Színszimbolika - Kék
Kormos Edit
2007/12/16 20:28
5624 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Fehér, fekete - születés és gyász, menyasszony és vőlegény, nappal és éjszaka, tisztaság és szenny, angyalszárny és pokoli sötétség. A népi kultúrában nemcsak e két színhez, de a szivárványos paletta minden színéhez kötődik valamilyen jelentés.

A "Kék Bolygó" lakóiként lépten-nyomon találkozhatunk a kék színnel. Kék a tavak vize és az óceánoké, azúr színű az égbolt és tintakék az éjszaka. Kékes árnyalatú a jégkristályokba merevedett víz, de kék a jácint színe, a búzavirágé, ibolyáé és a szarkalábé egyaránt. Kék a bálna bőbre, a jégmadár, a cinege, a fecske és a papagáj tolla és a szkink nevű gyík nyelve. Kék, kék, kék. A kéket a nyugalom, a béke és derű színének tartják. Pszichológusok kimutatták, hogy idegrendszerünkre gyakorolt hatása egyfajta nyugalmi, relaxációs állapotot eredményez. Ezért is tartják ideális hálószoba színnek. Miből fakadhat vonzalmunk a kékhez? Miért nyugtat meg bennünket ez a szín?

Feltehetően az ég harmóniáját idézi fel bennünk: nyugodt és derűs végtelenjét. Az ég kékjében persze jelen van szabadság és a határtalanság képzete is. Ráadásul a végtelen kékség nemcsak az ég felé húzza tekintetünk, de az óceánok mélyére is irányíthatja figyelmünk. Mindkét mélység delejesen vonzza az embert.Végtelen kékségbe, a misztikus mélységekbe és magasságokba költöztette mítoszbéli isteneit az ember: így került az Olümposzra Zeusz, az óceánok mélyére Poszeidón, a Mennybe a zsidó-keresztény Isten. Szűz Mária ikonográfiai attribútuma volt a kék lepel, vagyis: a vallásos tárgyú képeken a Boldogasszonyt mindig sötétkék köntösben ábrázolták, erről lehetett őt felismerni. Szűz Mária az asszony, aki a földi világra segíti az égi (isteni) származású Jézust, így ő lesz az összekötő kapocs az égi és földi világ között. Leplének égszíne is erre a nemes és szent mennyei feladatára utal.

Tibetben a meditációra használt mandalák kedvelt színe a kék. A lelkiállapot szimbóluma, azé a lelkiállapoté, melyben a szenvedélyek és vágyak zűrzavaros kavargásán túlszárnyaló lélek megízleli a tudat színtiszta, harmonikus ragyogását. A kék a "kitisztulás" állapotát jelképezi, miként az ég kékje is elővillan a felhők mögül. Jung, a neves pszichológus értelmezésében a kék a "magasság és mélység", a "fent és lent" szimbóluma is egyben. A fent már említett ég-óceán mélységének állapotát idézi fel. A természetben előforduló kék olyan ősi elemek sajátja, melyek az emberi gondolkodás határait meghaladja. Ahol felbukkan véges végtelenségünket juttatja eszünkbe.A kék színt gyakran társítják az anyasággal. Részben a feljebb már említett Szűz Mária attribútumnak köszönhetően, részben pedig számos más asszociációnak a következtében.

Egyrészt a kék színt a nyugalommal társítják, s mi lehetne békésebb és biztonságosabb, mint az anyaméh. A kék ugyanakkor a mélységet is asszociálja, akárcsak az elemek, melyeket megidéz. Mélységével, misztikus nyugalmával újra az anyaméhhez vezet bennünket. Ugyanígy juthatunk el születés képzetéhez, ha a kékre mint a víz színére gondolunk. Akkor ugyanis a burokba zárt, magzatvízben pihenő gyermek képét vizualizálhatjuk.A kék a víz színe. Ebben a minőségében hordozza a megtisztulást és a fent említett okokból kifolyólag a tudatosulás és megvilágosulás lépéseit is. Ez a rendkívül összetett folyamatot ötvözi a születés, újjászületés misztériumával a megkeresztelés szertartása is. A víz színeként azonban nemcsak nyugtat és tisztít a kék, de bizony hűt is. Nem véletlenül nevezik hideg színnek.

A kék hidegségében persze ott leselkedik a szín ijesztőbb és veszedelmesebb "oldalának" sejtelme is. A kék mélysége ijesztő rémeket is rejthet, akárcsak a tenger mélye. Így vált a kék a tudattalan képévé is.Furcsa és ellentmondásos szín a kék. Az élet teljessége ölt testet benne.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten