Tanmenetjavaslat Ady tanítához
Farkas Judit
2007/11/11 10:25
2343 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Ady Endre tanításának a 11. évfolyamon számos megoldása lehetséges. A kerettanterv a Témakörök - Tartalmak fejezetben szerepelteti Ady nevét és a Szerzők és Művek részben szövegjavaslatokkal is találkozhatunk. De az órák beosztásában érvényesíthetjük egyéni céljainkat.

Ady portréja

A tanítás módszerére csak utalásszerű javaslatot tesz a kerettanterv. Jellemző témák, korszakok az életműben, tematikai változatosságban, egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű szerepel a szövegben. A témakör feldolgozásának módja tehát lehet a hagyományos kronologikus szemlélet, ugyanakkor a kerettanterv nem irányít a kizárólagosság szerint, tehát a korszakelvű, tematikus, műfaji és eszmei felosztásra is lehetőség nyílik.A tanítás módszerére csak utalásszerű javaslatot tesz a kerettanterv. Jellemző témák, korszakok az életműben, tematikai változatosságban, egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű szerepel a szövegben.

A témakör feldolgozásának módja tehát lehet a hagyományos kronologikus szemlélet, ugyanakkor a kerettanterv nem irányít a kizárólagosság szerint, tehát a korszakelvű, tematikus, műfaji és eszmei felosztásra is lehetőség nyílik. A tanító tanár maga választhatja meg a haladás módszerét és ebben nyilvánvalóan figyelembe kell vennie saját képességei mellett tanulócsoportjának képességeit és életkori sajátosságait. A tanító tanár maga választhatja meg a haladás módszerét és ebben nyilvánvalóan figyelembe kell vennie saját képességei mellett tanulócsoportjának képességeit és életkori sajátosságait.

Bevezetés
Bevezetés
A századvég és századelő magyar irodalmi és kulturális életének összefoglalásaA századvég és századelő magyar irodalmi és kulturális életének összefoglalása
1-2 óra1-2 óra

A századelő magyar irodalmi törekvéseinek áttekintése.A századelő magyar irodalmi törekvéseinek áttekintése.

1. A bevezetésben Ady Endre költői életművének helyét és szerepét kell meghatározni a XX. századi magyar lírában.
Az összefoglaló jellegű bevezetőben az életmű lírai termése mellett a novellákról és a publicisztika szerepéről is kell szólni.

2. 2. Életrajz
Tanítási javaslata az Ady Endre életművének feldolgozása című részéhezÉletrajz
Tanítási javaslata az Ady Endre életművének feldolgozása című részéhez

3. 3. Költői szakaszok:
3/1.3/1.Költői szakaszok:
3/1.3/1.
Korai versek
3/1/2.3/1/2.
1906-1914
1906-1912
1912-1914
1914-1919
1914-1916
1916-1919
3/2. 3/2. Kötetek alapján történő kronológiaKorai versek
3/1/2.3/1/2.
1906-1914
1906-1912
1912-1914
1914-1919
1914-1916
1916-1919
3/2. 3/2. Kötetek alapján történő kronológia

4. 4. Ady műfaji, formai és stiláris többszólamúságról, téma- és motívumvilágának gazdagságáról és összetettségéről is szólni kell a bevezető részben. Ady műfaji, formai és stiláris többszólamúságról, téma- és motívumvilágának gazdagságáról és összetettségéről is szólni kell a bevezető részben.

ÉletrajzÉletrajz
Életmű korszakolása,
Kronológiájának értelmezése

Életmű korszakolása,
Kronológiájának értelmezése

1 vagy 0 óra1 vagy 0 óraAdy Endre életrajzának feldolgozása a tankönyv és a monográfiák alapján is történhet.Ady Endre életrajzának feldolgozása a tankönyv és a monográfiák alapján is történhet.A frontális órát azonban helyettesítheti az életrajz házi feladatként való feladása, a tankönyv szövegének órán történő jegyzetelése, a kiselőadás készítése és előadása vagy akár az előre felkészült tanulók segítségével az életrajzi tények órán való összegyűjtése.A frontális órát azonban helyettesítheti az életrajz házi feladatként való feladása, a tankönyv szövegének órán történő jegyzetelése, a kiselőadás készítése és előadása vagy akár az előre felkészült tanulók segítségével az életrajzi tények órán való összegyűjtése.Külön figyelmet kell szentelni az életrajzi tények problémásabb részeinek utólagos megbeszélésére, a költő és az ember karakteres szétválasztására.Külön figyelmet kell szentelni az életrajzi tények problémásabb részeinek utólagos megbeszélésére, a költő és az ember karakteres szétválasztására.
Ady költői újításaiAdy költői újításainak meghatározása, az életmű kötet-ciklus-motívumok szerinti csoportosításának rendszerenak meghatározása, az életmű kötet-ciklus-motívumok szerinti csoportosításának rendszere1 óra1 óra

Tematikus csoportok meghatározása, kapcsolódásuk a magyar irodalmi hagyományhoz, újítások, eltérések megmutatása és bizonyítása.Tematikus csoportok meghatározása, kapcsolódásuk a magyar irodalmi hagyományhoz, újítások, eltérések megmutatása és bizonyítása.

1. Ady költői újításai1. Ady költői újításai
-egyéni mítoszteremtés, -mitikus alakteremtés, -a vers mint mítosz
-prófétikusság, -Messiás-tudat, -átok-versek, -gőd-dac-elsőség, -motívumok, -"mégis"-morál, -szóújítás, -szóhasználat (ismétlések), -szóteremtés, -szóösszetételek, -nagybetűs szavak
-kulcsszavak szerepe a versben
-számszimbolika (pl. vers- ciklus- és kötetcímek, általában három egységből állnak), -ciklus- és kötetkompozíció szerepe, -a szerelem témaköre, -a szerelmi egyenjogúságának kimondása, -az érzékiség, -perdita-motívum, -dekadencia (bús-tragikus szerelemfelfogás), -mámor-érzés kifejeződése, -ritmus, -szabálytalan verselés, -kevert ritmusú, vers/ötvözött ritmusú vers
-archaizálás (pl. kuruc-versek )
2. Tematikus csoportok meghatározása2. Tematikus csoportok meghatározása

-a mitizált Én motívumköre
-ars poétika
-az Élet-Halál témája
-a magyarság-versek
-az Ugar-versek
-a szerelem témája
-a halál témája
-Párizs
-a pénz motívuma
-a mámor motívuma
-a harc motívuma
-létösszegző, önértelmező versek
-egyéni mítoszteremtés, -mitikus alakteremtés, -a vers mint mítosz
-prófétikusság, -Messiás-tudat, -átok-versek, -gőd-dac-elsőség, -motívumok, -"mégis"-morál, -szóújítás, -szóhasználat (ismétlések), -szóteremtés, -szóösszetételek, -nagybetűs szavak
-kulcsszavak szerepe a versben
-számszimbolika (pl. vers- ciklus- és kötetcímek, általában három egységből állnak), -ciklus- és kötetkompozíció szerepe, -a szerelem témaköre, -a szerelmi egyenjogúságának kimondása, -az érzékiség, -perdita-motívum, -dekadencia (bús-tragikus szerelemfelfogás), -mámor-érzés kifejeződése, -ritmus, -szabálytalan verselés, -kevert ritmusú, vers/ötvözött ritmusú vers
-archaizálás (pl. kuruc-versek )
2. Tematikus csoportok meghatározása2. Tematikus csoportok meghatározása

-a mitizált Én motívumköre
-ars poétika
-az Élet-Halál témája
-a magyarság-versek
-az Ugar-versek
-a szerelem témája
-a halál témája
-Párizs
-a pénz motívuma
-a mámor motívuma
-a harc motívuma
-létösszegző, önértelmező versek

3. Hagyománykövetés,újítások3. Hagyománykövetés,újítások

-stílus, -későromantikus stílusjegyek
-szimbolizmus (Baudelaire hatása)
-szecesszió, -expresszivitás (avantgarde hatása), -képalkotás
-metafora, -allegória, -szimbólum
-látomásosság, -verselés, -ritmus
-rímek, -szakaszok-stílus, -későromantikus stílusjegyek
-szimbolizmus (Baudelaire hatása)
-szecesszió, -expresszivitás (avantgarde hatása), -képalkotás
-metafora, -allegória, -szimbólum
-látomásosság, -verselés, -ritmus
-rímek, -szakaszok

Kötet és cikluskompozícióKötet és cikluskompozíció2 ór2 ór

A daloló Párizs A daloló Párizs - a cikluskompozíció
1. 1. -Ady 1904. február elején utazott először Párizsba, Léda után ment. 1911-ig összesen hétszer volt ott.
-A Budapesti Hírlap, a Budapesti Napló és más újságok levelezője- a cikluskompozíció
1. 1. -Ady 1904. február elején utazott először Párizsba, Léda után ment. 1911-ig összesen hétszer volt ott.
-A Budapesti Hírlap, a Budapesti Napló és más újságok levelezője

2. 2. -a ciklus jellemzői
-A magyar Ugaron ellenciklusa
-minden vers címében francia tulajdonnév szerepel
-a cikluskompozíció hasonló Baudelaire Párizsi képek című ciklusához
-három Baudelaire-fordítás/átírás szerepel benne közös címmel
-a szervező elv az ellentét
-Nyugat-Kelet
-modernség-maradiság
-idegenség-haza
-Villámos élet- magyar temető
3. 3. -Párizs-élménykör
-a szerelem beteljesülése
-a halálfélelem (betegség felfedezése)
-újságírás
-a modern élet szimbólumának kifejezése
-a magyar elmaradottság dühödt elutasítása
-szimbolizmus, impresszionizmus
-új, modern költészet kiteljesedése
4. 4. A három vers
Este a Bois-banEste a Bois-ban,
A Gare de l`EstenA Gare de l`Esten
A Szajna partján
A Szajna partján
-a ciklus jellemzői
-A magyar Ugaron ellenciklusa
-minden vers címében francia tulajdonnév szerepel
-a cikluskompozíció hasonló Baudelaire Párizsi képek című ciklusához
-három Baudelaire-fordítás/átírás szerepel benne közös címmel
-a szervező elv az ellentét
-Nyugat-Kelet
-modernség-maradiság
-idegenség-haza
-Villámos élet- magyar temető
3. 3. -Párizs-élménykör
-a szerelem beteljesülése
-a halálfélelem (betegség felfedezése)
-újságírás
-a modern élet szimbólumának kifejezése
-a magyar elmaradottság dühödt elutasítása
-szimbolizmus, impresszionizmus
-új, modern költészet kiteljesedése
4. 4. A három vers
Este a Bois-banEste a Bois-ban,
A Gare de l`EstenA Gare de l`Esten
A Szajna partján
A Szajna partján

Önarcképszerű versekÖnarcképszerű versek, ,

ars poétika, a mitizált Én motívumköre, ars poétika, a mitizált Én motívumköre,

a küldetéstudat problémáia küldetéstudat problémái

2 óra

1. A1. A Góg és Magóg fia vagyok én... Góg és Magóg fia vagyok én...

2. A Hortobágy poétája Hortobágy poétája

3. A Tisza parton3. A Tisza parton

4. A muszáj-Herkules4. A muszáj-Herkules

A Léda-szerelem A Léda-szerelem 2 óra

A szerelem ambivalenciája. A szerelem ambivalenciája.

A modern szerelem-élmény. A modern szerelem-élmény.

A Léda-szerelem életrajzi elemeinek felidézéseA Léda-szerelem életrajzi elemeinek felidézése

1. Az én menyasszonyomAz én menyasszonyom,
,
Meg akarlak tartaniMeg akarlak tartani
2. Héja-nász az avaron
2. Héja-nász az avaron
, Léda a hajón, Léda a hajón

33. . A szakítás versei:A szakítás versei:

Elbocsátó, szép üzenetElbocsátó, szép üzenet

Valaki útravált belőlünkValaki útravált belőlünk

Ady istenes verseiAdy istenes verseinek összefoglalásanek összefoglalása2 óra

1. Bevezetés1. Bevezetés

Az 1908-as Az Illés szekerénAz Illés szekerén című kötetben jelent meg először az istenes versek ciklusa, s ettől kezdve minden kötetben külön ciklust alkotnak, az 1912-es A menekülő élet A menekülő élet című az utolsó ilyen kötet.
Ady istenes lírája egyrészt a magyar líra hasonló tematikájú tradícióinak (pl. Balassi) folytatása, másrészt saját vallással, hittel szembeni kételyeinek, hite stációinak lenyomata.Az 1908-as Az Illés szekerénAz Illés szekerén című kötetben jelent meg először az istenes versek ciklusa, s ettől kezdve minden kötetben külön ciklust alkotnak, az 1912-es A menekülő élet A menekülő élet című az utolsó ilyen kötet.
Ady istenes lírája egyrészt a magyar líra hasonló tematikájú tradícióinak (pl. Balassi) folytatása, másrészt saját vallással, hittel szembeni kételyeinek, hite stációinak lenyomata.

"Nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való nyugtalan és kritikus foglalkozást." (Ady) "Nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való nyugtalan és kritikus foglalkozást." (Ady)

2. Az Úr Illésként elviszi mind2. Az Úr Illésként elviszi mind... ... című vers elemzésecímű vers elemzése

3. 3. AASion-hegy alatt Sion-hegy alatt és a
Hiszek hitetlenül IstenbenHiszek hitetlenül Istenbencímű versek összehasonlító elemzéseés aHiszek hitetlenül IstenbenHiszek hitetlenül Istenbencímű versek összehasonlító elemzése

Pénz, mámor, vágyPénz, mámor, vágy motívuma motívuma2 óra

1. A pénz, mámor, vágy motívumának szerepe Ady lírájában pénz, mámor, vágy motívumának szerepe Ady lírájában

2. Vér és arany2. Vér és arany

Harc a NagyúrralHarc a Nagyúrral

Az ős KajánAz ős Kaján

Ember az embertelenségbenEmber az embertelenségben


2 óra1. A háború embertelenségének, értelmetlenségének felismerése és kimondása
-A hamis illúziók keltette hamis ideálok lerombolása
-A humánum és erkölcsiség
-a magyarság és magyar föld féltése
(A mesebeli JánosA mesebeli János, A harcok kényszerültjeA harcok kényszerültje, A fajtám sorsaA fajtám sorsa)1. A háború embertelenségének, értelmetlenségének felismerése és kimondása
-A hamis illúziók keltette hamis ideálok lerombolása
-A humánum és erkölcsiség
-a magyarság és magyar föld féltése
(A mesebeli JánosA mesebeli János, A harcok kényszerültjeA harcok kényszerültje, A fajtám sorsaA fajtám sorsa)

2. A 1918 augusztusában A halottak élén A halottak élén 1918 augusztusában A halottak élén A halottak élén

3. 3. AzEmlékezés egy nyár-éjszakára Emlékezés egy nyár-éjszakára AzEmlékezés egy nyár-éjszakára Emlékezés egy nyár-éjszakára

4. Ember az embertelenségben,4. Ember az embertelenségben,

Mag hó alatt Mag hó alatt

5. Az eltévedt lovas5. Az eltévedt lovas

Ady egy publicisztikai műpublicisztikai művének feldolgozásaAdy egy publicisztikai műpublicisztikai művének feldolgozása1 óra1. Bevezetés1. Bevezetés

Ady publicisztikájának korszakolása
-Debrecen, Nagyvárad, Párizs, Budapest
-Budapesti Napló, Nyugat és más lapok
-Időrend
-1898-1899
-1900-1904
-1905-1906
-1906-1912
-1912-1914
-1914-1919
2. Ady publicisztikájának jellemzői2. Ady publicisztikájának jellemzői
-korai korszakában a liberalizmus
-érett műveire a polgári radikalizmus
-bírálja a félfeudális magyar viszonyokat
-hatással van gondolkodására az oroszországi forradalom
-elutasítja a nacionalizmus minden formáját
-népi-motívumok
-szociális és ideológiai érzékenység
-közéletiség
3. A Duk-Duk affér3. A Duk-Duk afférAdy publicisztikájának korszakolása
-Debrecen, Nagyvárad, Párizs, Budapest
-Budapesti Napló, Nyugat és más lapok
-Időrend
-1898-1899
-1900-1904
-1905-1906
-1906-1912
-1912-1914
-1914-1919
2. Ady publicisztikájának jellemzői2. Ady publicisztikájának jellemzői
-korai korszakában a liberalizmus
-érett műveire a polgári radikalizmus
-bírálja a félfeudális magyar viszonyokat
-hatással van gondolkodására az oroszországi forradalom
-elutasítja a nacionalizmus minden formáját
-népi-motívumok
-szociális és ideológiai érzékenység
-közéletiség
3. A Duk-Duk affér3. A Duk-Duk affér

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten