Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola
2004/05/23 17:41
4674 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az iskolatípusok számát, a tanulói létszámot és az oktatott szakmák számát tekintve Miskolc és az Észak-kelet magyarországi régió legnagyobb intézménye a regionális beiskolázási körzettel rendelkező Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola.

A 130 éve alapított intézmény egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. Az iskola 45(!) féle szakma képzését biztosítja. A szakközépiskolai és szakiskolai osztályok 9. évfolyamára jelentkező tanulók számára írásbeli felvételi vizsgát nem tartanak. Ebből adódóan az ide jelentkező 8. osztályos diákoktól nem kérnek a felvételi eljárást megelőző központi írásbelin való résztvételt. A felvételi eljárás rendje iskolatípusonként (szakközépiskola, szakiskola, 10. évfolyam, illetve érettségi utáni szakképzés) eltérő. A szakközépiskolai oktatásban az érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó képzésen kívül a 9. évfolyamtól a szakmacsoportnak megfelelő szakmai orientációs ismereteket tanítanak, a 11. évfolyamtól kezdődően pedig elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó képzés is folyik.

Minden szakközépiskolai osztályban angol és német idegen nyelv oktatás folyik csoportbontásban. A felvétel elbírálása az általános iskolából hozott és az elbeszélgetésen szerzett pontok összege alapján képzett rangsor szerint történik. A hozott pontokat az általános iskola 5., 6., 7. évfolyamainak évvégi és a 8. évfolyam félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak osztályzatainak összege adja (max. 100 pont). A felvételi elbeszélgetésen szerzett pontokat egy ismeretszerző és alkalmazó képességeket mérő szóbeli felelet alapján állapítják meg (max. 80 pont). Kiemelten értékelik a helyesírás, az olvasás és szövegértés, a számolás és a logikus gondolkodás szintjeit. A fentieken túlmenően a művészeti orientációs osztályokba jelentkező diákok számára (színpadi tánc, néptánc, alkalmazott fotográfus, dekoratőr-kirakatrendező, divat- és stílustervező) a szakmai alkalmassági vizsgákat is szerveznek az iskolában. Az intenzív nyelvi előkészítő osztály beiskolázása 5 tanévre szól, ekkor tesznek a diákok érettségi vizsgát. A fodrász tanműhely

Az érettségit követően a fogtechnikus és a kozmetikus szakma közül választhatnak, amely a fogtechnikus esetében további 3 év, a kozmetikus esetében további 2 tanév oktatását jelenti. Ezen tanulók a 9. évfolyamra meghatározott óraszám 40%-ában intenzív nyelvi képzésben vesznek részt ( angol vagy német nyelvből csoportbontásban) . A fel nem használt időkeret 25%-át informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó időkeretet pedig képesség fejlesztésre fordítják. Ez a képzés lehetővé teszi, hogy a diákok a 10-13. évfolyamon emelt szintű oktatás keretében felkészülhessenek az adott nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére, amely a középfokú nyelvvizsgát váltja ki. A szakiskolai részen kevésbé elmélet igényes szakmákra történő felkészítés folyik. A 9., 10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó képzés kiegészül az elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientációval, továbbá szakmai előkészítő ismeretek oktatásával. Az oktatott idegen nyelv minden osztályban angol vagy német csoportbontásban.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten