Személyre szabott tanulás és egyetemes tervezés: a tökéletes párosítás
2019/02/18 17:25
4400 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Kathleen McClaskey Personalization and UDL: A Perfect Match c. cikke alapján.

A pedagógusok az egyetemes tervezés alapelveit jól tudják hasznosítani a személyre szabott tanulásban és tanításban, a tanulói önállóság támogatásában.

Mit ígérhetünk a diákjainknak, amikor belépnek az iskola ajtaján nap mint nap?  Arra törekszünk, hogy minden fiatal független és önszabályozásra képes tanuló legyen, hogy helyt tudjon állni, és döntéseket tudjon hozni az egyetemen, a munkahelyen, az életben. Így minden gyermeknek meg kell ígérjük, hogy önálló tanulóvá válhat. Hogyan tudunk eleget tenni az ígéretünknek? szszt

A válasz: személyre szabott tanulás

A személyre szabott tanulás nagyszerű lehetőséget kínál a diákoknak, hogy kezükbe vegyék a kezdeményezést, és új készségekre tegyenek szert, amelyekkel saját érdeküknek megfelelően alakíthatják a tanulmányaikat. Van némi félreértés azonban akörül, hogy mit is jelent a személyre szabott tanulás és tanítás.

Kathleen McClaskey és Barbara Bray egy összefoglaló táblázatban írták le a különbségeket a személyre szabott tanulás, a differenciálás és az egyénre szabott tanítás között. Összegezve, a leglényegesebb különbség abban áll, hogy a személyre szabott tanulás tanulóközpontú, míg a differenciálás és az egyénre szabott tanítás tanárközpontú. A személyre szabott tanulás során a tanuló aktívan részt vesz a tanulásának a megtervezésében, és bizonyítja, hogy elsajátította a tananyagot, mindamellett készségei is fejlődnek. A differenciálás és az egyénre szabott tanítás során a tanár megtervezi a tanulási folyamatot, majd nyomon követi azt. A személyre szabott tanulás egyértelmű előnye, hogy a tanulót is bevonja a célok kitűzésébe, a tanulási folyamat nyomon követésébe, a saját tanulásának értékelésébe és támogatásába.

Egyetemes tervezés a személyre szabott tanulásért

Ahhoz, hogy a tanulók nagyobb felelősséget vállaljanak a saját tanulásukért, meg kell érteniük, hogy hogyan tanulnak, így tudják fejleszteni készségeiket. Egy jó módja annak, hogy elérjük ezt a célt, az egyetemes tervezés, aminek komoly kutatási háttere van, és a fogalmi rendszert az Egyesült Államok minden államra vonatkozó, szövetségi oktatási törvénye (Every Student Succeeds Act) is alkalmazza.

Közel 1000 tudományos cikk alapján határozták meg azokat az alapelveket, amelyek a leghatékonyabb módszerek hátterében állnak (bővebb információ itt). Az egyetemes tervezés három alapelve, hogy többféle módon legyen lehetséges:

 1. az információkhoz való hozzáférés,
 2. a tanulási folyamatban való részvétel,
 3. a cselekvés és önkifejezés.

Hozzáférés, részvétel és önkifejezés

Hogy a gyakorlati alkalmazást megkönnyítse, Kathleen McClaskey és Barbara Bray a kutatási eredményeket leegyszerűsítve három egyszerű fogalomban határozta meg az egyetemes tervezés fókuszpontjait: hozzáférés, részvétel, önkifejezés. Ez a három kifejezés egy könnyen érthető fogalomrendszert alkot, ami jól használható személyre szabott tanulási környezetben. A tanulók használhatják ezeket az egyszerű kifejezéseket, ha a tanulásukról gondolkodnak, vagy ha a tanáraikkal, diáktársaikkal vagy a szüleikkel beszélgetnek a tanulásról. A tanárok számára az egyetemes tervezés fókuszpontjai megkönnyítik a tanulók legnagyobb része számára megfelelő módszereket és segédanyagokat beépítő tanórák tervezését. Nézzük meg közelebbről, hogy a tanárok és tanulók hogyan is használhatják az egyetemes tervezést a személyre szabott tanulás során.

A tanuló szemszögéből

A tanulói profil

Minden tanuló rendelkezik erősségekkel és küzd kihívásokkal is az információfelvétel, a különböző tanulási tevékenységek és az önkifejezés terén. Ha a tanulók kialakítják a tanulási profiljukat, akkor szembesülhetnek vele, hogyan tanulnak. A tanulói profil magába foglalja az érdeklődési körüket, azokat a területeket, amelyeken tehetségesnek érzik magukat, és jövőbeli terveiket, céljaikat, törekvéseiket is. Az első táblázat egy 7. osztályos tanuló, Sam tanulói profilja. (A tanulói profilok másképp néznek ki egy általános iskolás, egy középiskolás, vagy éppen egy egyetemista esetében. Attól függően, hogy milyen iskolában alkalmazzák, adaptálni szükséges.)

1. táblázat. Tanulói profil (7. osztályos példa)

ErősségekKihívásokPreferenciák és szükségletek
Hozzáférés
 1. Jó olvasó vagyok.
 2. Nagy szókinccsel rendelkezem.
 1. Néha nehezemre esik elképzelni, amit olvasok vagy amit hallok.
 2. Gondot okoz nekem képernyőről olvasni.
 1. Szívesebben olvasok papíralapon, mint képernyőről.
 2. Amikor olvasok, csöndre van szükségem magam körül.
Részvétel
 1. Jó vagyok az információszervezésben és az időbeosztásban.
 2. Szeretek kutatni, mélyebben vizsgálni kérdéseket.
 1. Nem mindig értem, amit mások mondanak nekem.
 2. Nem tudok figyelni, ha egyszerre több ember beszél.
 1. Szívesebben dolgozok párban, mint csoportban.
 2. Csöndre van szükségem, hogy koncentrálni tudjak.
Önkifejezés
 1. Szeretek történeteket írni és rajzokat készíteni hozzá.
 2. Tudok reflektálni a saját tanulásomra és követni előrehaladásomat a projektekben.
 1. Nem szeretek beszélni vagy prezentálni az egész csoport előtt.
 2. Nehezemre esik technológiát használni prezentáláshoz.
 3. Néha dadogok.
 1. Jobban szeretem leírni az ötleteimet, mint előadni.
 2. Ha elő kell adnom, szükségem van az előadásom leiratára.
Jellemző tulajdonságaimfüggetlen, csendes, vicces, szerény, reflektív, tudok koncentrálni, bízom magamban
Érdeklődési köröm, tehetségem és céljaimÉrdekel a 2. világháború története, a földrajz. Minden nap olvasok. Jó vagyok a szervezésben, írásban, baseballban. Képregényeket rajzolok. Író, képregényíró vagy könyvtáros szeretnék lenni.

A tanulói profil elkészítéséhez kérjük meg a tanulókat, hogy soroljanak fel három erősséget, és három kihívást, amivel szembe kell nézniük, és határozzák meg a személyes preferenciáikat és szükségleteiket a következő szempontok szerint: hozzáférés az információkhoz, részvétel a tanulási tevékenységekben és önkifejezés. Később találjunk időt arra, hogy egyesével megbeszéljük a tanulókkal a tanulási profiljukat.  Ez az első lépés, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki, mivel azt fejezi ki, hogy tanárként törődünk a tanulóinkkal.

A profilkészítés alatt Sam megtanult magáról mint tanulóról néhány dolgot, mint például hogy gyakran inkább párban szeret dolgozni, és csendre és nyugalomra van szüksége, amikor olvas vagy egy projekten dolgozik. Az egyetemes tervezés fókuszpontjait alkalmazva, Sam tudja jellemezni magát tanulóként: el tudja mondani, hogy az információkhoz való hozzáférés, a tananyagtartalommal való tevékenykedés és a tudás bemutatása kapcsán milyen erősségei, gyengeségei, preferenciái és szükségletei vannak.

Személyes tanulási eszköztár

A tanulói profilból nyert információkra támaszkodva Sam és a tanára személyes tanulási eszköztárat állít össze, hogy kiaknázzák Sam erősségeit és támogassák a számára kihívást jelentő feladatokban. Együttesen eszközöket, applikációkat, egyéb forrásokat, elsajátítandó készségeket és stratégiákat kutatnak fel, amelyek támogatni tudják a tanulását.

Ha ránézünk az erősségeire és a kihívásaira, látni fogjuk, hogy Sam a kihívásokra koncentrál a célkitűzéseiben. Olyan készségekre szeretne szert tenni, amelyekkel ötleteit és tudását multimédia-eszközökkel tudja kifejezni.  Célja, hogy megtanulja, hogyan fejlesztheti előadásait az iMovie-ban, így illusztrálhatja és narrálhatja prezentációit, mielőtt bemutatja az egész osztály előtt. A következő pár hetet ennek szenteli, miközben igyekszik megfelelni az évfolyamával kapcsolatosan támasztott szövegértési és szövegalkotási elvárásoknak. A 2. táblázat Sam tanulói profilját mutatja be, a személyes tanulási eszköztárával kiegészítve (az utolsó oszlopban).

2. táblázat. Személyes tanulási eszköztár

Tanulói profilSzemélyes tanulási eszköztár
ErősségekKihívásokPreferenciák és szükségletekEszközök, appok, anyagok, tanulási stratégiák/
készségek
ÖnkifejezésSzeretek történeteket írni és rajzokat készíteni hozzá. Tudok reflektálni a saját tanulásomra és követni előrehaladásomat a projektekben.Nem szeretek beszélni vagy prezentálni az egész csoport előtt. Nehezemre esik technológiát használni prezentáláshoz. Néha dadogok.Jobban szeretem leírni az ötleteimet, mint előadni. Ha elő kell adnom, szükségem van az előadásom leiratára.Szeretném megtanulni, hogyan használjak olyan eszközöket, mint az iMovie, hogy illusztrálhassam és narrálhassam a prezentációimat.

Személyes tanulási terv

Miután Sam azonosítja, hogy mi a célja az önkifejezés terén, személyes tanulási tervet készít a tanárával, hogy azonosítsák a szükséges lépéseket és ütemezzék ezeket. (Például, be kell tervezni időt, amikor egy osztálytársa segít neki megtanulni, hogyan kell iMovie segítségével dolgozni.) Azt is eltervezi, hogyan fogja bemutatni, hogy elérte a célját —  iMovie prezentációt fog készíteni, ami bizonyítja tervezési és szervezési készségeit. Ha elérte a célját, Sam reflektálni fog a teljesítményére, és a digitális portfoliójában el fogja helyezni ennek bizonyítékát.

Amellett, hogy az önkifejezés terén kitűzött céljaira összpontosít, olyan célokat is kitűz személyes tanulási tervében, amelyekkel a középiskola utáni életére készülhet fel. Főiskolát szeretne végezni, és hogy megtudja, mit jelent könyvtárosnak lenni, egy helyi könyvtárost kér meg, hogy legyen a mentora, aki segít neki eldönteni, hogy ez az a karrier-e, amit tényleg szeretne. Sam önkéntes munkát is vállal: általános iskolások olvasóvá nevelésében szeretne részt venni. Miközben célokat tűz ki, megtervezi a tevékenységeit, majd eléri a céljait, Sam önálló tanulóvá válik és felkészül a jövőre.

A tanár szemszögéből

Tanulási környezet

Ha a tanulókkal a készségeikről és az érdeklődési körükről beszélgetünk, azzal partneri viszonyt alakíthatunk ki, ami bizalmat és tiszteletet eredményez, ezek pedig egy jó tanulóközösség sarokpillérei. Ezáltal egy olyan személyre szabott tanulási környezetet alakíthatunk ki, ahol minden tanulónak van hangja és választása.

A tanulók szükségleteinek és preferenciáinak megértése a hozzáférés, a részvétel és az önkifejezés szempontjából hozzásegít minket ahhoz, hogy jobban rendezzük be az osztálytermet, illetve a tanulási tereket az iskolában. Például szükséges olyan csendes sarok kialakítása, ahol azok a tanulók lehetnek, akik a csendet kedvelik. Egy másik “zónában” lehetnek asztalok, ahol a csoportok együtt tudnak működni. A tanulókat is be lehet vonni ezeknek a tanulási tereknek a tervezésébe, kialakításába.

Óratervezés

Amikor eszközöket és anyagokat kell választanunk a tanórára, támaszkodhatunk a tanulói profilokra. Tanulmányozzuk a tanulói profilokat, és válasszunk ki négy tanulót, akik az osztályba járó tanulók két végletét testesítik meg. A tanulóink körébe tartozhatnak egyrészt olyanok, akik kognitív vagy tanulási nehézségekkel küzdenek, másrészt olyanok, akik önszabályozásra képes tanulók. Erre a négy tanulóra gondolva jobb óravázlatokat készíthetünk az egész osztály számára.

Vegyük egy akármilyen óratervünket, és használjuk az egyetemes tervezés elveit az óratervünk vizsgálatához:

 1. Sorold fel azokat az oktatási módszereket, munkaformákat és tanulói anyagokat, valamint értékelési formákat és eszközöket, amiket használsz.
 2. Ezután rendeld hozzájuk, hogy a tanulóknak pontosan mit kell tennie.
 3. Vizsgáld meg és írd le, hogy a kiválasztott 4 tanulónak milyen nehézségei lehetnek ezzel. 
 4. Gyűjts lehetséges megoldási módokat a felmerülő nehézségekre (eszközök, applikációk és források) vagy olyan stratégiákat, amelyeket használhatsz az egész osztállyal vagy néhány tanulóval, hogy segítsd őket az információkhoz való hozzáférésben, a tevékenységekben való részvétel, valamint az önkifejezés során.

A tanulói profilokra támaszkodva, egy sor olyan stratégiát találsz, amelyek támogatják a tanulók tanulásának megtervezését.

Az önállóság ígérete

Az osztályteremben minden bizonnyal izgalom lesz úrrá, ahogy a diákok proaktívabbá válnak tanulásuk során, és megosztják egymással, hogyan tanulnak és új készségek fejlesztését tűzik ki célul maguk elé. Elkötelezettebbek lesznek a tanulás iránt, hiszen számukra megfelelőbb tartalmakhoz férnek hozzá, kapcsolatot létesítenek előzetes tudásukkal, és előrehaladásukról beszélhetnek az osztálytársakkal és felnőttekkel az osztálytermen belül és azon kívül is. Új módon fognak tudni beszélni a tanulásukról és bemutatni a megszerzett készségeket.  A saját tanulásuk szakértői lesznek.

Ha a tanulók megtapasztalják az önállóságot, akkor képesek lesznek megvalósítani reményeiket és álmaikat, és megalapozottan fognak tudni dönteni a továbbtanulásról, pályaválasztásról és más kérdésekről is.  Szeretnénk minden gyermeket felkészíteni arra, hogy képes legyen tanulni, felejteni és újratanulni egy olyan világban, ahol a jövő munkahelyeit elképzelni sem tudjuk. Ne feledjük, hogy a tanulói önállóság lehetővé teszi az elköteleződést, a kockázatvállalást, és a kitartást kudarc vagy visszaesés esetén is. Az univerzális tervezés és személyre szabott tanulás lehet a kulcsa annak, hogy minden tanuló számára teljesítsük ígéretünket, hogy önálló tanulóvá válhassanak.

Kathleen McClaskey a Personalize Learning, LLC vezérigazgatója és Barbara Bray mellett társszerzője a How to Personalize Learning: A Practical Guide for Getting Started and Going Deeper (Corwin, 2016) és a Make Learning Personal: The What, Who, WOW, Where and Why (Corwin, 2014) c. könyveknek. Twitter-en is követhető.

dr. Tóth-Mózer Szilvia

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten