Sztársulik? - Bemutatkozik az Apáczai Gimnázium
Szendrei Judit
2004/01/19 10:29
2522 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Köznevelés című szakfolyóirat által közzétett, a továbbtanulók egységes felvételi dolgozatainak átlagpontszámán alapuló legeredményesebb iskolák sorrendjét ez évben a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium vezeti, a sztársulikat bemutató sorozatunkban így elsőként ezt az intézményt ismertetjük meg olvasóinkkal.

Noha az Apáczai Csere János Gimnázium csupán fél évszázados múlttal büszkélkedhet, szinte alapításától kezdve a főváros egyik meghatározó tanintézetének számít. Az eredményeket és a színvonalas oktatást az iskola úgy igyekszik megvalósítani, hogy a gyerekeket ne "ostorcsapásokkal" vegyék rá a tanulásra, hanem saját ambíciójukként éljék meg a sikereket. A gimnázium fennállása óta egyetemi gyakorlóiskola, amely kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, és a diákok felkészítését az egyetemi-főiskolai továbbtanulásra. A tantestület munkájának eredményességét igazolja, hogy az elmúlt évek átlagában végzett diákok több mint 90%-át első próbálkozásra felvették felsőfokú intézménybe. A szaktanárok felkészültségének köszönhetően kimagaslóan szerepel a gimnázium az országos tanulmányi versenyeken is: évente 30-40 Apáczais diák jut be a legrangosabb megmérettetések döntőjébe, közülük igen sokan végeznek az első 10 között.

Az eredményes tanulmányi munka mellett a gimnázium pedagógiai programjában kiemelt helye4t foglal el a tanulók tanórán kívüli programjainak szervezése, a minél jobb, tartalmasabb diákélet kialakítása is. Az iskola célja, hogy olyan teljes személyiségeket, és a tehetségével élni tudó diákokat neveljen, akik tudatosan keresik és megtalálják helyüket a világban.
A 2004-2005. tanévben az iskolában egy általános tantervű hatévfolyamos, valamint egy általános tantervű és kettő tagozatos négyévfolyamos osztály indul. A hatévfolyamos osztályokba főként budapesti vagy környékbeli tanulók jelentkezését várják, a négyévfolyamos osztályokba felvett vidéki tanulók számára lehetőség szerint kollégiumi férőhelyet is biztosítanak.

A hatévfolyamos osztályokba elsősorban olyan, a világ felé nyitott, több irányban is érdeklődő, 6. osztályt végzett diákokat vár az iskola, akik megfelelő alapismeretekkel, jól kialakult alapkészségekkel rendelkeznek, és képesek megtalálni a helyüket hasonló képességű társaik között. Az osztály a kerettanterveknek megfelelő, általános tanterv szerint tanul. Az utolsó két évben a tanulók érdeklődésüknek és választott továbbtanulási irányuknak megfelelően heti 6 órában fakultációban vehetnek részt. A 7. osztályban az általános iskolában tanult idegen nyelvet tanulják tovább a diákok tudásszintek szerint szerveződő csoportokban, majd a 9. évfolyamon kezdő szintről indul második idegen nyelv oktatása.

A négyévfolyamos, általános tantervű osztályba azokat a 8. osztályt végzett, továbbtanulni szándékozó fiatalokat várják, akiknek még nem alakult ki határozott érdeklődési körük. Az első két évben orientációs szakkörökkel segíti az intézmény a továbbtanulási szándék kialakulását, az utolsó két évben pedig fakultációk, szakkörök közül választhatnak.A speciális tantervű tagozatok azoknak a diákoknak ajánlhatók, akiknek érdeklődési köre a kínált szakterületeken már határozottan kialakult. A négy év során számukra a magas szintű általános képzés mellett az adott területen olyan képzést biztosít az iskola, amely képessé teszi őket a tanulmányi versenyeken való helytállásra, és a szakirányú továbbtanulásra.
A biológia tagozat a gyakorlat szerint a humán tagozattal alkot egy osztályt. Emelt szintű, emelt óraszámban oktatott tantárgy a biológia mellett a kémia is. Kémiából laboratóriumi gyakorlatot is van: főként biológusi, orvosi és állatorvosi pályára készülőknek ajánlható.
A humán tagozaton a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyakat oktatják emelt szinten, de helyet kap külön tárgyként a művelődés-, illetve művészettörténet is. A jellemző továbbtanulási irány a humán, gyakran jogi vagy közgazdászi pálya.

Matematika-fizika tagozat a természettudományi tagozattal alkot egy osztályt. A jellemző továbbtanulási irány a műszaki és a közgazdászi pálya.
A természettudományi tagozat a hazai és nemzetközi versenyek eredményeit nézve az iskola legeredményesebb tagozata. (2001-ben kémia tantárgyból az országos tanulmányi verseny első 5 helyezettje apáczais diák volt, a magyar kémiai diákolimpia csapatában a világversenyen 2 ezüst, és 1 bronzérmet szereztek az apáczais diákok.) A felkészülést és a továbbtanulást emelt természettudományos óraszámok, laboratóriumi gyakorlatok segítik.
Az általános tantervű hat- és négyévfolyamos osztályokban a magyar nyelv és irodalom, illetve matematika, a tagozatokon a tagozat arculatának megfelelő, emelt szinten tanított tárgyakhoz kapcsolódó alapkészségek és ismeretek szerepelnek a felvételin.

A felvételi eljárás az általános tantervű osztályba történő jelentkezés esetén kétfordulós, tagozatokra (is) történő jelentkezés esetén háromfordulós.

A négy évfolyamos osztályokba, illetve a felvételi vizsgára az OKÉV által központilag kibocsátott és az általános iskoláknak megküldött jelentkezési lapon kell jelentkezni. (Cím: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6, telefon: 267-0311.) A jelentkezés határideje: 2004. február 13. (péntek).

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten