Sztársulik? II. - A Fazekas Mihály Gimnázium
Joó Hajnalka
2004/01/29 08:00
6750 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
A közelmúltban sorozatot indítottunk, amelyben bemutatjuk a középfokú oktatási intézmények legfrissebb rangsorának legelőkelőbb helyein szereplő iskolákat. Alábbi cikkünkben a dobogó második helyén végzett iskolába, a fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumba kalauzoljuk olvasóinkat.

A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolába és Gimnázium hosszú évtizedek óta a kiemelkedő képességű, jól gondolkodó diákok iskolájaként szerepel a köztudatban. Olyan élvonalbeli intézményként, ahová nehéz bekerülni, ám akit felvesznek, és elvégzi a gimnáziumot, arra garantáltan eredményes, szép karrier vár.

A gimnáziumba - hírének megfelelően - így főként azokat a gyerekeket várják, akik az átlagosnál kíváncsibbak, akik szeretnek gondolkodni, új ismereteket szerezni. Bár a sikeres felvételihez nem alapkövetelmény, a kitűnőtől eltérő bizonyítványú gyerekek nem igen jelentkeznek a felvételire.

Az eredményekből kikövetkeztethető látszat, és a híresztelések ellenére a gimnázium mégsem versenyistálló. Az itt tanító pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az alapismeretekre, megtanítják a tanulókat önállóan, rendszerben gondolkodni emellett minden gyerekből megpróbálják kihozni saját képességeinek maximumát. Utóbbi az iskola vezetési elvei szerint nem túlterhelés, álláspontjuk szerint ugyanis nem a tanulnivaló mennyiségétől lesz túlterhelt a gyerek, hanem a rosszul megválasztott módszerektől, és az életkori sajátosságok figyelmen kívül hagyásától, ám ilyesmi a Fazekasban nem fordulhat elő.

Az iskolában két hat- és két négyévfolyamos gimnáziumi osztály működik. A jó tanuló, minden terület iránt egyformán érdeklődő tanulókat általános tantervű hat évfolyamos gimnáziumi osztály várja, míg a másik hatosztályosban a matematikát tanítják speciális tanterv szerint. Ez az iskola nagy hírű matematika tagozata, ahol egyedi módszerekkel, külön e feladatra specializálódott nagy tudású tanárokkal oktatják a tárgyat kifejezetten tehetséges, speciális érdeklődésű gyerekeknek. Számos neves - sőt világhírű - matematikus végzett korábban ezekben az osztályokban, jelenlegi tanulói pedig sorra nyerik a hazai és nemzetközi matematikaversenyeket.

A négyosztályos gimnázium egyik tagozatán a társadalomtudományi jellegű pályákra előkészítő tárgyakat - magyart, történelmet, matematikát és egy idegen nyelvet tanítják emelt szinten, a másikon pedig a természettudományi ismereteket, azaz a fizikát, kémiát, biológiát. Az iskola elsődleges célja, hogy az ide járó diákokat felkészítse az egyetemi felvételire, illetve az egyetemi tanulmányokra, a pedagógusok ehhez a négy/hat év alatt olyan tudásalapot próbálnak biztosítani számukra, amire nemcsak a felsőfokú tanulmányaik, de egész életük során támaszkodhatnak.

Az itt tanuló diákok több mint 90 százalékát a fentiek miatt érettségi után rögtön fel is veszik valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A gimnáziumból kikerülőket többek között a természettudományi karokon, a műszaki egyetem informatikai szakán, a közgazdasági és az orvosi egyetemen lehet megtalálni, de szép számmal tanulnak tovább az ELTE, jogi és bölcsészkarán is.

Az egyetemi/főiskolai felvételire a végzősök 70-75 százaléka már legalább egy középfokú nyelvvizsgával érkezik; tanulmányaik során angolul, németül, franciául, olaszul, latinul és oroszul van lehetőségük tanulniuk.

A magas követelmények és sokrétű tudásanyag mellett az iskola azt is fontosnak tartja, hogy ne minitudósokat, hanem világra nyitott, érdeklődő, az értelmiségi pályákon nélkülözhetetlen kommunikációs készséggel, önbizalommal és önismerettel és önbizalommal rendelkező, fiatalokat engedjünk útjára. A tanórákon kívül számos szabadidős elfoglaltság, énekkar, szakkör, sportkör, különféle klubok várják a diákokat, a harmonikus iskolai légkört a diákok és pedagógusok kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolata biztosítja.

Az iskolába minden évben körülbelül három-négyszeres a túljelentkezés: a két, hat évfolyamos osztály összesen 52 helyére tavaly 157-en, a négy évfolyamosokba 274-en jelentkeztek.

A négy évfolyamos osztályokba, illetve a felvételi vizsgára az OKÉV által központilag kibocsátott és az általános iskoláknak megküldött jelentkezési lapon kell jelentkezni. (Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) A jelentkezés határideje: 2004. február 13. (péntek).


A kép az iskola honlpjáról, a www.fazekas.hu oldalról származik.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten