét, verbális, társas készségeit fejlesztette a Varázsjáték elnevezésű, Gőbel Orsolya Szocioemocionális Pedagógiai Terápia módszerén alapuló program. Az óvónők visszajelzéseiből kitűnt, hogy a gyerekek empatikusabbak, türelmesebbek egymással, könnyedebben fejezik ki magukat, nemcsak a játékok során, de más témakörökben is. Ez pozitív irányú elmozdulás az év elejéhez képest, és különösen jót tett az iskolába készülő gyerekeknek. 

A K. V. Társulat a nagyalásonyi Közös Fenntartású Kinizsi Pál Általános Iskola kisdiákjainak két alkalommal adta elő Kitin Klán c. meseelőadását, ami a környezettudatos magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet játékos formában. Nagyalásony hátrányos helyzetű térség és az iskola tanulói között rengeteg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Rendkívüli lelkesedéssel fogadták ezt a  házhoz jövő  színházi előadást, ritkán van részük ilyen jellegű élményekben. A pedagógusok visszajelzései alapján az előadás kiegészítette és gazdagította az iskolai pedagógiai programot.

Kiemelték, hogy a darab nyelvezetének eredetisége nagyban hozzájárult a tanulók szókincs- és anyanyelvi kompetencia-fejlesztéséhez. A drámafoglalkozások keretén belül újra fókuszba kerültek az előadásban is érintett témák. A tanévben a diákokkal eltöltött foglalkozások alatt észrevehetően nőtt a gyerekek önbizalma, kifejezőképessége. A csoportos játékok, amelyek az egymásra figyelésen alapulnak, a kapcsolatteremtést és a konfliktuskezelést segítve a csapatmunkára való képességüket növelte. A nagyalásonyi óvodában zenefoglalkozásokat tartottak. A tapasztalatok szerint a zenefoglalkozás hatékonyan segíti a kompetenciafejlesztést.  

A K. V. Társulat középiskolások számára írt előadása és az ezekhez kapcsolódó foglalkozások a serdülők tipikus iskolai, illetve szüleikkel, kortársaikkal kapcsolatos problémáit igyekezett feldolgozni. A drámaórák fejlesztették és inspirálták a gyerekek lényegkiemelési és értelmezési képességét, továbbá segítettek a diákok önkifejezésének erősítésében. A társulat színházi nevelési programjába két középiskolát, a Zöld Kakas Mentálhigiénés Líceumot és a Vörösmarty Gimnáziumot vonta be. A pályázattal és a programok szakmai megvalósítóinak bevonásával a Kossuth Klubnak lehetősége nyílt arra, hogy bővítse ifjúsági és tehetséggondozási programjainak kínálatát és a jövőben új típusú ifjúsági kompetenciafejlesztési kurzusokat alakíthasson ki.  Forrás MTI-OS

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten