Tanári munkalap - Juhász Gyula Magyar táj, magyar ecsettel c. verséhez
Kormos Edit
2004/04/05 19:22
2995 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A tanári munkalaphoz tartozó megoldást találod itt.

Tanári munkalap

Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel

Kis sömlyék szélin tehenek legelnek,
Fakó sárgák a lompos alkonyatban,
A szürke fűzfák egyre komorabban
Guggolnak a bús víz holt ága mellett. látom

Távolba néznek és a puszta távol
Egy gramofon zenéjét hozza nékik,
Rikácsolón, rekedten iderémlik,
A pocsétában egy vén kácsa gázol. hallom

Az alkonyat, a merengő festő fest:
Violára a lemenő felhőket
S a szürke fákra vérző aranyat ken, képzelem

Majd minden színét a Tiszának adja,
Ragyog, ragyog a búbánat iszapja.
(Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem.) képzelem

Utasítás: A jelölésekhez használj sorkiemelőt vagy színes tollat, ceruzát!
1. Milyen színeket használ a "festő"?
Jelöld meg a versben a színeket jelölő szavakat!
Jelöld meg a látással kapcsolatos szavakat!
Válasz: Lásd a jelöléseket!
2. Mely versszakokban van a legtöbb színnel, látással kapcsolatos szó?
Mi a különbség az 1-2. és a 3-4. versszak színei, színvilága között?
Indokold a szöveg megfelelő jelzőivel, határozóival!
Válasz: fakó, tompa, lompos, - aranyló, ragyogó
3. Milyen hangokat használ a költő?
Keretezd be a versben hallással kapcsolatos szavakat!
Milyen településtípust, társadalmi réteget, világot idéznek fel a hangok?
Válasz: Lásd a jelöléseket!
A város világa (polgári, modern technika, stb.), a falu világa (pocsolya - elmaradottság, stb.)
4. Jellemezd a következő kategóriákkal a versszakokat, hogy:
látom, hallom, képzelem! Írd be a versszakok melletti négyzetbe!
Válasz: Lásd a beírásokat!
5. Milyen kapcsolatot és ellentétet lehet felfedezni a "látom, hallom" és a "képzelem" szavakkal jellemzett versszakok között?
Használd az 1-2-3. kérdésre adott válaszokat, tanulságokat!
Válasz: A "látom, hallom" kategória - realista, fakó, pesszimista,
a "képzelem" kategória színes, fénylő. A korábbi színtelenség - megváltozott.
6. Gyűjtsd össze a bánattal, rezignáltsággal kapcsolatos szavakat!
Válasz: komorabban, bús, holt, merengő, lemenő, vérző, búbánat, mélán

7. Készíts "elmetérképet" a versbéli "magyar tájról"!

a) Válaszd ki a kulcsfogalmakat!
Segítség: a címadás, a vers tárgya, lírai alanya
Válasz: "magyar táj", "magyar ecset"

b) Részletezd az kulcsfogalmakhoz kapcsolódó fogalmakat!

c) Milyen relációkat (kapcsolat, ellentét, párhuzam, stb.) jelölhetünk a fogalmak között?

d) Hogyan helyeznéd el, kapcsolnád a "látom, hallom, képzelem" kategóriákat a kulcsfogalmak rendszerében?

Egy lehetséges megoldás:

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten