Színszimbolika - Fekete
Kormos Edit
2007/10/23 20:34
1591 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Fehér, fekete - születés és gyász, menyasszony és vőlegény, nappal és éjszaka, tisztaság és szenny, angyalszárny és pokoli sötétség. A népi kultúrában nemcsak e két színhez, de a szivárványos paletta minden színéhez kötődik valamilyen jelentés.

Fekete - az éjszaka színe. Az éjszakáé, mely szerelmeket, titkolt szenvedélyeket hoz felszínre, vagy éppen bűnöket fed el. Az éjszakában megváltoznak a tárgyak, az arcok, a táj kontúrjai, s megindul Tóth Árpád szavaival a "tárgyak éji lélekvándorlása". Az éji takaró feketéje egyszerre lehet a boldog beteljesülés és az atavisztikus szorongás, félelmek kulisszája.A fekete mindenek előtt a fehér ellenpárja, s mint ilyen a fény, tisztaság, a kinti világ, a nappal színének ellentéte. A feketében ott a sötétség, szenny, a belső, tudattalan világ, a mélység és az éjszaka. S miként a fény az erkölcsi tisztaság és a jóság színe, úgy a fekete a bűn, a gonoszság szimbóluma is egyben. A Bibliában a sötétségből születik a fény, mikor az első napon az Úr elválasztja a nappalt az éjszakától. Az alkímiában a fekete az anyag színe, az alaktalan szubsztanciáé, mely az alkimisták munkájának kezdetén a kiindulási pontot jelöli. A fekete nemcsak az alkímiában vált a kezdet szimbólumává, de a sötétség "színeként" a világ kezdetét jelentő őskáoszt, s az élet nyitányát, az anyaméh sötétjét is jelképezheti egyben. Az anyaméh életadó üregét egyes népek hasonlóan sötét üregekkel pl. barlanggal, a föld fekete mélyével, kúttal is szimbolizálják. A születés is a sötétből indul tehát és a világra, fényre jövetelben teljesedik ki: a feketéből tart a fehér felé.A fekete színről elsőként mégsem a kezdet, mint inkább a vég szokott eszünkbe jutni. Kultúránkban a fekete a gyász színe. A halálhoz fűződő képzeteink is természetesen befolyásolják, hogy milyen szimbolikát kapcsolunk hozzá. Egyes kultúrákban pl. Indiában a halál az újjászületés kapuja, így nem csoda, hogy itt a gyász színe is a fehér. A Földanya ősi kultuszában a méh sötét üregéből világra jövő lényt végül a föld sötét mélye fogadja majd magába. "Porból vétettél, porrá leszel." A fekete szín a mélység színe is egyben. A tenger fénytelen, titkokat rejtő mélysége gyakran használt metafora a pszichológiában a tudat és tudattalan régiók illusztrálására. A tudatalatti ismeretlen világából, akárcsak a tenger feneketlen mélységéből merülnek fel megérzéseink, álmaink és ösztöneink. A tudat racionális fényének megvilágító ereje nélkül a sötétségből felmerülő irracionális, logikánkkal értelmezhetetlen képzetek ősinek, félelmetesnek tűnhetnek. Freud óta tudjuk, hogy tudatunk előszeretettel szorítja őket vissza a tudattalan mélységekbe, s az elfojtások szorongásokban, betegségekben, tévképzetekben öltenek testet. Az ismeretlen mélység, a tudatunkkal befolyásolhatatlan sötét világ félelemmel tölt el bennünket, szorongásokat okoz bennünk, ahogy az éjszaka árnyai, sejtései riasztják a gyerekeket. A mesék sűrű sötét erdejében eltévedő hősök is, mintha a tudattalan mélyét, annak sötét, szörnyekkel teli labirintusát járnák be.A sötétségben lakozó félelmeink démonokban, borzongató szörnyekben ölthetnek testet. Az éjszaka az otthona a vérszívó vámpíroknak, élőket rémisztgető holt lelkeknek, a kísérteteknek is. János vitéz is szerelme után kutatva megjárja a Sötétség országát, ahol a gonosz boszorkák és maga az ördög tanyáznak. A görögök hite szerint az alvilágban, a bolyongó lelkek otthonában is örök sötétség, homály uralkodik. A fekete a gonoszság, a bűn, a romlottság színe is egyben. A mesék gonoszai is rendszerint feketébe öltöznek, sötét köpenybe burkolóznak. Hajuk és szemük is általában hollófekete. A gonosz boszorkány s kísérője, a macska és a kakas is mind feketék. Edgar Allen Poe Sir Gordon Pymről szóló regényében is hősünk egy olyan világba jut, ahol minden fekete. Babits Mihály Fekete ország című műve is ez alapján készült el. A versben a fekete tovább árnyalódik, s végül a mindenben ott lakozó gonosz szimbólumává emelkedik. A fekete sátáni szín.A fekete a bűn színe. Az éjszaka jótékony takarásában követik el a bűneiket a krimik hősei, a sötétség fedi el, vagy fedi fel a bűnöst. Az éjszakába burkolózó bűn azonban többnyire megtorlást nyer: gyakran éppen a tudattalan sötét és ismeretlen birodalmából, a lelkiismeret küldi a bűnös lélekhez mardosó Erinnüszeit. Az Isteni színjátékának nyitásában Dante egy sűrű, sötét és kusza vadonban bolyong, mert letért az igazak ösvényéről, s most eltévedt, talán végzetesen. A bűnök erdeje ez. S végül: a fekete szín van, hogy a különbözőséget, a sorból való kilógást is érzékeltetni hivatott. Egyrészt a Jin és Jang szimbolikája szerint a férfi oldalt kiegészítő, ösztönösebb, érzelmeit előtérbe helyező nőiség szimbóluma, mely méltó kontrasztja a másiknak; másrészről azonban a szólásmondásunk szereplő "fekete bárány" is eszünkbe juthat. S a sor persze még végtelenségig fűzhető, ám a teljesség igénye nélkül most elégedjünk meg ennyivel.Legközelebb a vörös szín szimbolikájával foglalkozunk majd...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten