Tananyagelemek, tananyagegységek
Kovács Barna
2004/03/18 12:10
1735 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az elkészítendő digitális tananyagot nem összefüggő szöveg formájában képzeljük el, hanem elemi egységek (tananyagelemek) szervezett halmazaként, amit tananyagegységnek nevezünk.

I. Tananyagelemek

Tananyagelemnek nevezzük az egyes tantárgyak anyagában keletkező vagy ott megtalálható, elemi, újrafelhasználható tartalmakat. Ezek az egyes tantárgyak tananyagában megtalálható, önálló jelentéssel bíró, más összefüggésben, esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi elemek. (A fogalom definiálásakor nem vettük figyelembe más tudományterületek hasonló fogalmait.)

A tananyagelem fogalmának bevezetésére azért van szükség, hogy a tartalmak elemi egységei bármilyen más tantárgy, témakör, választható modul építőelemei lehessenek. Ezért fontos követelmény, hogy a tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkossanak, hogy más összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez bármilyen helyzetben.

Egy tananyagelem nem hivatkozhat más tananyagelemre, tananyagegységre vagy más, a rendszerben található objektumra, mert különben sérül a tananyagelemek szabad felhasználhatósága.

A tananyagelem tulajdonságai:

 • A legkisebb kereshető tartalom. Ezekből épülhetnek fel a tananyagegységek.
 • Technikai és tartalmi metaadatokkal rendelkezik, ezek köre bővíthető, módosítható.
 • A tananyagelemek kategóriái, típusai átfedés nélküli halmazok (konkrét definíciókat rendelünk a típusokhoz, valamint lehetőséget adunk a felhasználóknak arra, hogy jelezzék a szerintük rossz beosztást, amit időszakonként központilag módosítunk).
 • Az egyes tananyagelemhez sok tulajdonság adható meg, de nem mindegyiket kötelező megadni (pl. a képek méretaránya a térkép esetén fontos, de egyéb esetekben kihagyható).
 • A típus- és az altípus-tulajdonságok előre megadott értékeiből lehet választani.

II. Tananyagegység

A tananyagegység rendszere az alábbi pedagógiai összefüggésen alapszik: A pedagógiai programcsomagokat általában egy-egy koncepció mentén kidolgozott célrendszer megvalósításához dolgozzák ki.
Egy adott pedagógiai programcsomag "belső magja", nevelési-oktatási kiindulópontja az adott évfolyamra és tantárgyra vonatkozó tanterv. A tantervnek három jól elkülöníthető tartalmi és szerkezeti eleme van: a célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer. A célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer egymásra épülve, egymással összhangban szabályozza a pedagógiai munka egy adott szegmensét.

A pedagógiai program az adott évfolyam, egy adott tantárgyának tanterve és a hozzá kifejlesztett tanítási program. A tanítási program elnevezés az összes olyan segédanyagot és eszközt magába foglalja, amelyek segítik a pedagógus fejlesztő munkáját. A tanítási programot alkotó tantervet és tanítási programot egészíti ki az ún. tanulási program (taneszközök). A tanulási programnak részét képezi minden olyan eszköz, ami segíti a gyerekeket és a fiatalokat a tanulásban, a tanulás folyamataiban.
A tanterv, a tanítási program és a tanulási program együttesen alkotja a pedagógiai programcsomagot.

LAP

A tananyagegység olyan útvonal, amelyet tetszőleges számú tananyagelem összefűzésével hozunk létre. Ennek első lépéseként az elemeket el kell helyeznünk egy "lapon", ami a megjelenítés szempontjából akkora tartalmat jelent, ami egyszerre elhelyezhető a képernyőre, tehát a "lap" hasonló funkciót tölt be, mint a webes publikációs felületen egy html-oldal.

A "lap" az a "gazdag szöveg" jellegű objektum, amely az elemek elrendezésére szolgál. A "lap"-egység csak elemi szintű egyedekből, azaz tananyagelemekből épülhet fel. Elhelyezhetünk a lapon szövegeleme(ke)t, ebbe beszúrhatunk képe(ke)t, képlete(ke)t és egyéb elemeket. Az így létrehozott tartalmakat, TIP és TAP utasításokkal kell ellátnunk.

A tanítási program (TIP) pedagógiai információkat tartalmaz: módszertani ajánlásokat, javaslatokat, tanár számára fontos információat. A TIP arra vonatkozóan ad ajánlásokat, hogy a lapon található tananyagot hogyan dolgozható fel, mire figyeljen a tananyagot felhasználó pedagógus a felhasználás során. A TIP jellegű információk csak tanári nézetben jeleníthetőek meg.

A tanulási program (TAP) tanulói információkat tartalmaz: azt mutatja meg, mit és hogyan kell csinálni az adott tananyag hatékony feldolgozása érdekében. A TAP-utasítás olyan instrukciókat tartalmaz, melyek a "lap" tartalmára vonatkozóan adják meg a diáknak, hogy mit kell tennie az adott tananyaggal. A TAP-utasításokat a tanár és a diák is látja.

FOGLALKOZÁS

Az előbbiekben ismertetett módon létrehozott "lapokat" lehet foglalkozásba szervezni. A lapok között meghatározható a bejárási útvonal, tehát, hogy milyen módon lehet az egyes lapok között mozogni.

A foglalkozás tehát egy adott, jól behatárolható, kisebb méretű (általában 10-40 perc alatt feldolgozható) tananyagot tartalmaz. Szerkezetileg a foglakozás olyan egység, melynek csomópontjaiban lapok és elemek lehetnek.

Az egyes foglakozásokhoz vagy akár azok csomópontjaihoz (tehát az adott foglalkozásban található lapokhoz vagy külön csomópontként beillesztett elemekhez) a különböző tulajdonságok rendelhetők:pl. a tananyag műveltség terület szerinti besorolása (műveltség terület/tantárgy/témakör/altémakör formában); célrendszer (fejlesztendő képességek); tevékenységformák; módszerek, eljárások stb.

TÉMA

A létrehozott foglalkozásokat témákba lehet szervezni, melyek így nagyobb, több óra alatt feldolgozható tananyagokat tartalmazhatnak. A téma szerkezetileg, és a hozzá rendelhető tulajdonságok szempontjából szinte megegyezik a foglalkozással. Az egyetlen fontos eltérés, hogy a téma csomópontja lehet elem, foglalkozás és téma.

GYŰJTEMÉNY

 • hang
 • kép
 • film
 • feladat
 • link
 • vegyes

Tulajdonságuk:

 • egynemű (azonos elemek, pl. képtár)
 • többnemű (adott tematika alapján kigyűjtött különböző elemek)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten