Tanrendbe épített anyanyelvi órák Luxemburgban
2004/04/29 20:21
2075 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Luxemburgban a három hivatalos nyelven kívül a portugál és az olasz gyerekeknek lehetőségük van néhány tantárgyat anyanyelvükön tanulni. Az úgynevezett integrált tanórák tehát a tanrendbe illeszkednek, és egyszersmind lehetőséget biztosítanak a két legnagyobb nemzeti kisebbség számára, hogy megőrizze anyanyelvét és kultúráját.

Luxemburgban a három hivatalos nyelven kívül a portugál és az olasz gyerekeknek lehetőségük van néhány tantárgyat anyanyelvükön tanulni. Az úgynevezett integrált tanórák tehát a tanrendbe illeszkednek, és egyszersmind lehetőséget biztosítanak a két legnagyobb nemzeti kisebbség számára, hogy megőrizze anyanyelvét és kultúráját. A csaknem félmilliós lakosságú Luxemburgban három hivatalos nyelv van. Noha a gyakorlatban leginkább a francia és a német használatos, 1984 óta a luxemburgi is hivatalos nyelv lett. E három nyelvet oktatják az iskolákban, pontosabban szólva e három nyelven tartják a tanórákat, hiszen ezen kívül természetesen van idegen nyelv oktatás is (például igen nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv oktatására). Ennek köszönhetően a lakosság nagy része minimum két-három nyelvet beszél.

A mintegy 450.000 luxemburgi lakos kb. 37%-át külföldiek alkotják. A legnépesebb a portugál (kb. 58.000 fő) és az olasz (kb. 20.000 fő) közösség. A luxemburgi kormány e két csoport integrációjának megkönnyítése céljából vezette be a portugál és az olasz nyelvű tanórákat. Az oktatási minisztérium által, a szülők tájékoztatása céljából kiadott füzetkében a következőket olvashatjuk az úgynevezett integrált tanórák bevezetésének okairól, jelentőségéről:"Minden gyerek és minden felnőtt számára az anyanyelv különleges jelentőséggel bír. Ezen a nyelven tanulunk meg beszélni, gondolkozni, kommunikálni és kifejezni érzelmeinket. Az anyanyelv összeköti a gyermeket a szüleivel, és részét képezi kulturális identitásának.

A luxemburgi iskola olyan iskola szeretne lenni, amely mindenkinek szól. Ezért enged teret, lehetőségeihez mérten, a Luxemburgban legjelentősebb idegen nyelveknek, integrált tanórák formájában. Ezeken a tanórákon a tantervben szereplő tantárgyakat oktatják portugál illetve olasz nyelven, hetente két órában. A luxemburgi hivatalos nyelvek jó ismerete az iskolai és a társadalmi integráció alapja. Az anyanyelv ismerete megkönnyíti e nyelvek elsajátítását. A kölcsönös megértés és tisztelet elősegítésének szándéka az alapja e tanóráknak. Az összes résztvevő (diákok, tanárok, luxemburgi és az idegen nyelveket oktató tanárok) együttműködése biztosítja az integrált tanórák sikerét, és gyermekeink megfelelő nevelését." - írja az oktatási miniszter asszony.

E tanórákra tehát azokat a gyerekeket lehet beíratni, akiknek anyanyelve a portugál vagy az olasz. Az integrált tanórák lényege, hogy a tanrendbe illeszkednek, vagyis nem külön nyelvórákról van szó, hanem a tantervben előírt tantárgyak idegen nyelven való oktatásáról, tanítási idő alatt. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a portugál és olasz gyerekek a legtöbb órán luxemburgi társaikkal együtt tanulnak a luxemburgi hivatalos nyelveken, heti két órában azonban ugyanazt a tananyagot luxemburgi társaiktól külön, anyanyelvükön tanulják. Így a gyerekeknek nem kell délutáni szabadidejüket áldozni ezekre a "különórákra". Az integrált tanórákon a gyerekek - koruknak megfelelően - környezetismeretet, történelmet vagy földrajzot tanulhatnak anyanyelvükön.

Az integrált tanóráknak tehát kettős feladata van. Biztosítani, hogy a gyerekek jól megtanulják anyanyelvüket, és ugyanakkor átadni azokat a képességeket környezetismeretből, történelemből és földrajzból, amelyeket a gyerekek a "normális" tanórákon megszereznének. Ez az anyanyelvi tanárokat nehéz feladat elé állítja. A tanárokat Portugáliában és Olaszországban "toborozzák". Egy versenyvizsgán kell részt venniük, hogy megkaphassák a luxemburgi állásokat. A kormány egy 1997-ben készített felmérés nyomán újfajta képzést vezetett be az anyanyelvi tanárok számára. A képzés során a tanárok megismerkednek a luxemburgi oktatási rendszerrel, és részt vesznek egy intenzív luxemburgi nyelvkurzuson, amely arra szolgál, hogy megkönnyítse a kapcsolattartást az anyanyelvi tanárok és a szülők, kollégák között.

Számos előnye mellett az integrált tanóráknak hátrányai is vannak. Több településen nem tudták bevezetni ezt az oktatási formát, mivel nem sikerült megfelelő termet találni az óráknak. Valamint néha a luxemburgi tanárok némi ellenszenvvel viseltetnek az integrált tanórák iránt, mivel azok megnehezítik az órarend elkészítését. A nehézségek ellenére azonban a program sikeresnek bizonyult Luxemburgban, amit az is jól mutat, hogy egyre több portugál és olasz gyerek vesz részt az integrált tanórákon.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten